Romersk fod på bilag, 2 (afvigende ord)

Ritorna a Romersk fod på daktylisk vers, 2

Udskrift fra verslister, 2 (første, anden, tredje del).
Ord, der afviger fra flerstavelsesord.

PAR AF KORTE ORD I CÆSUR OG VERSSLUTNING, BETYDELIGE OG UBETYDELIGE
________________________________________________________________________________
Indføring i tabeller og verslister i afsnit 2] rummer en sammenfatning af følgende.

Ved korte ord forstås i denne sammenhæng kun enstavelsesord, som er lang stavelse, og tostavelsesord, som er to korte. Ord med elision opfattes derimod som længere flerstavelsesord. De få enstavelsesord med kort stavelse ses som en sidste stavelse i foregående eller den første i næste ord, også hvis de skulle forekomme parvis. De forsvindende få tilfælde af kort enstavelsesord frem til pentametrenes versslutning er dog medtaget som en forskudt parallel til heksametrene. 

Korte ord rummer ingen modstilling mellem den betonede stavelse i én taktdel og en ubetonet i den næste og er derfor defineret som betoningsneutrale. I rytmisk skandering skal par af korte ord imidlertid erstatte flerstavelsesord i undtagelsestilfælde (i alt 1,9 % hos de normaliserende digtere, udskrevet mellem * og *). Flerstavelsesord har (indtil 98 %) med sikkerhed sidste stavelse ubetonet efter en foregående betonet. I de tilfælde bør første ord i et par af korte ord kunne læses betonet, sidste ord ubetonet. Det kan defineres til at lyde rimeligt, muligt eller urimeligt som skanderet, men må kunne fravælges som brud på skanderingen (især i alt 7,6 % hos de øvrige digtere). Pentametre har højere tal i cæsurerne.

Normaliserende digtere er som i tabellernes rækkefølge de tre fjerdedele Vergil—Statius, med Ennius—Horats før første stjerne og Persius—Juvenal efter den sidste, i pentametrene de tre fjerdedele Tibul—Ovid, med Catul før og Martial efter.

Korte ord kan som princip fordeles på betydelige ord (substantiver, adjektiver og alle andre verbalformer end enstavelsesordet sum, es, est, sunt, sim, sis, sit, sint) og ubetydelige ord (denne verbalform og alle andre ordklasser, i tabeller også nævnt som ’småord’). Optalt i alle ordpar i cæsur og i versslutningens femte og sjette fod udgør de betydelige korte ord kun 1312 mod 5408 ubetydelige korte ord, der altså sammen danner 3329 ordpar (kun 1610 i tre fjerdedele af versene mellem * og *). Der er selvsagt mange gentagelser og derfor langt færre forskellige ord eller bøjningsformer. Andre ordpar føjer sig friere efter versrytmen.

Korte ord i par er foran enhver cæsur enten en lang stavelse plus en lang ubetonet eller to korte stavelser plus en lang ubetonet, i femte fod derimod en lang stavelse plus to korte ubetonede, i sjette fod en lang stavelse og en lang ubetonet. Det lyder rimeligt, at det første ord er betydeligt og gøres betonet, når det sidste er et ubetydeligt. Det lyder muligt, når begge ord (sjældent) er betydelige, at kun det første gøres betonet. Det lyder også muligt, når begge ord (meget udbredt) er ubetydelige, at kun det første gøres betonet. Det lyder umiddelbart urimeligt, at det første ord er ubetydeligt, men alligevel gøres betonet, når det sidste er et betydeligt, der rytmisk skanderet må gøres ubetonet. 

Alle 3329 ordpar kan læses i de verslister, som dette er bilag til, i digternes og tabellernes rækkefølge. Alle 6658 ord er udskrevet ubrudt i samme rækkefølge i hver position for sig. De er dernæst udskrevet alfabetisk og optalt. Som ordpar fremgår de første mange rimelige og mulige ordpar kun af verslisterne, men de sjældent mulige og de ikke meget talrige urimelige ordpar er yderligere udskrevet i samme rækkefølge i hver position for sig. 

Hverken i verslister, ordlister eller tabeller indgår tilsvarende ordpar i de ret fåtallige tilfælde, hvor dobbelte sidecæsurer er én med flerstavelsesord, én med ordpar. Den rytmiske skandering tænkes etableret ved mindst den ene cæsur. Heller ikke ordpar på afstand af cæsur og versslutning indgår. I versets begyndelse og mellem cæsurens og versslutningens ord, hvor også flerstavelsesord forekommer som frie varianter uden en åbenbar normalisering, må korte ord kunne tilpasses rytmen på samme varierende måde. 

Tilføjede tabeller sammenfatter antallet af ord og balancen mellem ubetydelige ord og betydelige ord, hver digter for sig i hver position for sig. 

 
Udskrift af næstsidste i ordpar før cæsur fra Ennius til Juvenal
dedit an quam non tuus te non magis ad tibi dare non Venus duo per nil per potis non tamen ab non mors res mors et non quo si simul ita quam quo cum et nam quam quae quo tamen magis ita non quod tamen et color mors ita cum non magis nunc et per et non quo neque sat ob genus non prius potis mors si tamen non ita quia ad ad quam sibi satis semel nil opus sed tamen quae potis quot et cum et magis quam quam quia per prae quod nova fuit non quia potis in quam mens potis quibus non quam non tu quo quae spes haec iam Venus non quoque non nunc ne non non non loca nisi quia magis nunc gravis sinit quae quia in quam in quia quia satis face nam cum sibi quam nunc et cui grave cum non cava nova at quid seu non et neque ut sunt cui neque cum glans quia quoque quae quae vis neque freta si quia ob quae ad quia quin procul si de quae et aut lapis nil ita in tamen loca pro uiden prae cum quod mea satis tum haec duo sibi si facit neque ne satis fore mos latet fugis si foret sibi cui genus velit ut mihi pater duo si nunc quo quod quo aut rogat at quis satis hoc pede si sequor tibi qua nec tamen nihil satis ne non si fuit hoc a quibus malus quam quoque ita tibi vel ius ita satis mea nisi brevis spes quem tibi satis hic quid si puer et tibi mea gregis satis quod quid volet Rhodos non nam iuvat locus ego comes neque puer iter nunc non mea si nisi chorus quoque quoque ad quo non vocat mala velit ego tibi ut vetus bona quid non super si sit * et nec non tibi ne qui iam tibi lupus si vos iace mea sunt mihi gregis vos nam cum tam qua chorus ades sinus tibi color sua bibat trahit tum dum iam locus quid si et ad si tamen quae ferat locus tibi pavor nec vocat super si quae quae quo te quid tua sub quem seu nam satis quae tum vocat an qua quo quid pudor cui nec et quid si potes ubi cum non quibus decus subit et quas satis labor quam locus aut nemus nec pater si caput tibi nemus a quae quae mihi iam specus domus memor venit mox genus at simul sine tum nec hoc si non mea mage subit super nec ubi bone sed super quae memor nec rubor non simul dabit mox latus tua ut vocet labor et Iovis satis tua per nec tibi tunc tibi post mihi pudor cum ne ego cave mea tibi ita dolor cum tibi erat minus sine nemus tribus pro in cum et qui cum de mea datus color pro ex Venus mea quae opus in per sine si deus tua non sine mouet labor puer sed seges labor labor pudor per tua de non simul non sine nunc decor labor fraus amor opus male noua nec pax non si quam ego sua pater nec tibi tum ubi in amor ubi et ego non in fas nunc cum fora et modus de mea dea pater pater pars qui sed bos pecus nec mos non hinc levis et quae decet pater tria et tunc a tibi fora in scelus tua si pro tamen qui vos nihil cum comes da fas fas necis pax rex nunc et per si quo tibi sua mens spes nec fuit mea satis comes bene haec fas non lux heu non breve ego quae ut non de si a quam nihil ad ita quoque quem status a ut genus rogat a fas data sed opus genus per mea vox sapor gradus de res mea mea qui pro si tot et ego dis fas in sub pia nec quod et genus quae per tibi sopor modo o quae nec plus in ne nivis pavet quae nec pavor ego ad gravis at domus caput quam liquor sed soror ego meus si satis mens manus duo satis quam ver fas post ubi cur gravis nam nec quo non nurus quam et pro color non vel quod male si metus non non vis aut dis tum procul specus quae rubor nihil quo qui male non amor et opus cur tibi licet modo vel mihi nec duo cava di modo per pro nec tibi soror rata fas quam tibi non duo fas breve color scelus pater meus procul tamen comes deus deus puer si non cum cum satis pax nec huic nec tamen torus mihi manus quo et pater quia pater mihi de pro et tribus opus dea iam quae quod timor quae gravis rata duce quae scelus nil mihi deus ne opus locus per modus ius quem quam quam valet si vel quos fas labor dum timor labor satis labor mihi nunc pater caput nec deus et sed opus globus nec procul nunc labor manus domus iacit nunc labor satis modus Iouis nemus premit puer lacus Libys premit ferit super ducis decus parat simul miser decus mora tibi simul sat placet deus Iouis rotat uis cruor decus fuit res fuga ducis decus tamen decus furit bibit petit genus maris manus ratis deus sopor abit redit satis modus cadit fauor honor ducis sed globus subit et qua at fragor tibi non si fas quem si sed vel sic * quis sed modo qui decor uide bis quo quatit cur quo bene non mos par crepet mihi piper prope rogat quam ait nec cur ubi lepus non meus opus haec quae non pudet haec vis et in cur pudor furor nec caput non puto tibi nihil non tibi res nihil sed non nec non tres meus pro quod satis plus quam non bibe ego cum in tibi de quo nunc satis sed tibi si cui plus haec focus tibi fas nihil res non decus nihil non nunc sonat stupor uetus qui nec nihil nihil uel et quid cum sed par quas ita post qui uetus non nisi cum homo quae uenit quam tibi qui sed mos nam sunt post grauis quam iam satur perit de ne sed furor nam post tibi nam si tamen fas sed nihil quae ut in grauis tamen mea non et quid pater quia non uel quem pater caput scobis quam nec quo dedit nam tamen qui (+ begge sidecæsurer) est quid tamen quid in et tamen in magis quae facit quam metus et facit qui nequit hunc nunc locus ego procul minus quam * tu nunc quoque post fuit quod duo hic memor mihi facis non tibi quod Iovis domus procul locus quoque plus tamen cum queat tot ego nisi quoque et mihi quos puto iter sibi gravis sibi ubi ubi ubi cur mihi procul procul * mihi cui es quam tamen nihil.

Udskrift af sidste ord i ordpar før cæsur fra Ennius til Juvenal 
in me grus sunt est res est an te me quod ut aut de se est se est est ex se e est et est de est nunc iam ac res in nunc quae quam cum de iam de haec in sit sunt non a res est est sunt sunt sunt ad si tam se quam est mi tam sunt rem est fit est est est iam in sunt sunt sunt nos nos sint cum a est est est qui e sit est vis quam sint quae haec sint sint sunt se se nos se hic est vox est se vox est est est est mens est fac se sunt est est cum ut qui sunt tam huc in est est quit lux quod sunt haec se et haec se tam quo sol quo sic quae id sol cur sint ac nunc est nox non sit vis tam per tum nos sit vi quo qua tam si haec nil in vis in cum res de sint est sunt sunt vult cum rem sit se sunt haec haec sint re sunt quam in hic est sunt cor et quae re ut se te si sint est te est sed sint quos ut se me est cum est hoc ut quid aut non sit hoc a me te his si quid est nunc ni scis est et mi tam est sunt ter quis hunc quid non sic haec est est vos vult quis an est te est est qua sed te sit quod est vir et cum vas est et non te est tu non quid hic post se ne hunc est non sit in et est quae et est sum aut tu et et est res cur quis quae et rem iam te vis dem hic qui et me tunc nunc his pars non di his quid ius * tu te sic sum me te sit dant aut me quae nec sunt et tum aut haec te sint sunt se et et huc res at per et et quos mox nec hunc me te te nos hic huic vis haec hic rex et me et his quos mens sit me hinc non nos te tum sint te est me sic hoc te spe nunc si et me me nos non quod hoc sum se hos in et et tu non est est qui est qui et te ac quem haec me et quo nunc te mens nunc et et et et aut et non his te rex te sum est haec si sit at haec te nunc rex non haec sit aut non et si hoc et cum et te cum aut et me haec est sunt te me mors se sint haec se est sit te sum sis lux sit sit est sis sit in est me et in me me te te uos me me sunt es est me me est lux se est me te me uos est nunc est te hoc est es non est est est est te sit te est est sunt te sunt est est est est est fert sunt te est sunt quos nos sum sit est uis sit cum nunc te est sit quae te sum me est est vos sunt vox est me sors sit es huc te quod non est est nos est volt est est Lar sis hanc est sunt me cum me nunc sunt me est nunc non me hinc te sed est me est qua est est est est est est vis te tu te nunc mors est est me hic bis est es quo est est est est nunc est sit sum nil sit est me quid quo sint est vos sit me tu est me me est hoc te est sunt non est est se sint est est est me est mens sunt nunc me te sunt me sum est est me quo sit non iam quod est sit me vir est sum lux me qua est se quid est haec sit te est sum me est vos est est cum est nec est sim est quis est est est sunt est sic est est haec sit sim est sic me me est est cui me qua est est me non fert non est sic est est his est cum hinc est sit est est mors te quin sum est stat est qui sit hunc quem me sunt te sunt sunt sunt te quam se qua sum hoc sit est spes sit hoc sunt est ver his est est est hinc est est huic hunc est me est quo flos est est vox est se has est sunt est sit de est nos est sit tot se ni haec est sim me nos iam est sit est sit me sit est te sit est sis est est tot est est non te cum en non si non est est quae est est est est sunt est est est se est si quem est et non hoc est at et et et hoc et est aut et at et et at et at at ac et at at et in at dum nec at sint hic at ut et at et et haud et non ut ac et hoc et et et at et et aut ac et at hac est hic et hos est at non et et iam nunc nunc est nunc aut quis est tu vos te quos me * non sum ex me est sis ter tu et non pes sit es est sit et te et te en non haec nunc in sit est flet est est est nos es heu sunt est vis me sis est est te est hac bis sit est sit sit est est tu sunt te vis sunt est te tu est est nec sunt tu sum sic quo dat te nec es est tu sit me te est est est sint est est est det hoc hoc sum sum aes est et te non est est si de das te quid est in sit hunc te est est quae sit sum uox et sunt sit nunc tu est sic quae hanc est si iam est hic quo tu te est sunt haec sit quo tres hic est quae est res sit qua et his sunt sunt iam si est tu sunt quae tu est hoc haec si non tot haec si est res (+ begge sidecæsurer) quid non hoc sit quo qua haec se haec sunt ut se aut cum is non hic tu non et nunc a hoc si * qui es qui nos hoc te sunt est es sit ut sim dent non haec est a est quam est haec sint ut iam me te si nos quae tu per est sed est dant non nunc nunc non tum hinc hinc * dic te tam vis hoc est. 
 
Udskrift af næstsidste i ordpar før versslutning fra Ennius til Juvenal 
hac sit tu non qui hoc ad quid cum haec quod ad ad non ad ad quae qui par ab dum per quae in non ob quae par quae per rem rem cum in quae in par quae quae cum ut pars per quae et ex qui et in aut ex mens quot res qui id mens ex ex est cum sunt nunc ac ut has in id et est pars quam ad hic pars quae quae et quae cum quam ex quae vis et tum ad in ac non par quae in quae ex sunt quae ut aut si haec se in ut quae cum sit ab quae in quae ex sint cum de in in ab tum par par quod nunc quae in est non hac par hinc ut de ut ut aut quis in est in hic a aut nam num in quid heus ac hanc aut est ac si hanc ne ut ac quae si est haec de hoc est sic et aut hoc ac et non est hoc non est hoc ac quod qui haec ac in cur ut est quae est vin ac nam neu et ac si et ut et ius si si et cur at hic aut nil in ne quo in et hoc ut quid ut vel ac an quae ac quo et quam in in aut si huic sed nam ad hoc ad non est hinc non ut in hoc quae id quae non cui aut sunt quid et si nam si et et ex ac et et et ad quis et quod et nec hic ut an an et par ut ut est et ut si hoc et si laus hic ut res ne et et per post si hic ut quid ut ex non lis non et vel et et et vos quod quid et * et cum in non et ac a nec si at et et et si quae et nec et si si et fas si si ex et qua qui qui o et nec hoc non iam et iam mens de si aut ut mens hic nec et et pro hi qui nunc hac ni et et nec seu de nunc an fas et si et o haec cum quid et de quod sed ut a nec cum a et quis in te post an in nec non mens in nunc non nec fas nec non sed non et haec mos non non at ne per quis non quid haec nunc et nec non de non fas in nec si si fas os et nec at et quin non ad cui nil si non non quid hoc cum hoc aut qua nec si ne in non nec huic a vix seu in quem quae ut at si fas non et non si non haec si cur non aut et a per hoc mens in quam in nec si nec nec si cui non non quae sors nam si an non qui iam si sed ne sic non hac qua haec ex non quot quae non pro haec res pax pars faex non hoc qua non hic ars per quae fas sors non si de qua nunc iam pax mors quae fas hic hic nunc si gens non fas qui quam ut et hinc et iam quam ni et nam mos nunc nunc aut est par in hoc sed aut quae nec fas nec * sed hic nec de fas in o o at in hoc i non hoc hic at si est fas plus fur non non hoc sed non hac cum non fas ad hic qui hoc mens lux haec in ad ad ad ad ad sed hic et et cui non et ut et si ut aut tu hoc non quod et tu fur hic non non sed dum aut et et et hinc fas et an hic mens cum quae sed ut cum quo ad nec aut aut at uel in in tot haec hoc non de ex hunc quo aut ac hic uel si sunt a aut et sunt non ex hic aut quid et hoc et quam et et his si fas est et nec ut et hic quid in non ex seu hunc at quam ut cum si si in et et ut cum quis sed et et et tu et et ex et tunc et nec ut sed nunc si hoc est ad uel ad quae quo et tunc dum nos qui et quae et et et ex et haec et et qui sed ac quod sed ac et aut cum aut hos quod nam si et hunc et hunc hanc at ex quis in et et hic nos et et et hoc ut ut et. 
 
Udskrift af sidste ord i ordpar før versslutning fra Ennius til Juvenal 
stat frux seis est sis sunt te sit sint est do rem te vis te se sunt sunt est re sit se sunt se quis rem sint est sint se quae quae sit se sint se est sunt sint sint sit est se sunt dum se sit pes se cum his est sunt est sunt quod est se se ut sunt quae est fles fit res res nos cum par est sit nos est est sint sint quid sit Pan res re sunt est cum se se cor vis quit est sint res sunt se quae sunt faex cum quem est vis re sit sint vis vis re sint se cum se res sit re se se se fit est est sit sum mi re res est est est vos si te te se sic non se qui quas si te crus te si quem tu tu res rem si rex fur vis rem quid rem vis nunc quae mos est me me si me quis me est nos quos est te nos hoc mos nunc far cras se est si ius non quae mos vis te tu me sic se cum si non rex sis qui est quis quis cum hoc vos qui vos est cor te me te grex te si vis stes cras si non res si me tu te re spem non quis tu me te nos est se quis cur te est non nos sum spem quod te vis spes quem qui non ni non cur quid res mens quo vos cui non lanx rem non te non se qui est te tu res quod est nec si quis scis si quid et res non est fons non est mox scis quae quae hoc me et fit stas qui quo ut est vult quae quod quae res vim o non fit mens * se te te fas qua si te quae quis tu quo cum cum quis sint cum cum dum quis quem vox est quem quid quo iam se nunc se gens quos te est sunt tum gens bos est te qua hos nos est est quas quam quos me sunt me nunc stat sint tu quae te qua te tu quae est tu quis te tu est sis fles me te te me me qua tu iam me tu te me est te tu me me est est me sit est uos est si est tu est tu est est est est quae te te est est sint est est quos quo est qua est est quo qui non non est est quae te nunc quo te est me sit est quis est sit sit est sit est quis non me quid quis me sit tu est te est me quem non non quae tu non sit est quae est non est sit quis non sint si qua quam te est est me sim te te non tam mi quis sic est est nunc est quae non sit es sit tum non qui sim sunt sunt est est sunt re est sint sit sunt quo est est sit est est est est se est est est quam te est est est quis te se sunt nunc est est sit est est est est qua est est est te qui nos quae est me lux tu uis se cur est his spes me mos est se nunc lex lex nunc spes est te * fas est tus me est quo si si uos re est nunc sum fas est cum non qui est est es vis vis est si sint est mors est est me est sit est est est est me te te te te te tu est tu tu tu te quas tres te vis sit qui stas est est non quam qui est est vis est iam sit me quae nos sic est est tam non est est sis te quid non sint uult nos Thrax cum quod tu qui se qua res est tu est se hoc rex se de iam qui quem uer quae te in Mars quae est quo si quis sit quo se quo quod cum iam se non est res quae qui sit uas est do qua tunc hoc tu qui tu quod sis te te te se nos quae sit se tam nec pro quos quae sis iam tu me quae est spes spes te quid se sic se quam quae si quem nec non se est res te sis re nunc uox dis res hac mox lux mox iam se nec se se nec iam si cur quo quis tu fas quis quid qui tu se de et nunc re te te rex res qui te iam te par nos nos sit se. 
 
Udskrift af første korte ord i femte fod fra Ennius til Juvenal 
te ac et sed iam nec aut huic quod cum qui nec mos nos si cum non et quod non num ne te per dum hinc post non nec quod ut et res in nec per nec cum et nec mens sint cum si non quae et qui re et ac quod cum de quod res quin sed quem non quod nunc ac cum haec id o et quod nec quae hoc et sit quod et ut id cui sic quod pro per non quam et quam quam et ac quae id per sint ac quae quae quae sunt quam quae quae quid ut non quae quo quid non quod et quod nec et qui et non quod et nec quam vel quam quo per ac ad in quid cum qui tum et per et tum et per quam in et et et per ad quam et et id et et quod non quem o sunt at non is quae et qua nam si tam nec iam nam qui aut ut te ut quam te en qui se ac is at hoc hoc nec hoc si sit an quae ut et nil at et hic pro in si quid et quod nil cum per quod at his at num hunc ut hoc mi quid nunc cui non hoc quo quo me hoc non ut ac nec nunc quas et aut quo hic nil non est haud nunc est quae haud nil haec quod hic quos haec an est te haud ut haud o o sed seu cum hac his haud hac hic at non cum non res ut o et te hoc qui est huic si an cum ne tu-hoc hoc ni et nunc me o sunt hoc est te cum non et et cum seu in at aut ne haud haec si te si non hac me at in o non quod ut quo haec haud sit ac ac fur quid dic qui ut si non iam quo ut non rex quid me est sic qui hoc non sit an di cum et ut et ut hic ac haud quod rem et si et trans quod quid et nam et non quod et quam et vir si in vel non et per hic hoc te et ut et ut qui ne quid in sit est non se det et hoc et aut quid cum et sed nec ac sic si ne et i et quod et hic si et an iam nec si aut et si ac et sunt et ac non ut et et non non et o quo ut et vult non hoc quid et si ac * et et quo at iam hic tu nec nunc non hinc iam et non o non quam quos huic di et quis non te non quae huic nos tu haec aut en tu tu his heu me vox nam ac ut et his haec non et et si o me ab en et nec aut et et dum quo non his hic haud o ab tu nam per aut at et et et me heu aut hos hunc tot per en haec tunc ab hunc et tu qui nec et et sub te haec tum quae quid et et nam et hoc cum quis nunc det fit quem et sed non dum haec et aut te hoc haec hei hic an et haud haec me iam et ac o et qua et ut hic quid si sed at et hunc ad quid et seu hic sed haec et si aut sed tu vos in quod aut haec et aut ne aut sed hoc hoc ut hoc nunc si quo quos hoc haec non hoc si haec non et sed et et non et aut sic me ut non haud has in hunc non non hac quem de an sed heu hic ut in me non non nec o nec et sors et sic nunc tu haut haec et o has non o hi ac his en et et et quo ac non hac hinc hic huic ac at non haud in heu at nunc at hoc et iam hinc non quae aut haud at hinc aut hi non et is an hoc hic haec ast qui hoc et et hei haec quam mox et en ut hei hic seu haec hoc o hoc aut nam nunc aut et hanc et non haec et et et per quod ac heu hic et non quis et aut * hic quae hoc et cum in est cum cum o hic quid quod in te non sis haec cum in ut quid ut non cum quin quod et cum haut nunc qua hic hoc tu si quis et sed quod iam tum non sunt non non sed non qui non non quam hunc non iam non non non non non ter an et tam non sit lux res sic tam haec cum non pars non non et nec te nec vir non quod non et haec sed non do si quam et quis quae hunc his et sed non his et et me hic quam et ni et et hoc dum hoc nec sed hunc se non ut si haec non et haud hunc si cum hos hos et ut an an et et et et hi in at non et et et qui in pro cum cur hic dic aut nec ac ac et et in cur et et et non est haec sed et in haec et quis et nec. 
 
Udskrift af sidste korte ord i femte fod fra Ennius til Juvenal 
neque bene sola magis data pote minus opus genus volat fuit comes fuit tamen facis dare erit caput genus bonus dolet boa dea vada satis nova loca fuit fuit fuit vomat liquor ita loca tibi loca fera cita fera dare avet in loca queat tamen nequit mala Iovis tamen sapor mare fuit sibi quibus fuit quoque ea magis tenet queat datur alit manus dolet loca sibi bone tamen fuit manus fuit tamen fuga puer queat mare sita quoque male eris nimis male mare tenet vehat vapor procul procul mage perit fuit quoque loca magis perit videt fuit foret prius foret prius loca velit velit queat facit magis queat vapor fluit minor loca comes tulit foret fuga dare genus genus pira fuit magis mare prece vada loca queat tamen quasi quoque simul mare gravis quasi gravis loca freta mare simul simul fuit mare caput sita facit timet magis capit ciet genus queat neque bona dape te-ego bene datur Themis tua tibi mala quibus bona tacet foret tua uidet magis pavet dare neque sibi morer ego modo fore meus neque mihi iuvat genus sibi miser modo pede tibi neque neque pede fuit tibi male fugit bene grege tibi pater mihi malus moror mea mala pede pater ego bene sine quoque tuus mihi satis datur mihi satis sine tibi tibi patre sedet tibi ego tuus mea mala mihi tibi lapis ego modo opus tibi tibi mihi ego locus tua mihi sine dum-agit sale quoque neque neque ego tua opus rapit mihi semel petet pater puer bona pila sale magis breve ita canis neque simul quia pede quater mea solet bone cave malus si-erit tibi genus ego tibi magis volet tibi facis age cibus sacer pete vocet ere mala mala quoque genus quoque magis sine quibus magis sale puer scobe mihi pecus tamen ita mea licet roget semel ita prece rapis simul diem-et bone sine magis tamen bone ubi mihi satis prior velut ubi sum-ego age puer mihi grave sine rude lare piger datur eris sequar neque Iove domus nisi quoque tibi tibi male tibi bene sibi neque lare libet ubi pede quia levet gerat prece minor Rhodos mare petis petet tamen mihi tamen mihi satis situs tibi tibi-et bonus mihi cruce bove erit status loca onus erat ferat mihi male pede mihi sibi secer miser nuce prior ubi quia quia calet prius studet grave mare placet tibi male neque meus neque agat fuga mea sibi-et pede sale iubet fugit ego metit tamen neque simul caput caret ego nova volet prope sibi tibi pede timet tamen sibi pater pater ita sine mora ego ferat cito mare manus ego tibi tamen prece sciet velut * tibi tibi sua mea maris modo cole tulit age pote sinus mihi decus minor mea ego dedit tibi quoque quoque mihi fuit erit quoque bene vehat pater quoque quoque quoque mihi erit quoque quoque ego tua quoque quoque neque tua mala bibit genus quoque sua ruit bona bona ubi quoque Iove age tremit tibi mala quatit pede gravis tibi tua quoque quoque tibi dea Iove quoque fore iuga ubi memor bona super premit tibi quibus tibi regit ego vada mare ego loca ego Iove tegit mala mihi sibi face Paris tribus iuga quoque tibi tamen via petis sua mea mihi tua mihi tamen metus tua tua mora dedit sua rapit mare pede ita tua ego quoque decus tibi mihi tibi tibi vocet leve ita duce mihi pede magis mihi mihi tibi tibi mihi mihi mihi bona tua deus pete ego mala mihi sibi vaga quoque negat mea tua datur mihi quia caput licet quibus nihil ego tua nova ea iuuet ego tamen quoque ubi tibi tamen quoque modo minus lupa quoque ego ego quoque modo quoque minor tamen tamen sibi quia queror mihi ego ego quoque solet ego tamen quoque mea ego fuit movet quoque mihi tribus tibi tibi miser quoque dare latus minus datis videt tibi mea tamen mea data simul ubi quoque quoque ego ubi velit bene mihi capit bene quoque sua super bona ferit quatit super tua uelut latet ego tibi fera sua simul Batus dabat secus duce meus meus ferus latus tibi tamen pede ubi uacat tibi ego tua miser Venus sator sude placet facis mala tua ego erit tibi ubi dare iter super bona mihi quoque petit sua uaga age caua mihi fera foret ubi sator nihil satis latet modo mea Iovis tua ego iuvat capit domus chelys tamen sua iuga neque procul mihi tibi face erat magis tua tua * pede semel sciat nimis tibi trabe locus scrobe sene bone rosa facit dare cute deus ego mihi anus sale cute mihi quasi uolo queo Ioue trabe loquor tamen face mora Ligus latus bona maris meus mihi mihi mihi tibi mihi mihi tamen dolet mala tulit amat nihil cacat tibi piget dabit bene tibi solet mihi eris placet potes dedit pudet puto magis bene prope potes licet mea agit bene male mihi pede capit tibi legat habet tibi tibi cito dare bonus eat mihi dabis tibi quoque tua nego tamen sapor mihi caret ferat sibi ego furor mare tamen erit licet modo tamen prior ubi fuit tamen pudet tamen tamen tamen gula face-et tibi Ioue dedit tibi putat tamen rea tamen ego mare tamen tenet breue placet fouet amat scelus tibi tibi petat cui tamen modo modo tamen cute mihi erit duo sibi crepat dabat duce cute uidet tamen tamen tibi minor latus rudis mihi fragor putet mare tamen tamen tamen quibus pudet odor ego graue pater mare tuba uice modo face mihi. 
 
Udskrift af næstsidste i ordpar før cæsur i pentametre fra Catul til Martial 
quod cum cum non quo si a prae tamen cum a te potis qui quem si seu hoc ego mihi nisi et laus tot * cui nec post de heu si nec pro heu fas ut fore qui si sine dum fruar de post cum de de pro cinis o si in tibi sine de si pro nunc qua qui per si in tibi non quod tibi si quae bis per in nunc pudor sine sine satis non quid per sed leue in et mea pro pro si res uix non nec quis ex prae ne quod sine cur per quid iam si cur hic quod meus in quae quod per nec qui pro ego in prior quam onus quo stupet pater tibi iam quin bos tamen opus ne male non data si nam qua nec manus per uix prior de flens et nec grauis non quod si sua et per quae scelus si non quae hoc non si pars non quod quae non nouus satis breuis de in quae de magis quae non dum in in sine cur de pater per in mihi per quo lux quae tria urbs sine tuus spes ne ne de mea quam non ita de creat nunc si nunc sine non quod per iter in nec ubi pudor ex si de qua nox quod satis opus tu pars non nec amat non ego non qui de quae sed tenus quo ut cur regat cui procul plus quod de iam minor sine sine nec gener non caput quam quod qui sine mihi stirps quo a quo quem si dolor cum quam pro sibi quo gravis ne vox de non nunc non vel sine res cum sine fas non pater qua quam quae satis ne spes ne quam cum per ne iam pro ut et de mea quod ad pro de tua ne ex tibi quam tamen qui de sunt pars res post opus latus qui vix nec prior cum loca per si qui cum scelus aut tu soror nec ne * nos res haec tua si hoc non et non ego vel pro breve satis si quid sed tu quid tu non duo miser si quid puto furor tua et si mea tu non sed quod non quid non qua prior quae pater mors iam non post nihil non res nihil nec et non puer quasi non ut sine nihil si vel plus cito sed potes si pudet data sed non quo non quam et seu ad cui et meus satis non et nam nec bona liber non mea si satis res manus quae de et non non nec plus non si hoc meus at quam sed tamen deus tibi sine male nec plus non et nunc et sed tibi nihil breve cum ibi sub et qui sed ut et iam nihil cum non in res quod pro a et puta non a iam labor pro quod sine bene locus non brevis ut quae nos at quo quid bonus prior non solet decet quam vel nihil nunc per si pudet comes si.

Udskrift af sidste ord i ordpar før cæsur i pentametre fra Catul til Martial 
non se mens est me se te me es se te cur est sis tu quid quid est sic quae se fers ex res * sunt te haec me heu non dent quo heu est sint cras sis quis me me o te haec quae me me di hic mors quam me sim me te quos te tu sit nos se quis quo me me vos nunc me me sex me te sis est te me est vis cras quas non fit me me sunt te me non est se est tu non hac me qua tu te est me non te quis te est te hic te se te te me nos me sum me est se est sit haec est sit nunc se est est est se uir det sunt quis tu sis quo est quos hoc est quo est te me est se non non dos uos quos sit hoc quos det sunt sunt hoc non haec est se mos sunt est est est te me sim te est te sim me te te me sis quo est quem me se ver iam est te sint est te est est qua se qua sic non est sit se hic est quas me vi est non me est se me sit est quo non quo sunt est me est est sis est est te hanc est sum est me quo iam non est me sunt se hoc das es est non se te est te me me est sit est tu me sim me dat haec sit quo me te te hinc quo me me par sunt est te est me est me est me te est me se est es hic sit nos nil est non est quid si quis te te te me sis sit me mens te vos se te vox te me me vis est sis quo haec est est haec est hoc fert est nos hoc re sim se iam sis sic est hic sis est te nos * est est sunt vis non da sit sis est sum si me rus est quis sis tu scis sit scis te sunt hic vis tu tu est sit fons plus sunt vel est tu das est sit volt te es sunt est est te dat hoc est es est est quae te volt est nil est me te est vis si est di tunc hanc te a sunt tu est nil est nec tu cum me non se hic est tu non vis cor sunt est plus sit das hanc est est sunt te si vult vis quae sit est quem est est tu ter si hanc hic me te sit volt est est nil nos non te sum his rus qua me te quod te quam sit vis me est te vis me est iam te te sic te est me non est me non me te est vis est sis sit haec nunc me si est est est hanc hoc si quis est sum me quid heu est te.
 
Udskrift af næstsidste af kort-lang sidst i pentametre fra Catul til Martial
* sat sat sat sat sat sat sat * vir vir vir quis et et quid quis quod quid quis et sat. (Alle er kort stavelse).

Udskrift af sidste ord af kort-lang sidst i pentametre fra Catul til Martial
* est est est est est est est * est es es est hoc hoc est est est est est hic est.Udskrift af næstsidste i ordpar sidst i pentametre fra Catul til Martial
* scelus * mea amo prior minus bona liber dare liber malus liber meus sine bonus. 

Udskrift af sidste ord i ordpar sidst i pentametre fra Catul til Martial
* est * sint te es est sunt est vis est est est est te es. Udskrift af næstsidste i ordpar en fod forud for sidste i pentametre, kun Martial
** qui si si si si non si ne non si vox nil cum sed quid quid quid si sed cor.

Udskrift af sidste ord i ordpar en fod forud for sidste i pentametre, kun Martial
** te qua qua qua qua dat qua qua sit qua quid quod sit nec sit sit sit quid nec quod. (Alle er kort stavelse, te med forkert vokallængde).


Sent tilføjet i særskilte verslister og yderste kolonne i tabeller, ikke medtalt

Udskrift af næstsidste af kort-lang før cæsur, kun fra Lucilius til Juvenal
ad quod quid quod quis et ut ut ut id quod ut fit et et et id id in et et et sit et id et id et fit ut in quod in hic ad et et et fit quod ut in an et et an ad ad ad et per ad quid et * et et et sed et et et et et et is et ab is quid sat in ab is sub vir et ab in sed et sat sat sat id quis * et ut et quis quis ad. (Alle er kort stavelse).

Udskrift af sidste af kort-lang før cæsur, kun fra Lucilius til Juvenal
hoc ex a in est in in hic in est in in in ex in ut a est hoc hoc e in et a est ex in ut ut haec his est hac ad id hinc hinc in ut in in haec hoc est est est hunc hoc hae hos hunc haec hoc hoc * hic haec in in hae in a has huc hunc es haec hoc est est est hoc his est hac est hae hac hoc est hic est est est * in haec hunc est haec haec

Udskrift af næstsidste af kort-lang før cæsur i pentametre, kun Properts og Ovid
* sat per is in *. (Alle er kort stavelse). 

Udskrift af næstsidste af kort-lang før cæsur i pentametre, kun Properts og Ovid
* es hos es haec *

 
Heksametre (83793 vers)

Fordeling mellem småord og betydelige ord  og mellem småord og betydelige ord
        i næstsidste ord før cæsur        i sidste ord før cæsur
Alle digtere  771 68 %  368 32 % 1139      1057 93 %  82 7 % 1139
Ennius      1 50 %   1 50 %   2       2 alle   0 -    2
Lucilius     11 85 %   2 15 %  13       11 85 %   2 15 %  13
Lucrets     149 79 %  39 21 %  188      163 87 %  25 13 %  188
Catul       9 82 %   2 18 %  11       11 alle   0 -   11
Horats      79 70 %  34 30 %  113      103 91 %  10 9 %  113
*Vergil-Pseudo  3 alle   0 -    3       3 alle   0 -    3
Vergil      93 70 %  40 30 %  133      124 93 %   9 7 %  133
Tibul       9 alle   0 -    9       8 89 %   1 11 %   9
Properts     13 68 %   6 32 %  19       18 95 %   1 5 %  19
Ovid      231 64 %  130 36 %  361      341 94 %  20 6 %  361
Anonym Ætna    0 -    2 alle   2       2 alle   0 -    2
Lucan      20 59 %  14 41 %  34       33 97 %   1 3 %  34
Silius Italicus 16 24 %  51 76 %  67       67 alle   0 -   67
Statius     14 82 %   3 18 %  17       17 alle   0 -   17
*Persius     15 60 %  10 40 %  25       24 96 %   1 4 %  25
Martial     52 74 %  18 26 %  70       62 89 %   8 11 %  70
Juvenal     55 77 %  16 23 %  71       68 96 %   3 4 %  71
Sulpicia     1 alle   0 -    1       0 -    1 alle   1


Pentametre (15821 vers)

Fordeling mellem småord og betydelige ord  og mellem småord og betydelige ord
        i næstsidste ord før cæsur        i sidste ord før cæsur
Alle digtere  411 81 %  94 19 %  505      457 90 %  48 10 %  505
Catul      22 92 %   2 8 %  24       21 88 %   3 12 %  24
*Vergil-Pseudo  1 alle   0 -    1       1 alle   0 -    1
Tibul       9 82 %   2 18 %  11       10 91 %   1 9 %  11
Properts     41 93 %   3 7 %  44       41 93 %   3 7 %  44
Ovid      203 80 %  51 20 %  254      238 94 %  16 6 %  254
*Martial    135 79 %  36 21 %  171      146 85 %  25 15 %  171
 
Heksametre (83793 vers)

Fordeling mellem småord og betydelige ord  og mellem småord og betydelige ord
     i næstsidste korte ord i verset     i sidste korte ord i verset
Alle digtere  727 92 %  60 8 %  787      672 85 %  115 15 %  787
Ennius      2 alle   0 -    2       0 -    2 alle   2
Lucilius     14 alle   0 -   14       11 79 %   3 21 %  14
Lucrets     90 87 %  14 13 %  104       81 78 %  23 22 %  104
Catul       7 78 %   2 22 %   9       7 78 %   2 22 %   9
Horats     172 97 %   6 3 %  178      137 77 %  41 23 %  178
* Vergil-Pseudo  7 alle   0 -    7       6 86 %   1 14 %   7
Vergil      42 93 %   3 7 %  45       40 89 %   5 11 %  45
Tibul       1 alle   0 -    1       1 alle   0 -    1
Properts     30 97 %   1 3 %  31       30 97 %   1 3 %  31
Ovid      111 93 %   9 7 %  120      119 99 %   1 1 %  120
Anonym Ætna    1 20 %   4 80 %   5       5 alle   0 - %   5
Lucan      11 79 %   3 21 %  14       14 97 %   0 - %  14
Silius Italicus 26 79 %   7 21 %  33       28 85 &   5 15 %  33
Statius      4 80 %   1 20 %   5       3 60 %   2 40 %   5
* Persius    18 95 %   1 5 %  19       15 79 %   4 21 %  19
Martial     44 88 %   6 12 %  50       44 88 %   6 12 %  50
Juvenal     147 98 %   3 2 %  150      131 87 %  19 13 %  150
Sulpicia     0 -    0 -    0       0 -    0 -    0

Fordeling mellem småord og betydelige ord  og mellem småord og betydelige ord
    i næstsidste korte ord i femte fod    i sidste korte ord i femte fod
Alle digtere  891 97 %  26 3 %  917      409 45 %  508 55 %  917
Ennius      7 alle   0 -    7       2 29 %   5 71 %   7
Lucilius     14 93 %   1 7 %  15       1 7 %  14 93 %  15
Lucrets     128 97 %   4 3 %  132       26 20 %  106 80 %  132
Catul      16 alle   0 -   16       5 31 %  11 69 %  16
Horats     260 96 %  10 4 %  270      127 47 %  143 53 %  270
* Vergil-Pseudo 15 alle   0 -   15       8 53 %   7 47 %  15
Vergil     113 97 %   4 3 %  117       66 56 %  51 44 %  117
Tibul      14 alle   0 -   14       8 57 %   6 43 %  14
Properts     13 alle   0 -   13       9 69 %   4 31 %  13
Ovid       51 alle   0 -   51       37 73 %  14 27 %  51
Anonym Ætna    1 50 %   1 50 %   2       1 50 %   1 50 %   2
Lucan      11 alle   0 -   11       7 64 %   4 36 %  11
Silius Italicus 62 alle   0 -   62       31 50 %  31 50 %  62
Statius     20 alle   0 -   20       11 55 %   9 45 %  20
* Persius    41 alle   0 -   41       15 37 %  26 63 %  41
Martial     44 90 %   5 10 %  49       16 33 %  33 67 %  49
Juvenal     81 99 %   1 1 %  82       39 48 %  43 52 %  82
Sulpicia     0 -    0 -    0       0 -    0 -    0

Pentametre (15821 vers)

Fordeling mellem småord og betydelige ord  og mellem småord og betydelige ord
        i næstsidste ord i verset        i sidste ord i verset
Eneste digter   2 17 %  10 83 %  12       11 92 %   1 8 %  12
Martial      2 17 %  10 83 %  12       11 92 %   1 8 %  12
 
Næstsidste korte ord før midtercæsur (1069 ord) og før begge sidecæsurer (70 ord) 
102 forskellige (bøjningsformer af) ubetydelige småord, i alt 795 ord
a 6, ab, ad 9, an 2, at 5, aut 4, bis, cui 6, cum 21, cur 6, de 10, dum 2, es, est, et 36, ex, haec 6, heu, hic 2, hinc, hoc 3, huic, hunc, iam 6, in 16, mox 2, nam 10, ne 8, nec 28, nil 4, non 61, nunc 16, o, ob 2, per 12, post 6, prae 2, pro 7, qua 4, quae 29, quam 28, quas 2, quem 6, qui 12, quid 12, quin, quis, quo 18, quod 11, quos 2, quot, sat 2, sed 16, seu 2, si 33, sic, sit, sub 2, sunt 3, tam, te 2, tot 2, tres, tu 2, tum 6, tunc 2, uel 2, ut 7, vel 5, vos 3, duo 7, ego 12, ita 10, mage, magis 6, mea 15, meus 4, mihi 14, modo 4, neque 6, nihil 12, nisi 5, procul 8, prope, quia 12, quibus 3, quoque 9, satis 21, semel, sibi 6, simul 6, sine 5, sua 3, super 5, tamen 19, tibi 32, tria, tribus 2, tua 6, tuus, ubi 8.
179 forskellige (bøjningsformer af) betydelige ord, i alt 346 ord
bos, di, dis 2, fas 13, fraus, glans, ius 2, lux, mens 3, mors 4, mos 4, par 2, pars, pax 3, plus 4, res 5, rex, spes 3, uis, ver, vis 3, vox, abit, ades, ait, amor 3, bene 2, bibat, bibe, bibit, bona, bone, breve 2, brevis, cadit, caput 5, cava 2, cave, chorus 2, color 5, comes 4, crepet, cruor, dabit, dare, data, datus, dea, decet, decor 2, decus 7, dedit 2, deus 7, dolor, domus 4, duce, ducis 2, erat, face, facis, facit 3, fauor, ferat, ferit, focus, fora 2, fore, foret, fragor, fuga, fugis, fuit 5, furit, furor 2, genus 7, globus 2, gradus, grauis 2, grave, gravis 5, gregis 2, homo, honor, iace, iacit, Iovis 4, iter 2, iuvat, labor 11, lacus, lapis, latet, latus, lepus, levis, Libys, licet, liquor, loca 2, locus 7, lupus, mala, malus, manus 4, maris, memor 3, metus 2, minus 2, miser, modus 4, mora, mouet, necis, nemus 4, nequit, nivis, noua, nova 2, nurus, opus 9, parat, pater 12, pavet, pavor 2, pecus, pede, perit, petit, pia, piper, placet, potes, potis 5, premit 2, prius, pudet, pudor 4, puer 5, puto 2, quatit, queat, rata 2, ratis, redit, Rhodos, rogat 3, rotat, rubor 2, sapor, satur, scelus 3, scobis, seges, sequor, sinit, sinus, sonat, sopor 2, soror 2, specus 2, status, stupor, subit 3, timor 2, torus, trahit, uenit, uetus 2, uide, uiden, valet, velit 2, venit, Venus 3, vetus, vocat 3, vocet, volet.

Sidste korte ord før midtercæsur (1069 ord) og før begge sidecæsurer (70 ord) 
80 forskellige (bøjningsformer af) ubetydelige småord, i alt 1057 ord
a 5, ac 6, ad, an 2, at(-que) 16, aut 12, bis 2, cui, cum 15, cur 2, de 7, dum, e 2, en 2, es 9, est 238, et 66, ex 2, hac 2, haec 27, hanc 2, has, haud, heu, hic 12, hinc 6, his 8, hoc 19, hos 3, huc 3, huic 2, hunc 6, iam 10, id, in 15, is, me 57, mi 2, mox, ne, nec 6, ni 2, nil 2, non 38, nos 14, nunc 24, per 3, post, qua 8, quae 14, quam 6, quem 3, qui 7, quid 9, quin, quis 5, quo 12, quod 6, quos 5, se 28, sed 4, si 16, sic 9, sim 4, sint 17, sis 6, sit 52, sum 18, sunt 52, tam 8, te 61, ter 2, tot 3, tres, tu 18, tum 4, tunc, uos 2, ut 10, vos 6.
45 forskellige (bøjningsformer af) betydelige ord, i alt 82 ord
aes, cor, dant 2, das, dat, dem, dent, det, di, dic, fac, fert 2, fit, flet, flos, grus, ius, Lar, lux 4, mens 4, mors 3, nox, pars, pes, quit 2, re 2, rem 3, res 8, rex 3, scis, sol 2, sors, spe, spes, stat, uis, uox, vas, ver, vi, vir 2, vis 9, volt, vox 4, vult 2.
 
Næstsidste korte ord før versslutning (787 ord) 
77 forskellige (bøjningsformer af) ubetydelige småord, i alt 727 ord
a 7, ab 3, ac 17, ad 20, an 7, at 10, aut 23, cui 4, cum 17, cur 3, de 10, dum 3, est 16, et 102, ex 17, hac 5, haec 13, hanc 3, has, heus, hi, hic 20, hinc 4, his, hoc 24, hos, huic 2, hunc 4, i, iam 5, id 3, in 39, nam 7, ne 6, nec 24, neu, ni 2, nil 2, non 53, nos 2, num, nunc 11, o 4, ob, os, per 7, post 2, pro 2, qua 5, quae 34, quam 8, quem, qui 13, quid 11, quin, quis 6, quo 5, quod 9, quot 2, se, sed 14, seu 3, si 41, sic 2, sint, sit 2, sunt 5, te, tot, tu 4, tum 2, tunc 2, uel 3, ut 33, vel 2, vix, vos.
20 forskellige (bøjningsformer af) betydelige ord, i alt 60 ord
ars, faex, fas 15, fur 2, gens, ius, laus, lis, lux, mens 8, mors, mos 2, par 9, pars 4, pax 1, plus, rem 2, res 3, sors 2, vin, vis.

Sidste korte ord før versslutning (787 ord) 
56 forskellige (bøjningsformer af) ubetydelige småord, i alt 672 ord
cras 2, cui, cum 14, cur 4, de 2, dum 2, es 2, est 136, et 3, hac, his 2, hoc 5, hos, iam 8, in, me 31, mi 2, mox 3, nec 5, ni, non 31, nos 13, nunc 12, o, pro, qua 9, quae 26, quam 5, quas 3, quem 8, qui 18, quid 9, quis 20, quo 13, quod 7, quos 5, se 47, seis, si 21, sic 5, sim 2, sint 18, sis 7, sit 30, sum 3, sunt 19, tam 3, te 60, tres, tu 30, tum 2, tunc, uos 2, ut 2, uult, vos 4.
46 forskellige (bøjningsformer af) betydelige ord, i alt 115 ord
bos, cor 2, crus, dis, do 2, faex, far, fas 4, fit 4, fles 2, fons, frux, fur, gens 2, grex, ius, lanx, lex 2, lux 2, Mars, mens 2, mors, mos 4, Pan, par 2, pes, quit, re 11, rem 6, res 17, scis 2, spem 2, spes 5, stas 2, stat 2, stes, Thrax, tus, uas, uer, uis, uox, vim, vis 14, vox, vult.
 
Næstsidste korte ord i femte fod (917 ord)
84 forskellige (bøjningsformer af) ubetydelige småord, i alt 890 ord
ab 3, ac 23, ad 3, an 11, ast, at 16, aut 22, cui 2, cum 25, cur 2, de 2, dum 4, en 6, est 9, et 141, hac 5, haec 27, hanc, has 2, haud 14, haut 2, hei 3, heu 5, hi 3, hic 22, hinc 5, his 8, hoc 30, tu-hoc, hos 3, huic 5, hunc 9, iam 10, id 4, in 19, is 3, me 11, mi, mox, nam 7, ne 6, nec 24, ni 2, nil 4, non 78, nos 2, num 2, unc 12, o 17, per 13, post, pro 3, qua 3, quae 17, quam 15, quas, quem 4, qui 14, quid 16, quin 2, quis 6, quo 12, quod 27, quos 3, se 3, sed 17, seu 4, si 25, sic 6, sint 2, sis, sit 6, sub, sunt 5, tam 3, te 14, ter, tot, trans, tu 9, tum 4, tunc, ut 29, vel 2, vos.
19 forskellige (bøjningsformer af) betydelige ord, i alt 27 ord
det 2, di 2, dic 2, do, fit, fur, i, lux, mens, mos, pars, re, rem, res 4, rex, sors, vir 2, vox, vult. 

Sidste korte ord i femte fod (917 ord) 
43 forskellige (bøjningsformer af) ubetydelige småord, i alt 409 ord 
cui, in (:lang), duo, ea 2, ego 35, sum-ego, te-ego, ita 7, mea 14, meus 5, mihi 52, modo 11, neque 17, nihil 3, nimis 2, nisi, pote 2, procul 4, prope 2, quasi 3, quater, quia 6, quibus 6, quoque 41, satis 6, secus, semel 3, sibi 13, sibi-et, simul 8, sine 7, sua 9, super 4, tamen 43, tibi 58, tibi-et, tribus 2, tua 21, tuus 2, ubi 13, uelut, uice, velut 2.
313 forskellige (bøjningsformer af) betydelige ord, i alt 508 ord
agat, age 5, agit, dum-agit, alit, amat 2, anus, avet, Batus, bene 11, bibit, boa, bona 10, bone 5, bonus, bonus, bonus, bove, breue, breve, cacat, calet, canis, capit 4, caput 4, caret 2, caua, cave, chelys, cibus, ciet, cita, cito 2, cole, comes 2, crepat, cruce, cute 4, dabat 2, dabis, dabit, dape, dare 8, data 2, datis, datur 5, dea 2, decus 2, dedit 4, deus 2, diem-et, dolet 3, domus 2, duce 3, eat, erat 2, ere, eris 2, erit 7, si-erit, face 4, face-et, facis 3, facit 3, fera 4, ferat 3, ferit, ferus, fluit, fore 2, foret 5, fouet, fragor, freta, fuga 3, fugit 2, fuit, fuit 16, furor, genus 9, gerat, graue, grave 2, gravis 3, grege, gula, habet, Ioue 2, Iove 4, Iovis 2, iter, iubet, iuga 3, iuuet, iuvat 2, lapis, lare 2, latet 2, latus 4, legat, leve, levet, libet, licet 4, Ligus, liquor, loca 12, locus 2, loquor, lupa, mage, magis 15, mala 12, male 7, malus 2, manus 3, mare 16, maris 2, memor, metit, metus, minor 5, minus 3, miser 4, mora 3, morer, moror, movet, negat, nego, nequit, nova 3, nuce, odor, onus, opus 3, Paris, pater 7, patre, pavet, pecus, pede 14, perit 2, petat, pete 2, petet 2, petis 2, petit, piger, piget, pila, pira, placet 4, potes 2, prece 4, premit, prior 3, prius 3, pudet 3, puer 4, putat, putet, puto, quatit 2, queat 7, queo, queror, rapis, rapit 2, rea, regit, Rhodos, roget, rosa, rude, rudis, ruit, sacer, sale 5, sapor 2, sator 2, scelus, sciat, sciet, scobe, scrobe, secer, sedet, sene, sequar, sinus, sita 2, situs, sola, solet 3, status, studet, sude, tacet, tegit, tenet 3, Themis, timet 2, trabe 2, tremit, tuba, tulit 3, uacat, uaga, uidet 2, uolo, vada 3, vaga, vapor 2, vehat 2, velit 3, Venus, via, videt 2, vocet 2, volat, volet 2, vomat.
  
Næstsidste korte ord før midtercæsur (505 ord) i pentametre 
73 forskellige (bøjningsformer af) ubetydelige småord, i alt 411 ord
a 5, ad 2, at 2, aut, bis, cui 18, cur 4, de 19, dum 2, et 17, ex 3, haec, heu 2, hic, hoc 4, iam 7, in 12, nam 2, ne 10, nec 15, non 42, nos 2, nunc 7, o, per 13, post 4, prae 2, pro 12, qua 5, quae 13, quam 10, quem 2, qui 10, quid 7, quin, quis, quo 9, quod 15, sed 9, seu 2, si 28, sub, sunt, te, tot, tu 5, uix 2, ut 6, vel 4, vix (342 + korte) ego, ibi, ita, mea 5, meus 3, mihi 3, nihil 6, nisi, procul, quasi, satis 7, sibi 1, sine 16, sua, tamen 4, tenus, tibi 7, tria, tua 3, tuus, ubi.
65 forskellige (bøjningsformer af) betydelige ord, i alt 94 ord
bos, fas 2, flens, laus, lux, mors, nox, pars 3, plus 4, res 7, spes 2, stirps, urbs, vox (27 + korte) amat, bene, bona, bonus, breuis, breve 2, brevis, caput, cinis, cito, comes, creat, data 2, decet, deus, dolor, fore, fruar, furor, gener, grauis, gravis, iter, labor, latus, leue, liber, loca, locus, magis, male 2, manus 2, minor, miser, nouus, onus, opus 3, pater 4, potes, potis, prior 5, pudet 2, pudor 2, puer, puta, puto, regat, scelus 2, solet, soror, stupet.

Sidste korte ord før midtercæsur (505 ord) i pentametre 
50 forskellige (bøjningsformer af) ubetydelige småord, i alt 457 ord
a, cras 2, cum, cur, es 5, est 100, ex, hac, haec 8, hanc 5, heu 3, hic 8, hinc, his, hoc 8, iam 4, me 61, nec, nil 4, non 21, nos 6, nunc 3, o, qua 4, quae 4, quam 2, quas 2, quem 2, quid 4, quis 7, quo 11, quod, quos 4, se 22, sex, si 7, sic 4, sim 5, sint 2, sis 13, sit 19, sum 5, sunt 16, te 56, ter, tu 14, tunc, uos, vel, vos 2.
28 forskellige (bøjningsformer af) betydelige ord, i alt 48 ord
cor, da, das 3, dat 2, dent, det 2, di 2, dos, fers, fert, fit, fons, mens 2, mors, mos, par, plus 2, re, res, rus 2, scis 2, uir, ver, vi, vis 10, volt 3, vox, vult.


Næstsidste korte ord af kort-lang før versslutning (20 ord) i pentametre
5 forskellige (bøjningsformer af) ubetydelige småord, i alt 17 ord
et 3, quid 2, quis 3, quod, sat 8. 
1 (bøjningsform af) betydeligt ord, i alt 3 ord
vir 3.

Sidste korte ord af kort-lang før versslutning (20 ord) i pentametre
5 forskellige (bøjningsformer af) ubetydelige småord, i alt 20 ord
es 2, est 15, hic, hoc 2.


Næstsidste korte ord før versslutning (14 ord) i pentametre
3 forskellige (bøjningsformer af) ubetydelige småord, i alt 3 ord
mea, meus, sine. 
9 forskellige (bøjningsformer af) betydelige ord, i alt 11 ord
amo, bona, bonus, dare, liber 3, malus, minus, prior, scelus.

Sidste korte ord før versslutning (14 ord) i pentametre
5 forskellige (bøjningsformer af) ubetydelige småord, i alt 13 ord
es 2, est 7, sint, sunt, te 2.
1 (bøjningsform af) betydeligt ord, i alt 1 ord
vis. 


Næstsidste korte ord i ordpar en fod forud for sidste (20 ord) i pentametre
8 forskellige (bøjningsformer af) ubetydelige småord, i alt 18 ord
cum, ne, nil, non 2, qui, quid 3, sed 2, si 7.
2 forskellige (bøjningsformer af) betydelige ord, i alt 2 ord
cor, vox.

Sidste korte ord i ordpar en fod forud for sidste (20 ord) i pentametre
6 forskellige (bøjningsformer af) ubetydelige småord, i alt 19 ord
nec 2, qua 7, quid 2, quod 2, sit 5, te.
1 (bøjningsform af) betydeligt ord, i alt 1 ord
dat.

 
Par af to betydelige ord før cæsur fra Ennius til Juvenal (+ Catul til Martial)
loca lux, face sol, bona pars, * bone rex, male fert, male fert, breve ver, *
sonat aes (+ pentametre) * leue fit, male uir, * breve rus, cito di, breve rus.

Par af to betydelige ord før versslutning fra Ennius til Juvenal
0 vers (+ femte fod) * i pede, rem gerat, * res agit, rex eris, sors data, 
vir bonus, vir bonus, vult manus (+ pentametre) ** dare vis.

Par af ubetydeligt småord og betydeligt ord før cæsur fra Ennius til Juvenal
quam grus, te res, ita res, et res, ob rem, non fit, quot vis, quia vox, quam vox, quam mens, tu fac, non quit, non quit, quam sol, et nox, cum vis, seu vi, cum vis, quoque res, si vult, ob rem, de re, in cor, pro re, quo scis, non vult, ita vir, nisi vas, non res, quoque rem, quo vis, non dem, non di, sit ius, * tibi dant, tibi res, quae vis, tibi rex, quae mens, qua spe, mihi mens, tum rex, tibi mors, mea lux, mea lux, nec uis, et vox, mea sors, non volt, et Lar, et vis, sua mors, mea mens, tibi vir, o lux, quo mors, et stat, quam spes, cum flos, nec vox, * quo pes, non flet, et vis, non vis, tibi dat, non det, quid das, quae uox, quae res, qui res (+ sidecæsurer) * tibi dent, sibi dant, * mihi dic, quam vis (+ pentametre) cum mens, et fers, tot res, * nec dent, o mors, non vis, non det, sua dos, non det, quae mos, per ver, sine vi, cui das, mihi dat, sibi par, mea mens, tua vox, quam vis, qui fert, cum re, * tua vis, tu scis, tu scis, si vis, et fons, si plus, quod das, non volt, non dat, non volt, si vis, nam vis, nec cor, non plus, si das, non vult, non vis, nec volt, et vis, non vis, non vis.

Par af ubetydeligt småord og betydeligt ord i versslutning fra Ennius til Juvenal
hac stat, sit frux, quod do, ad rem, non vis, ab re, ob rem, et pes, ac fles, ut fit, has res, in res, est par, cum Pan, quam res, ex re, in cor, ac vis, non quit, ut faex, se vis, in re, cum vis, sit vis, ab re, sint res, de re, tum fit, in re, est res, aut crus, ac res, hanc rem, est rex, ac fur, si vis, hanc rem, est mos, est mos, ac far, in ius, est mos, quae vis, et rex, in cor, et grex, quid vis, ut stes, quae res, in re, in spem, quae spem, non vis, cui spes, et res, et mens, et lanx, ad rem, an res, et scis, et res, hic fons, et scis, ut fit, quid stas, non vult, et res, et vim, quid fit, et mens, * non fas, et vox, o gens, et gens, iam bos, hac stat, quid fles, nunc spes, est mos, sed lex, aut lex, nec spes, * sed fas, in re, hoc fas, non vis, non vis, cum mors, si vis, tu stas, non vis, quo vult, nec Thrax, tot res, hunc rex, si uer, et Mars, est res, et uas, quid do, et spes, nec spes, dum res, et re, et uox, et dis, et res, haec lux, quod fas, et rex, et res, et par (+ pentametre) 0 vers (+ femte fod) * non dat *Par af ubetydeligt småord og betydeligt ord i femte fod fra Ennius til Juvenal
ac bene, et sola, sed magis, iam data, aut minus, huic opus, quod genus, cum volat, qui fuit, nec comes, si facis, cum dare, non erit, et caput, quod genus, non bonus, num dolet, ne boa, te dea, per vada, hinc nova, post loca, non fuit, nec fuit, quod fuit, ut vomat, et liquor, in loca, nec tibi, per loca, nec fera, cum cita, et fera, nec dare, cum loca, si queat, quae nequit, et mala, qui Iovis, et sapor, ac mare, quod fuit, quod fuit, sed magis, quem tenet, non queat, quod datur, nunc alit, ac manus, cum dolet, haec loca, o bone, quod fuit, nec manus, quae fuit, et fuga, sit puer, quod queat, et mare, ut sita, cui male, sic eris, pro male, per mare, non tenet, quam vehat, et vapor, quam procul, quam procul, et mage, ac perit, quae fuit, per loca, sint magis, ac perit, quae videt, quae fuit, quae foret, sunt prius, quam foret, quae prius, quae loca, quid velit, ut velit, non queat, quae facit, quo magis, quid queat, et vapor, quod fluit, nec minor, et loca, et comes, non tulit, quod foret, et fuga, nec dare, quam genus, vel pira, quam fuit, quo magis, per mare, ac prece, ad vada, in loca, quid queat, per mare, et gravis, et gravis, per loca, quam freta, in mare, et fuit, per mare, ad caput, quam sita, et facit, et timet, id magis, et capit, et ciet, quod genus, non queat, o bona, sunt dape, non bene, is datur, quae Themis, nam mala, tam bona, nec tacet, iam foret, qui uidet, aut magis, ut pavet, te dare, te morer, se fore, hoc iuvat, hoc genus, hoc miser, sit pede, et pede, nil fuit, et male, hic fugit, pro bene, in grege, quid pater, quod malus, nil moror, per mala, quod pede, at pater, at bene, quid datur, quo patre, me sedet, nec mala, et lapis, nil opus, est locus, haec dum-agit, quod sale, est opus, te rapit, haud petet, o pater, o puer, 
sed bona, seu pila, cum sale, hac magis, his breve, hac canis, cum pede, ut solet, o bone, et cave, te malus, hoc si-erit, est genus, an magis, cum volet, hoc facis, hoc age, ni cibus, et sacer, nunc pete, me vocet, o ere, sunt mala, est genus, cum magis, non sine, et magis, cum sale, seu puer, in scobe, aut pecus, si licet, te roget, hac prece, me rapis, in diem, o bone, non sine, quod magis, quo bone, ac prior, ac velut, dic age, qui puer, si grave, iam rude, quo lare, ut piger, non datur, quid sequar, est Iove, sic domus, an male, cum bene, et lare, ut libet, quod levet, et prece, si minor, et Rhodos, trans mare, quod petis, quid petet, et situs, in cruce, vel bove, non erit, et status, per loca, hic onus, hoc erat, te ferat, ut male, et pede, ne secer, quid miser, in nuce, sit prior, et calet, et prius, hoc studet, et grave, aut mare, quid placet, et male, sic agat, si fuga, i pede, et sale, quod iubet, et fugit, si metit, nec caput, si caret, et nova, si volet, et pede, ac timet, et pater, et pater, et mora, quo ferat, ut cito, et mare, vult manus, et prece, si sciet, ac velut, * iam maris, tu cole, nec tulit, nunc age, hinc sinus, et decus, non minor, quam dedit, quis fuit, non erit, non bene, quae vehat, huic pater, en erit, ut mala, et bibit, his genus, et ruit, et bona, si bona, ab Iove, en age, et tremit, aut mala, et quatit, et pede, dum gravis, o dea, ab Iove, nam fore, per iuga, at memor, et bona, et premit, hos regit, tot vada, per mare, haec loca, ab Iove, hunc tegit, et mala, nec face, et Paris, et tribus, sub iuga, quae via, quid petis, quis metus, quem dedit, sed rapit, non mare, dum pede, hoc decus, et vocet, haud leve, me duce, et pede, ac magis, si bona, at deus, et pete, ad mala, seu vaga, sed negat, si datur, tu licet, in caput, et nova, ne iuuet, quos lupa, non minor, non queror, ut solet, non fuit, non movet, de tribus, heu miser, ut dare, in latus, me minus, non datis, non videt, sors data, et velit, o bene, non capit, o bene, en bona, et ferit, et quatit, non latet, hic fera, at Batus, non dabat, in duce, nunc ferus, at latus, iam pede, non uacat, at miser, hinc Venus, aut sator, hi sude, non placet, et facis, is mala, hic erit, qui dare, hoc iter, et bona, quam petit, et uaga, en age, ut caua, hic fera, seu foret, hoc sator, aut latet, aut Iovis, et iuvat, non capit, haec domus, et chelys, per iuga, et face, non erat, quis magis, * hic pede, hoc sciat, te-in trabe, est locus, cum scrobe, cum sene, o bone, hic rosa, quid facit, quod dare, in cute, te deus, haec anus, cum sale, in cute, ut uolo, non queo, cum Ioue, quin trabe, quod loquor, cum face, haut mora, nunc Ligus, qua latus, hic bona, hoc maris, non dolet, sunt tulit, non amat, non cacat, non piget, non dabit, quam bene, non solet, non eris, non placet, non potes, non dedit, non pudet, ter puto, an magis, et bene, non potes, sit licet, sic bene, tam male, cum pede, non capit, non legat, non habet, te cito, nec dare, non eat, non dabis, non nego, si sapor, et caret, quis ferat, his furor, et mare, non erit, his licet, me prior, quam fuit, ni pudet, dum gula, hoc face, sed Ioue, hunc dedit, non putat, si rea, et mare, hunc tenet, si breue, cum placet, hos fouet, hos amat, et scelus, an petat, in cute, non erit, et duo, et crepat, qui dabat, in duce, pro cute, cum uidet, aut minor, nec latus, ac rudis, et fragor, et putet, in mare, non pudet, est odor, sed graue, et pater, in mare, haec tuba, et uice, et face.

Ritorna a Romersk fod på daktylisk vers, 2

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: