Romersk fod på bilag, 3 (forkerte ord)

Ritorna a Romersk fod på daktylisk vers, 3

Udskrift fra verslister, 3 (første, anden, tredje del).
Flerstavelsesord, der betones forkert.

DE FORKERT BETONEDE ORD OG DET EFTERFØLGENDE, ALTID ENSTAVELSESORD
________________________________________________________________________________
Indføring i tabeller og verslister i afsnit 3] rummer en omformulering af følgende.

Ved efterfølgende ord forstås i denne sammenhæng enstavelsesord som lang stavelse. Ord med elision opfattes derimod som længere flerstavelsesord. Med kort stavelse forekommer ingen ord efter et forkert betonet. Enstavelsesord rummer ingen modstilling mellem den betonede stavelse i én taktdel og en ubetonet i den næste og er derfor defineret som betoningsneutrale. I rytmisk skandering, hvor et flerstavelsesord er ramt af forkert betoning, skal enstavelsesordet imidlertid erstatte en forventet ubetonet slutstavelse i undtagelsestilfælde (i alt 0,5 % hos de normaliserende digtere, udskrevet mellem * og *) og derfor gøres ubetonet. Det kan defineres til at lyde rimeligt, muligt eller urimeligt som skanderet, men må kunne fravælges som brud på skanderingen (især i alt 4,0 % hos de øvrige digtere). 

Normaliserende digtere er som i tabellernes rækkefølge de tre fjerdedele Vergil—Statius, med Ennius—Horats før første stjerne og Persius—Juvenal efter den sidste, i pentametrene de tre fjerdedele Tibul—Ovid, med Catul før og Martial efter.

Disse ord kan som princip fordeles på betydelige ord (substantiver, adjektiver og alle andre verbalformer end enstavelsesordet sum, es, est, sunt, sim, sis, sit, sint) og ubetydelige ord (denne verbalform og alle andre ordklasser, i tabeller også nævnt som ’småord’). I antal efter forkert betonet ord udgør de i cæsur og versslutning som betydelige ord kun 312 mod 823 ubetydelige ord. Der er selvsagt mange gentagelser og derfor langt færre forskellige ord eller bøjningsformer. Det lyder rimeligt, at ordet er ubetydeligt og gøres ubetonet. Det kan måske tænkes muligt, at et i sig selv betydeligt ord fornemmes som enklitisk og derfor ubetonet (res, rem, rei, re 79 gange én stavelse, gerne ubetonet som et neutrumspronomen, især hos Lucrets). Det lyder umiddelbart urimeligt, at ordet er betydeligt, men alligevel gøres ubetonet.

Alle 1135 ord kan læses i de verslister, som dette er bilag til, i digternes og tabellernes rækkefølge. Alle er udskrevet ubrudt i samme rækkefølge i hver position for sig. De er dernæst udskrevet alfabetisk og optalt. De mange rimelige og mulige ord fremgår kun af verslisterne, men de måske mulige og de ikke meget talrige urimelige ord er yderligere udskrevet i samme rækkefølge i hver position for sig.

Tilføjede tabeller sammenfatter antallet af ord og balancen mellem ubetydelige ord og betydelige ord, hver digter for sig i hver position for sig.

Det foranstående flerstavelsesord er, så vidt vides, aldrig korrekt betonet, altid forkert ved at være forskudt en taktdel bagud. (inter, især foran enstavelsespronomen, og nescio foran interrogativt pronomen opfattet som indefinit, er de hyppigste og burde overordentlig rimeligt ikke være medtaget i lister og medtalt i tabeller). Alle er udskrevet ubrudt i samme rækkefølge i hver position for sig. De er dernæst udskrevet alfabetisk og optalt.


Udskrift af næstsidste før forkert cæsur fra Ennius til Juvenal 
candida lumina bellipotentes frangitur ducite sollicitari Olympia septingenti legionibus amplius iniuriatum-hunc incita discrepet occupat gallinaceus frumentarius multum-est Gaius ampliter inter antiquius tertius ignaviter dicimus contemnere rectius accipe blandior inbubinat vivida religionibus enascitur videlicet inter corpora tertia cognitus quattuor inter quattuor inter inter inter ipsam videlicet inter primordia semina inter ultra longius pondera dulcius inter senescere-at inter proxima inter inter omnia fluvidus inter auribus ignibus quarum inter inter corpora inter immortalia esto animalia inter inter omnia unica cognita corpora latior tuditantia secundum inter levissima cognita voluptas inter multae nominis inter proclivius corporis manifestas multo dominantior tantula cetera desipientia corporis scinditur gignimur indicat cetera inter aethere inter vitalibus radicitus iacentem omnia Acherusia tenuia ferrugina lintea animalia splendida quantula immemorabile omnibus inter extraria inter eliditur inter aegrius obtunditur levia voluptas voluptas tenuia antiquius animalibus voluntas dispergitur inter vestigia comminus corporis melichrus esto pericula immortalibus inter aethere inter accidit inter inter omnia exordia omnia quantast mensibus inter crassior terrestria primum-ut inter maioribus montibus inter diffidere inter detulit inter ulla ecquae inter radicibus moderarier moderarier sollertius muliebribus inter vigilantibus cubilia respuis corpore lenior fervidus gignier frigida vementius confervefacit tempora discordia Iuppiter discidit halitus immemorabile extrinsecus parvula omnia Palladis corruit corpora omnibus omnibus foramina inter inter extrinsecus patentia spiritus impia mundius dentibus inertia comparet rectaque Tigellius improbus iracundior filius iactantior nescio nescio adversarius rectius singula imitabitur Saturnalibus lethargicus unguentarius puerilius poemata obvius vicarius Cibyratica vivere ephippia fallere adversarius cetera differat rectius * impia inter inter inter omnibus inter inter inter inter frigida inter inter inter inter inter inter inter inter inter nescio nescio Maeotica quodcumque-ad altera nescio nescio uenire-ad inter inter nescio inter inter inter intra omnia inter * nescio inter (+ sidecæsur) cumque-hic protulit invadere conpono-hoc aurum ratione-et nulla essent mollia inter inter scilicet inter inter inter inter inter omnia dissita quatenus inter inter ostia quantula lumina corporis coloribus artubus tenuia inter cernere omnia praesto edere cernere omnia denique avia inter multaque denique inter inter esse-ex omnia cetera Hymen Hymen Hymen Hymen Hymen Hymen Hymen Hymen Hymen ausi immemor illius omnia Lesbia credis polypus Gallis postulat dividit saevit vixi fingere protulit Pollio imperet accipe pertinet clunibus frustra tolleret occupat sulcos limat inter inter accipit plenior viribus fervidus cogitat quantum felix * Naides paruulus praemia quarum Pallade festaue cuius olim omnia postera illi postquam insere malo Daphnis carmina adsis omnia caeditur ingens pullulat fluctibus sustinet omnia cetera carpere pascua abnegat omnia aestuat illi leniit floribus accipe unius Hectore scilicet aspice excipit quattuor dixerat infert reppulit aurea respice concipit quaeritur inferar spondeat omnibus proximus septima cogunt amnes dicitur accipe sedibus flebant portitor vexit eripe sutilis tandem inter funeris Gnosius quattuor dixerat vomeris pandite Oebale sedibus annua pallida credunt nobis effera vocibus apparat pervenit inter inruit portam pandite Maeonis aspera vertitur istic sustinet terres maxima mitteret vinxerat lumina obvia silvis incipit concitat virginis nuntius lumina ensem esto corripit inter sustinet emicat talis nescio parcite semper omnia ludite adnuat aspice desine quare inter nullae India quare quamvis aspice transeat afferet foedera omnia tutius temporis mollior tertia Servius censura-et iudice exigit praefuit illi potuisse-et obvius credita ille-at pectora luctibus pauperis constitit praemia hostia ora omnia credite bellum uti vocibus pignora Hannibal irae bellum Carthago-et inter asperat Edonis acrius igneus funditur dedecus inter omnis uni cesserit quanto destinat ocius Hannibal Fuluius Cannas postera euolat foederis auia dedecus hactenus quinam aestuat munere Hasdrubal pulchrior quaesumus dignum * centum numquam pascitur quattuor ferreus nullus iugera dedecus coniuge captum multis purum scilicet Pollio uiderit improbus strangulat omnia Iuppiter proelia
 
Udskrift af sidste ord før forkert cæsur fra Ennius til Juvenal 
se sis sunt at do te nunc sunt quom at in cum ac hos cum est hoc hic at se quam iam hoc non et nunc quod haec at vis at at in se quod sit est ex se ex se se se rem e se sunt sunt se sit haec sunt est se haec se sunt se se sunt est se at ad nos se se si se si iam sint se se sunt sed si sunt est rem res se sunt res est se vis haec se hic est res sunt ad pars de fit at et et et de se non se ab e se te fit sunt cum de sunt quae pars per ab se lux se ut quos est at sunt est est sunt est quae fit ad se si est sunt est iam tumst de se non se id se se sic sunt quae hinc id se est de sint se et e se ne se in se vi sit se et hunc his est id se hinc sunt ex quae est hic e vis et e se sit at hinc hinc per aut pars cum ad hic per ab ab cum se se ut cum aut mens hoc est cur hunc sit hoc hic est est hic quid quid et hoc quem hac huc hic ac his nunc est est ne vis bos da est me et hic * cum nos vos se est se se se se mors se se se se se se se se se quas quis nix ad nox quot quae me nos nos quid se se se me quae se * quid nos (+ sidecæsur) tam et at est vis qua vi quae sint se se hic se se se se se sint sunt est se se sunt sunt sol e sint et quae se per sub sint sunt cum iam non cum se nunc non se se hoc quae iam o o o o o o o o o sunt a a sunt mi me an hanc ut ut quod cum qui os te hoc qua et aut nam heu et et non quos quae et es et et ut non a * et hunc sunt uox iam lux quam sed quae lux pro nos nunc me me sunt o quae et et ab et hinc iam nec mox post et nec et se hic et nunc in qui haec nos aut hic et se ac quae cui aut et et hoc hic ut post me nec et quae hunc et has me his et trans quas heu haec hic et huc nunc quem et quae dis se ad di his et ac se et quae nunc et quis aut nunc et haec res in et tot cui te haec et aut et nec quem nunc et se et hic se quid quam sint sint iam et quos iam dum nos sunt quin si te me hic haec sunt sunt est ars es nox est sic te hoc his me non it res non sunt est est hic iam sus duc dat me te se his sunt et se se qui se haec ut hoc et et o se iam sit huic nunc ac en hic huic et lux et en tunc hoc est te et sunt et est aut te * me se hic hic es iam quot hoc per te res te et qui et es et tunc haec uel
 
Udskrift af næstsidste før forkert versslutning fra Ennius til Juvenal
pium-ex Venus foras exoritur locis manus soliti opum iuvat homo ferat magnis refert hominum tenens ibi geritur stolida facit solent loqui restituit meum fero opum hiems oritur potis equos decem pater Emathii recipit pervenio nolueris debueris dies improbius tuae vermiculi egomet aquae facies geminat tulit agitet vomitum domi altilium dapsilius possideas virum satis foro canes habeat tua tuum insinuet interimat materies potest gerit daret faciet potest potest tenet deminui quoniam minus Empedocles virum magis alimur aliae docet meum locet magis quies potest sua gerat tulit potest virum manu organici recens Veneris similes docet inventi principiis variis propterea propterea nova capere-ex discrepitant loci velit confieri tuis equi geri tua manet magis faciat siet conficere-ex metu animi magis loco quies tamen docuit aliqua aliqua labat madet tribui loco oculi animae loco sua foret hominis humi simul docet recens ubi equi animi erimus alium insideat quasi-in ferat oculos congerere-in aërius mali aliae ibi gruum queant uti eadem poterit aliquae eo etiam propterea procul suam dividitur cibum canum eum consequitur gruum magis hominis tamen inopi merum pudens Lampadium eam Arcadius fidem magis animi sua aetherius pedum aetherius aetherius recipit navigiis aetherius queat animi Veneris mobilitas sua etiam notities tantoperest magis propterea deum utram extulerit docet lapidem moveant docet sua fere tulit utram extulerit eas premit loco mali tamen homini magis manu fieri prius pelliciat item operam discrepitant canum suis opus deum tuam mihi apud refers potis magis meo melior accipias eo habeas habeas facias ingluvie paeniteat officiunt similis exierit egomet suam velut velut tripes eo melior probus ligurrierit pares sapiens sapiens uti tibi metuas medio liberius patriam dissimilis facias malo veluti equi faceres impediit velut suo tuo foret domum divideret uti deos sequar inteream dispeream hodie venis secat placeant petit tamen putas velis variae mollitiem commodius erunt Mercurius propius enim etiam-et eo Furiis facias feras vetas abstinuit tumidum-est adimat penes praecipitat tuis repetes queam vides ohe aquae mala Syro exagitent trahat sollicitum tamen valeat uti velut liberius capite-ut ruant putas ingenium Vibidius equum facias modo roget luto dies imperium coeat sua Cappadocum altilium domo refers facit tuis loco focis odio video-et aspiciat populum deseruit obruitur pecus manicis alat experiens uti enim valeas crediderit eges praesidio utilium volunt tenui etiam Democritus etiam faciam ruit meo audieras loco erit erit operis ridiculus medias eo numeros principium-et triens propius alterius voles animo erit * erat equos Bistonius deum apud bonum exiguus silet imbriferum rapidus exacuit hominum aquae virum prius Oceano lupi hominum magnis deum ilicibus canum tuam humi agi fides restituis eunt conspicitur magnis vocat opum agat hominum secat deum parent viro viro hominum sua mali viam tibi virum deum amor apud apud Aonius quibus sacer morer extulerat vulnificus aequoreus semicaper abdiderat sidereum tabificus deum agunt * eritis Callirhoen praetrepidum tesserula ruis apud apud apud habet apud teneat fruitur trepidat despiciat deterior discipuli accipient erat opibus officium Fabiis pedibus deterius sedeant Volsiniis urceoli merito cenam spoliet timeas quotiens tegetis sollicitus tamen alueolis anseribus adeo similis domini pueros dabit Aemilius queritur equitis micturiunt fugit faceret apud modis cadit temporibus quibus stimulat olei operum melius accipiat eadem alii igitur aliud perpetuum aliter effigies cupidus adhuc posteritas aliquid etenim despicias potest facit tamen puerum madidum dominae despicias pallidulus praecipites pauidum-in ingenii tamen uetulus potest loripedem tui placeat interea consilium numinibus dabunt interius Rutulo deterius liuidulus monuit apud egregius totidem moueat Anticyra dies uideas rabie enim inminuit fuit penes attonitus tamen attonito minimum ducibus madidis dubites mihi melius ulterius abstinuit dissimulet caligas
 
Udskrift af sidste ord før forkert versslutning fra Ennius til Juvenal
se Mars lux sol dant vi sunt vi res rex Fors dis rem rex res sos res vi frux sos me rem cor sic vi it nox sunt vi sint Mars vim se nox cum te sit quem se qui me vis i (e)l fors me pus te lanx se si se sit qui ut res vi se se res est res res res quid res vis se iam sunt sunt est vi quam nos res res cor se quam est res vi res mens vis vi sunt quae est res sint res sint est ex quod fit re se res sit mens res nunc vis res vi res quam nos mens se mens vi sunt se est se nos re vis mens mens vult quae sunt vis sunt scit mens vis pes cum res in sint vis vis tum se rei vas fors est vas sol cum res iam quam res lux quae res res quod quod quod sint rem vox cum vis quem rem quam mens vis sunt sunt sal est fit quae sus res quam vis vi sol vi sol sol res sunt sol res vis res est quae nunc est re quam quod vis se se res si res res cum tum vis se se tum vis sol fert sit res quod sit fons quam vim res des res vis est dens me me mors me te sit quem nunc pars quam fit sis plus quod rem te res nam vir mi non qui qui et quod vir quis ius res est qui nos sit me qui si rem sis hoc cum te te cum crus si pars quod res me mors non te te si ni si et res spe bos me aut quin res seu quam res fert me res rex quod quam id tu cur vim cor ius es se te mox res ut iam fons rem par me nos ne se nam mos si vel si si res dum ne rem rem cur sus et fer par spe et rex nec quis dic quod nil res et sors quod Sol tu qui re rem et rex vir mox iam et te tu qui spes di re lex seu quod vis sus quis cui re res si lex mus res quod et fons eu stes sic cui sic iam * sol nox rex rex me sit mus nox ver Sol sus rex mons quem quam nox ceu rex dis rex sus vis te bos res est rem res sus dis res vi res rex spem gens se vir vir rex stat mens vis vis vir rex qui quos fons nos fons vos sol sus rex Pan Sol Nox seps gens nos * res do cor far quo me me te cor te se dis ne nos te tres te iam uir cras et me nec hic aut sex iam si te ne te pars ne te quod par quis dis rex tres iam pons quod dic hic mus plus uos quot uis sed mons uos plus lex nos te stans sex tot quam uer quam quo si est et da sunt tu qui rem uos te uer uox quod mi et ius fons sunt bos plus nec quem dic tu uis quid di si nam quam sis nos quem fons quot cum nec et hoc sed uel rem lux te pro quae cum qui ne et an gens nos nil qui nec tot pax
 
Udskrift af næstsidste før forkert cæsur i pentametre fra Catul til Martial 
reddite cuius Lesbia utrum inter nescio ossa-a inter inter

Udskrift af sidste ord før forkert cæsur i pentametre fra Catul til Martial
hoc me me sis nos quas me nos vos


Udskrift af næstsidste før forkert versslutning i pentametre fra Catul til Martial
factaque quomodo

Udskrift af sidste ord før forkert versslutning i pentametre fra Catul til Martial
sunt das


Udskrift af næstsidste forkert en fod forud for versslutning kun hos Martial
fatue timeas

Udskrift af sidste ord forkert en fod forud for versslutning kun hos Martial
nec nec 
 
Heksametre (83793 vers)

Fordeling mellem småord og betydelige ord som eneste enstavelsesord
       i sidste korte ord før cæsur
Alle digtere  524 92 %  43 8 %  567
Ennius      8 89 %   1 11 %   9
Lucilius     24 96 %   1 4 %  25
Lucrets     183 86 %  20 14 %  213
Catul      17 94 %   1 6 %  18
Horats      51 94 %   3 6 %  54
* Vergil-Pseudo  9 75 %   3 25 %  12
Vergil     112 97 %   3 3 %  115
Tibul       7 alle   0 -    7
Properts     16 89 %   2 11 %  18
Ovid       25 83 %   5 17 %  30
Anonym Ætna    0 -    1 alle   1
Lucan       5 83 %   1 17 %   6
Silius Italicus 33 97 %   1 3 %  34
Statius      0 -    2 alle   2
* Persius     1 alle   0 -    1
Martial      5 alle   0 -    5
Juvenal     15 94 %   1  %  16
Sulpicia     0 -    0 -    0

Fordeling mellem småord og betydelige ord som eneste enstavelsesord
       i sidste korte ord i verset 
Alle digtere  300 53 %  269 47 %  569
Ennius      8 27 %  22 73 %  30
Lucilius     25 96 %   1 4 %  26
Lucrets     67 40 %  101 60 %  168
Catul       6 75 %   2 25 %   8
Horats      96 65 %  58 35 %  154
* Vergil-Pseudo  0 -    4 alle   4
Vergil      8 19 %  34 81 %  42
Tibul       0 -    0 -    0
Properts     1 alle   0 -    1
Ovid       3 27 %   8 73 %  11
Anonym Ætna    0 -    0 -    0
Lucan       0 -    1 alle   1
Silius Italicus  1 50 %   1 50 %   2
Statius      0 -    0 -    0 
* Persius     1 20 %   4 80 %   5
Martial      4 80 %   1 20 %   5
Juvenal     80 72 %  31 28 %  111
Sulpicia     0 -    1 alle   1

Pentametre (15821 vers)

Fordeling mellem småord og betydelige ord som eneste enstavelsesord
       i sidste korte ord før cæsur
Alle digtere   9 alle   0 -    9
Catul       5 alle   0 -    5
* Vergil-Pseudo  0 -    0 -    0
Tibul       0 -    0 -    0
Properts     2 alle   0 -    2
Ovid       2 alle   0 -    2
* Martial     0 -    0 -    0

Fordeling mellem småord og betydelige ord som eneste enstavelsesord
       i sidste korte ord i verset 
Eneste digter   1 alle   0 -    1
Catul       1 alle   0 -    1
 
Næstsidste før midtercæsur (273 ord) og før begge sidecæsurer (296 ord) 
288 forskellige med kort endelse (to korte), i alt 380 ord 
abnegat, accidit, accipe 4, accipit, Acherusia, acrius, adnuat, adsis, adversarius 2, aegrius, aestuat 2, aethere 2, afferet, altera, ampliter, amplius, animalia 2, animalibus, annua, antiquius 2, apparat, artubus, aspera, asperat, aspice 3, aurea, auribus, auia, avia, blandior, caeditur, candida, carmina, carpere, cernere 2, cesserit, cetera 5, Cibyratica, clunibus, cogitat, cognita 2, cognitus, coloribus, comminus, comparet, concipit, concitat, confervefacit, coniuge, constitit, contemnere, corpora 4, corpore, corporis 4, corripit, corruit, crassior, credita, credite, cubilia, dedecus 3, denique 2, dentibus, desine, desipientia, destinat, detulit, dicimus, dicitur, differat, diffidere, discidit, discordia, discrepet, dispergitur, dissita, dividit, dixerat 2, dominantior, ducite, dulcius, edere, Edonis, effera, eliditur, emicat, enascitur, ephippia, eripe, euolat, excipit, exigit, exordia, extraria, extrinsecus 2, fallere, ferreus, ferrugina, fervidus 2, festaue, filius, fingere, floribus, fluctibus, fluvidus, foedera, foederis, foramina, frangitur, frigida 2, frumentarius, Fuluius, funditur, funeris, Gaius, gallinaceus, gignier, gignimur, Gnosius, hactenus, halitus, Hannibal 2, Hasdrubal, Hectore, hostia, iactantior, ignaviter, igneus, ignibus, illius, imitabitur, immemor, immemorabile 2, immortalia, immortalibus, imperet, impia 2, improbus 2, inbubinat, incipit, incita, India, indicat, inertia, inferar, inruit, insere, invadere, iracundior, iudice, iugera, Iuppiter 2, latior, legionibus, leniit, lenior, Lesbia, lethargicus, levia, levissima, lintea, longius, luctibus, ludite, lumina 4, Maeonis, Maeotica, maioribus, maxima, mensibus, mitteret, moderarier 2, mollia, mollior, montibus, muliebribus, multaque, mundius, munere, Naides, nescio 9, nominis, nuntius, obtunditur, obvia, obvius 2, occupat 2, ocius, Oebale, Olympia, omnia 20, omnibus 5, ostia, Pallade, Palladis, pallida, pandite 2, parcite, paruulus, parvula, pascitur, pascua, patentia, pauperis, pectora, pericula, pertinet, pervenit, pignora, plenior, poemata, Pollio 2, polypus, pondera, portitor, postera 2, postulat, praefuit, praemia 2, primordia, proclivius, proelia, protulit 2, proxima, proximus, puerilius, pulchrior, pullulat, quaeritur, quaesumus, quantula 2, quatenus, quattuor 5, radicibus, radicitus, rectaque, rectius 3, religionibus, reppulit, respice, respuis, Saturnalibus, scilicet 3, scinditur, sedibus 2, semina, senescere-at, septima, Servius, singula, sollertius, spiritus, splendida, spondeat, strangulat, sustinet 3, sutilis, tantula, tempora, temporis, tenuia 3, terrestria, tertia 2, tertius, Tigellius, tolleret, transeat, tuditantia, tutius, uiderit, unguentarius, unica, unius, vementius, vertitur, vestigia, vicarius, videlicet 2, vigilantibus, vinxerat, virginis, viribus, vitalibus, vivere, vivida, vocibus 2, vomeris
90 forskellige med lang endelse (lang, også ved elision), i alt 189 ord
amnes, aurum, ausi, bellipotentes, bellum 2, captum, Cannas, Carthago-et, censura-et, centum, cogunt, conpono-hoc, credis, credunt, cuius, cumque-hic, Daphnis, dignum, ecquae, ensem, esse-ex, essent, esto 3, felix, flebant, frustra, Gallis, Hymen 9, iacentem, ille-at, illi 3, infert, ingens, iniuriatum-hunc, inter 84, intra, ipsam, irae, istic, limat, malo, manifestas, melichrus, multae, multis, multo, multum-est, nobis, nulla, nullae, nullus, numquam, olim, omnis, ora, portam, postquam, potuisse-et, praesto, primum-ut, purum, quamvis, quantast, quanto, quantum, quare 2, quarum 2, quinam, quodcum(que), ratione-et, saevit, secundum, semper, septingenti, silvis, sollicitari, sulcos, talis, tandem, terres, uenire-ad, ulla, ultra, uni, uti, vexit, vixi, voluntas, voluptas 3

Sidste ord før midtercæsur (273 ord) og før begge sidecæsurer (296 ord)      
78 forskellige (bøjningsformer af) ubetydelige småord, i alt 526 ord
a 3, ab 5, ac 5, ad 6, an, at 11, aut 8, cui 2, cum 10, cur, de 5, dum, e 6, en 2, es 4, est 31, et 52, ex 3, hac, haec 11, hanc, has, heu 2, hic 19, hinc 5, his 6, hoc 12, hos, huc 2, huic 2, hunc 4, iam 12, id 3, in 5, me 12, mi, mox, nam, ne 2, nec 4, non 9, nos 8, nunc 11, o 11, per 5, post 2, pro, qua 2, quae 16, quam 3, quas 2, quem 3, qui 4, quid 5, quin, quis 2, quod 3, quom, quos 3, quot 2, se 85, sed 2, si 5, sic 2, sint 8, sis, sit 6, sub, sunt 32, tam, te 11, tot, trans, tumst, tunc 2, uel, ut 7, vos 
24 forskellige (bøjningsformer af) betydelige ord, i alt 43 ord
ars, bos, da, dat, di, dis, do, duc, fit 3, it, lux 4, mens, mors, nix, nox 2, os, pars 3, rem 2, res 6, sol, sus, uox, vi 2, vis 5

 
Næstsidste før versslutning (569 ord)
247 forskellige med to korte før lang endelse, i alt 287 ord 
abdiderat, abstinuit 2, accipias, accipiat, accipient, adeo, adimat, Aemilius, aequoreus, aërius, aetherius 4, agitet, aliae 2, alii, alimur, aliqua 2, aliquae, aliquid, aliter, aliud, alium, alterius, altilium 2, alueolis, animae, animi 4, animo, anseribus, Anticyra, Aonius, Arcadius, aspiciat, attonito, attonitus, audieras, Bistonius, caligas, Callirhoen, capere-ex, capite-ut, Cappadocum, coeat, commodius, conficere-ex, confieri, congerere-in, consequitur, consilium, conspicitur, crediderit, cupidus, dapsilius, debueris, deminui, Democritus, deseruit, despicias 2, despiciat, deterior, deterius 2, discipuli, discrepitant 2, dispeream, dissimilis, dissimulet, divideret, dividitur, docuit, dominae, domini, dubites, ducibus, eadem 2, effigies, egomet 2, egregius, Emathii, Empedocles, equitis, erimus, eritis, etenim, etiam 5, exacuit, exagitent, exierit, exiguus, exoritur, experiens, extulerat, extulerit 2, Fabiis, faceres, faceret, faciam, facias 4, faciat, facies, faciet, fieri, fruitur, Furiis, geminat, geritur, habeas 2, habeat, hodie, homini, hominis 2, hominum 5, igitur, ilicibus, imbriferum, impediit, imperium, improbius, ingenii, ingenium, ingluvie, inminuit, inopi, insideat, insinuet, interea, inteream, interimat, interius, inventi, Lampadium, lapidem, liberius 2, ligurrierit, liuidulus, loripedem, madidis, madidum, manicis, materies, medias, medio, melior 2, melius 2, Mercurius, merito, metuas, micturiunt, minimum, mobilitas, mollitiem, monuit, moueat, moveant, navigiis, nolueris, notities, numeros, numinibus, obruitur, Oceano, oculi, oculos, odio, officium, officiunt, olei, operam, operis, operum, opibus, organici, oritur, paeniteat, pallidulus, patriam, pauidum-in, pedibus, pelliciat, perpetuum, pervenio, placeant, placeat, populum, possideas, posteritas, poterit, praecipitat, praecipites, praesidio, praetrepidum, principiis, principium-et, propius 2, propterea 4, pueros, puerum, queritur, quoniam, quotiens, rabie, rapidus, recipit 2, repetes, restituis, restituit, ridiculus, Rutulo, sapiens 2, sedeant, semicaper, sidereum, similes, similis 2, soliti, sollicitum, sollicitus, spoliet, stimulat, stolida, tabificus, tantoperest, tegetis, temporibus, teneat, tenui, tesserula, timeas, totidem, trepidat, tribui, tumidum-est, uetulus, uideas, ulterius, urceoli, utilium, valeas, valeat, variae, variis, veluti, Veneris 2, vermiculi, Vibidius, video-et, Volsiniis, vomitum, vulnificus 
162 forskellige med én kort før lang endelse, i alt 278 ord 
adhuc, agat, agi, agunt, alat, amor, apud 10, aquae 3, bonum, cadit, canes, canum 3, cibum, dabit, dabunt, daret, decem, deos, deum 7, dies 3, docet 5, domi, domo, domum, eam, eas, eges, enim 3, eo 5, equi 3, equos 2, equum, erat 2, erit 3, erunt, eum, eunt, facit 3, feras, ferat 2, fere, fero, fidem, fides, focis, foras, foret 2, foro, fugit, fuit, gerat, geri, gerit, gruum 2, habet, hiems, homo, humi 2, ibi 2, item, iuvat, labat, locet, loci, locis, loco 6, loqui, lupi, luto, madet, magis 9, mala, mali 3, malo, manet, manu 2, manus, meo 2, merum, metu, meum 2, mihi 2, minus, modis, modo, morer, nova, ohe, opum 3, opus, parent, pares, pater, pecus, pedum, penes 2, petit, pium-ex, potest 7, potis 2, premit, prius 2, probus, procul, pudens, putas 2, quasi-in, queam, queant, queat, quibus 2, quies 2 , recens 2, refers 2, refert, roget, ruant, ruis, ruit, sacer, satis, secat 2, sequar, siet, silet, simul, solent, sua 7, suam 2, suis, suo, Syro, tamen 9, tenens, tenet, tibi 2, trahat, triens, tripes, tua 2, tuae, tuam 2, tui, tuis 3, tulit 3, tuo, tuum, ubi, uti 5, utram 2, velis, velit, velut 4, venis, Venus, vetas, viam, vides, viro 2, virum 5, vocat, voles, volunt
2 forskellige med én lang før lang endelse, i alt 4 ord
cenam, magnis 3

Sidste ord før versslutning (567 ord)
62 forskellige (bøjningsformer af) ubetydelige småord, i alt 299 ord
an, aut 2, ceu, cras, cui 2, cum 9, cur 2, dum, es, est 14, et 13, eu, ex, hic 2, hoc 2, iam 8, id, in, me 15, mi 2, mox 2, nam 3, ne 6, nec 5, ni, nil 2, non 2, nos 10, nunc 3, pro, quae 6, quam 15, quem 6, qui 12, quid 2, quin, quis 4, quo 2, quod 17, quos, quot 2, se 22, sed 2, seu 2, sex 2, si 13, sic 3, sint 5, sis 3, sit 8, sos 2, sunt 13, te 21, tot 2, tres 2, tu 5, tum 3, uel, uos 3, ut 2, vel, vos
67 forskellige (bøjningsformer af) betydelige ord, i alt 268 ord
bos 3, cor 5, crus, da, dant, dens, des, di 2, dic 3, dis 5, do, far, fer, fert 2, fit 3, fons 7, fors 3, frux, gens 2, i, it, ius 3, (e)l, lanx, lex 3, lux 3, Mars 2, mens 9, mons 2, mors 2, mos, mus 3, nox 6, Pan, par 3, pars 3, pax, pes, plus 4, pons, pus, re 6, rei, rem 13, res 51, rex 15, sal, scit, seps, sol 12, sors, spe 2, spem, spes, stans, stat, stes, sus 7, uer 2, uir, uis 2, uox, vas 2, ver, vi 14, vim 3, vir 6, vis 21, vox, vult 
 
Næstsidste før midtercæsur (9 ord) i pentametre
3 forskellige med kort endelse (to korte), i alt 3 ord
Lesbia, nescio, reddite
4 forskellige med lang endelse (lang, også ved elision), i alt 6 ord
cuius, inter 3, ossa-a, utrum

Sidste ord før midtercæsur (9 ord) i pentametre
6 forskellige (bøjningsformer af) ubetydelige småord, i alt 9 ord
hoc, me 3, nos 2, quas, sis, vos


Næstsidste før versslutning (2 ord) i pentametre
2 forskellige med kort endelse (to korte), i alt 2 ord
factaque, quomodo
(kan dog læses som facta que, quo modo) 

Sidste ord før versslutning (2 ord) i pentametre
1 (bøjningsform af) ubetydelige småord, i alt 1 ord
sunt
1 (bøjningsform af) betydelige ord, i alt 1 ord
das


Næstsidste en fod forud for versslutning (2 ord) i pentametre
2 forskellige (bøjningsformer af) flerstavelsesord, i alt 2 ord 
fatue, timeas

Sidste ord en fod forud for versslutning (2 ord) i pentametre
1 (kort) enstavelsesord, i alt 2 ord
nec 2 

DE FORKERTE ORD I FALSK CÆSUR OG DE EFTERFØLGENDE 3 TIL 4 STAVELSER
________________________________________________________________________________

Udskrift af det sidste ord før falsk cæsur fra Ennius til Juvenal

dispendi mortales Albai novos pedem genetrix aerumnas feri stolidi diem gentes pretium filo inimicitiam vadunt Tuditano causa conferta partim toga quassat spumas Ixionies tempestatem-hanc crassam-et mensor cuivis homo anu caenum postremum tenue-hoc inducendus idem Iugurtini Ecbatanam-ac nebulo-id hominem-et senium tunica-et austrum-atque hominem tesorophylax praesto est veram-ad eo rerum species spatio eos rerum rebus species aliae illud extra facilis figurarum ardent matrem uti sonitus voluptatem veram-ad simili species conquassatum-ex quamvis vivos rerum verum uti capiunt aliis illis diluviem lucis adhuc enim ferro species item diluviem pari bubus dicetur despexit pellit litoribus Idalium optatos Nysigenis aërea uerticibus custodibant agitur auctus famulum terram ueniat mercatores ignis medicum Longarenus tenerum-est ciniflones Venerem corpus Bacche dicat ignotum consuetudo amatorem pullum abortivus fultum penitus crepidas cantor Alfenus vellunt nobis risi clarum somnus libertino imaginibus essem urbem saltem libertino libertino opprobrio sollicitus virtus Saganae Hermogenes mentis cupiam eriperet natus relinquendis factos versu peream totidem quicquid adest rhombi silvis cognatis contra gladiatorum patruus actum poni stultus differt maius aedilis insanus ancillas tantundem tempestatis videor ridiculus vituli sanus veniam aliquid venerabilior citius stantem socero longe umeris similis imperiis levius servis Fulvi leni Chium Servilio Vibidius citra posito gustaremus iudiciis habet voto curata vespertinus quaeram-et frater Calaber Aegaeum bonis nimirum-est desiderium dominum liberior metuet dispar vitium veluti pilos plagosum placuit docta memorem intactis longum magno sermones proficiscenti aliter tabulae iuvenes fumo interitu auditorem pulchre tundet lucem * aspiciens pertimuit rubens electro Neptuno litoribus Actaeo rubens fultus castaneae extremi Aonie pudeat Inoo gravidus Idaeis humum pati depressas tondebat ferrugineos apibus Dardanio Neptuno ducis navifragum coniferae subter semiviro inceptos femineo Helymus Ditis sacrum nitens canit celebrent turrigerae ducunt sanctum potest petit femineo Dioxippum Dardanio Noëmonaque Xanthum-et Oricia puppis morae medium soli etiam gemitu profugus quantum misero Parrhasio languentis lucet magni rapidum odoriferam odoriferam genus culminibus potius referas Oricia Nonacrina Talaioniae purpureas Sithonio Naupactoo caelifero cupressiferae inaequales monticolae Phegiaco Taenarius purpureae Ionio Hyantea Pisaeae Ialysios Hyanteo Parrhasio Bacchei Cecropio Iovi Alastoraque Noemonaque Hyperborea penatigero aëriam Ixionidas praecipites patrius Anienicolae Amazonius Ortygie sagittiferi Tyrios * Troiades exierit uenosus demorsos maiorum nulla sacras uideas postquam Apollineas aërios mugitum scorti inaequales Gaetulum ferro illos femineum historias dederit desertis equites cuius scindes inopum personam miserabilior famae digitis promittant uenales uulgo uentorum dociles pernoctantis ablegandae diuitiae uescebantur inmanes

Udskrift kun af ord mellem markeret sidecæsur og falsk cæsur fra Ennius til Juvenal
novos gentes pretium filo vadunt crassam-et caenum tenue-hoc idem nebulo-id hominem praesto-est veram-ad species eos rerum rebus species aliae illud ardent matrem uti veram-ad simili species quamvis vivos rerum verum uti capiunt aliis illis lucis enim species bubus agitur auctus famulum medicum tenerum-est Venerem dicat pullum fultum cantor vellunt somnus virtus mentis natus factos versu silvis contra vituli sanus citius stantem umeris levius Fulvi leni metuet docta longum fumo pulchre * fultus gravidus apibus subter ducunt sanctum Xanthum-et soli etiam quantum lucet rapidum referas patrius * famae
  
Udskrift af det eller de sidste ord efter falsk cæsur fra Ennius til Juvenal

facit hilum, perhibebant, Longai, ita sola, stabilibat, patris nostri, tetulisti, bene firmum, soliti sunt, tuditantes, opulentae, dederitis, gracilento, agitantes, stolida vi, collega, poliendi, rate pulsum, requiescunt, superescit, simul altam, agit albas, alochoeo, scelerosi, capitatam, facit olim, satis asper, miser inquit, sapere ipsum, facito atque i, facies i, geminat L, valet ad te, pater huius, Babylonem, genus sane, cerebrosum, vomitum pus, toga quid sit, aquilonem, quid ad aurum, pater abzet, tibi quaestor, genus herba, rationem, magis acrem, novitatem, ratioque, foret usus, pater aether, cohibere, reparandis, ratioque, minuuntur, quoque rebus, neque in omne, quasi aquarum, ratione, sola terrae, comitantur, videatur, et odores, capere ex se, rationem, ratione, ratioque, aliqua re, neget ipse, volitare, similesque, magis ipsam, videantur, animantes, fit amarum, compar, revocatur, caput ipsum, potuissent, paterentur, male mactae, ratioque, fit in altis, revocare, ratione, quoque saepe, hymenaeus, uada remis, Piraei, frondosum, hymenaeos, Silenis, cupressu, praeruptis, calathisci, decursu, hymenaeo, legarat, dedit aufert, tibi possis, gravis annis, mare ferrum, roget ut te, foret intus, femur aut crus, parasitae, facilemque, mihi laevum, modo summa, mihi quid tu, dare nobis, mala namque, quod amicae, male parvus, fuit olim, male talis, itium irae, sibi numquam, tamen atque, vafer omni, tibi barbam, locus hora, quod ineptus, genus Osci, tamen aufert, patre natum, quid oportet, patre natus, sibi curae, tenet hoc nos, patre natum, 
patre natum, quoque turpi, mihi quod cras, in utroque, caliendrum, ego canto, bene sanae, magis illi, male salsus, mare citra, age quaeso, et euntis, male si non, studiorum, sum ego quamvis, honor idem, patinaeque, ubi passim, pater uxor, bene sani, dare centum, mihi credo, Furiis quam, iubet atque, quid avarus, barathrone, facias id, fueritve, quid enim Aiax, paret aurum, tibi triplex, prope ritu, mihi sanus, minus illo, pede pressis, facit et tu, bonus oro, repetes mox, Lare dives, mihi quam te, prope tangens, dabit atque, prius ipsum, tulit heres, metuenti, hominumque, valeat nam, miser atque, Rutubaeque, fuit Austro, maris expers, Balatrone, Balatroni, mare nato, capite ut si, velut illis, fruar isdem, sapere aude, pete finem, cute vises, pete tectum, quot habebo, pater adde, iubet hospes, mare vendas, ubi quid deest, odio sors, video et quod, iuvet umbra, sit avarus, quoque porro, erit atque, prope maius, pia mater, ut equinae, mihi parvo, sibi ducunt, prece blandus, brevis aevi, quoque cura, tamen aevum, fuit ille, ego mallem, tibi dixi, putat emptis, fore librum, patre digni, dare lucem, Meleagri, rapit et quae, bene recte, pede terram, dare coget * Ephialten, latratus, narcissus, lacrimoso, Aegaeo, desertis, Aracyntho, hyacinthus, hyacintho, hirsutae, Garamantes, Aganippe, sola neve, Melicertae, autumno, cyparissis, neque tanto, hymenaeos, convallis, hyacinthi, hyacinthos, quoque nostros, Anchisae, Aegaeo, Meliboei, Scylaceum, cyparissi, mare qui nunc, comitatu, hymenaeos, ululatu, Panopesque, tamen ante, Polyboeten, elephanto, hymenaeos, hymenaeos, Antemnae, argento, mihi numen, electro, Euandri, ululatu, Promolumque, Anchisae, Prytanimque, Simoenta, terebintho, tua Tarchon, fuit Ilo, secat agmen, mihi Pallas, sua Turnum, lacrimisque, hymenaeos, satis hastae, mihi demum, Euandro, hyacinthi, via longo, Phryges et quam, super amnem, panaceam, Peridiae, desertis, precor ut me, Acheloi, terebintho, Atalanta, Eriphylae, amethystos, Aquiloni, Acheloo, Atlante, Cyllenes, autumnos, Silvani, Erymantho, Eurotas, Aurorae, immenso, Aganippe, Arethusae, Telchinas, Iolao, Ancaeo, ululatus, Eumolpo, Ganymedes, Chromiumque, Prytaninque, Pallene, Aeneae, Pyrenen, Centauros, cataractae, furor oscus, Catilli, Thermodon, Arethusa, goryti, hymenaeos * Labeonem, caprificus, liber Acci, sapit unguis, tibi forte, tibi uendo, quod ouato, tamen istuc, sapere urbi, Vercellas, pityonas, labyrinthi, placet haeres, berullo, Ganymedem, Meleagri, Hyacinthos, ceroma, sciat omnes, Petosiris, Aganippes, Asiani, mihi sexta, Theodori, sociorum, Melanippes, Crepereius, sitis est quam, alienis, hecatomben, elephanti, moueat cum, rabie sed, imitandis, parasiti, Tiberim ultra, Narcissi, melius nos, Agathyrsi
 
DE FORKERTE ORD I PENTAMETRES VERSSLUTNING, FLERE STAVELSER ELLER 3
________________________________________________________________________________

Udskrift af længere flerstavelsesord sidst i pentametre fra Catul til Martial
uirginibus amabilior Battiadae excutitur temporibus aëreo caesariem pollicita-est Assyrios exuuiis lacrimulis discidium sollicitae magnanimam pollicita-es addiderat dissoluo superuehitur duritiem Aethiopis litoribus temporibus exuuiae Lycaoniae Oceano restituit euoluam discrucior coniugibus adulterio assiduus muneribus Oarion attigerit uirgineam adulterium flagitia auriculam supercilia puerperium epistolium restituam perpetitur peruigilat officium amaritiem ingenuo officiis Thermopylis auxilium coniugio Iliacos Amphitryoniades improbius caelicolum officiis Arpocratem excrucies efficias laetitias amicitiae alterius adulterium reppererit inciperes laetitia-est obloquitur hinsidias hinsidias horribilis Hionios excrucior confiteor Oceanus inuenies aruspicium religio liquefaciens peruoluent Antimacho amicitias Aemilio carnificis carpatinas efficies ambrosia saeuitiae articulis elleboro surripiam sodalicium amicitia inferias inferias Arpocratem indomitus indomitus eiciunt discupere intereat uulturio amicitiae instituunt corripere prostituit eximiis adulterio egregias exsuperat possideat Oceanum Battiadae supplicium harundinibus terribilis supercilia fictilibus exuvias ministerio carminibus liminibus Elysios militias Pieridas magisteria arboribus Armenios Santonici arboribus verberibus auxiliis limitibus caelitibus exequias indigetem virginitas admonuit aequoribus eripiet cupidinibus consilio Iasidos ingemuit carminibus auxilia muneribus artificem litoribus pudicitia luxuriae litoribus Andromede Apidano saevitiae Inachidos temporibus auspicio luminibus sideribus servitio Hermionae inveniam Thessalia imaginibus Memnonias divitias nequitiae imperii militiae carminibus ingeniis Illyria Vergiliis aequoribus obsequio canitiem blanditias laetitiae litoribus nobilibus carminibus compositam laetitiae discidium Eridano servitio arboribus divitiis aequoribus textilibus perfidia desidia aequoribus laetitiae hospitio pudicitiae historia inciderit perfidia-est nequitiae luminibus blanditiis pudicitiae supplicibus carminibus luxuria excubiis blanditia cardinibus auriculas muneribus alitibus invidia alcyonas Tyndaridas litoribus principium corticibus exsequiis Ascanius hospitio Adryasin Ascanio insidias Hamadryasin Thyniasin arboribus papaveribus officio imaginibus aggeribus militiae amicitia temporibus uberibus Iliadas historia Menoitiaden Callimachus Iliada artificem Phillyrides verticibus Hesperios nequitia pollicibus Erichthonius principiis Pirithoum laetitia luminibus Borysthenidas Oceano Arabiae exsequiae aggeribus Dulichiae coniugium Illyrias libidinibus militibus chrysolitos officium agricolae luciferis Andromacha iudicio iudicio Leucothoae Cymothoe Leucothoen Pasiphae adulterio accubuit ingenium Ortygia Tantalidos Telegoni Lanuvium Attalicis iudicio Ausoniis flagitio Callimachi ingenio litoribus Iliade harundinibus uberibus delicias Hamadryadas articulis Quintiliae pumicibus historiae Athamantiadae Ionio Lampetie Penelope gymnasii pancratio nequitiae historiae historiae ephemeridas Callimachi aucupio divitiis Antinoo pudicitiae * fluminibus funeribus Ausoniae Cyaneas inperii Erichthonium historiae adulterium-est adulteria exequiae barbariae barbaria amicitiae posteritas obsequium patrocinium perlegere inperium Dalmatiae articulis ingenium Erichthonius Alcinoi aspiciant Alcinoo amicitia Anticyra officio alterius auxilium Oechalia utilitas Danuvium amicitiae ingeniis invenies ingenio auxilium Berecyntiades historiae * Aethiopes exilium adnumeres Laureolus rhinoceros ingenium temporibus ingenium Hesperidum historian Eurydice Carpophori Pasiphaes Andromedan naumachiam supercilium invidiae supercilium apameibomenos officiis invidiam dimidium simpliciter adulterium Caesaribus astrologus ardalio dimidium dimidium Aesonides consilium deterior synthesibus Cytheriacis avaritiae carnificis luxuria-est desinere causidicus dispeream Caecilius sandapila-est imaginibus Hermione invidia ingenium auriculam condicio-est ingenua amicitiae invidia Terpsichore carminibus arrigere arrigere Andromachen saprophageis perficere supposita-est Oceanus causidicos endromida putidula perdiderim Amazonide Calliope Hippodame inposuit Amazonicus Parthenius Olympiadas desieris hexaphoro frigoribus Sardinia-est difficilem amicitia invideam sollicitus discipulis Maeoniden causidicum condicio-est cistifero amicitias consilium Apollodotus edidicit Esquiliae Oceano causidice inposuit inimicitiae Andromachen Aufidius Panniculo hospitibus ingenio sutilibus Geryonem legitimam auricula undecies divitibus Pudicitia-est Oceanus Ficelias pudicitiae olfacere divitiae Andragoras gausapinas gausapinas imperium iugeribus hexaphoro Aemilia Panaretus invidia esurio pigritia-est agricolam Olympiadas carminibus hippodamos difficile-est Aethiope dimidium erubui invenies archetypum-est Athenagoras Hippolyto officium sesquipede oplomachus sandapila addideris Chimerinos amicitiae simplicius aedificem Oedipodas Burdigalae pyxidibus supercilio aedifico imaginibus iaspidibus arrigere supercilium amicitiae Hippocrates elleboro Athenagoras Athenagoras Athenagoras invidia invidia invidia invidia invidia amicitiae Endymion Callimachi Pirithoi amicitia grammaticis Olympiadas Oceanum Oceanum amicitias patricio Egeriae accipere Otacilius Otacilius Otacilius Otacilium convaluit Fabricii onocrotali sardonycha conveniunt amicitias Vergilio accipies avaritiae luxuria-est pigritiae Antiochum Antiochum Metrophanes Anchialum pigritiae Aemilius auriculam Hermogenes Hermogenes Hermogenes Hermogenes Hermogenes Hermogenes Hermogenes Hermogenes agricola Flaminio agricola satisfacere asparagis arboribus difficilest libidinibus aphronitrum sordidius fictilibus coliculis coliculis endromida callainas auriculas historia Vergilio epiklinopalen Hippolytum exapaton Metrophanes (citat)


Udskrift af trestavelsesord sidst i pentametre fra Catul til Martial
oculis Ityli animo gremio obitus iuerint pereat gremio posuit Venerem tenuit uideat dubita tunicam gremium speculae Veneris Veneris animi miserum-est nequeo sequitur studium faciat genere lapide populi dominae solea cineres thalamo anima barathrum docuit tabulas capiti mulier gremium tunica gremio alia domina lapidis fugiunt podagra generos leuior habuit faceret patruus facias homines statua facias oculis oculis loquitur auia leuiter Veneres tunicis sceleris capite sceleris hiemem tunicas melior ueteris asino fatuis iuuenum cinerem animi oculis proprie cupido poterit animo facinus pathicus iterum egeat maria calamos calathis Bromius cucumis asinus calices strophio uenio capite pluvias capite sedeat Pharia latere refugit foribus Cilicas pedibus latere Venere Laribus latere ratibus tumulo pedibus ratibus melius lacrimis cinere pedibus tabulis manibus manibus cubitum foribus manibus sociis patriae dominam lacrimis lacrimis manibus opere Venere thalamo manibus manibus foribus chalybe lacrimis Zephyro gradibus manibus lacrimis foribus Calais umero lacrimis folia memores thalamo maria calamo foliis Sipylo numeros dominae pedibus manibus tunica solea calice laqueis Helena calathos tunicis liceat * recitent tegeret * domini poterat redeo didicit hodie potuit lacrimae futui properem medicus Helene loquitur potuit animam barathro oculum taceas aliquid cheragra-est facient habeat aliquid moritur medium vidua video tineas futuit Selius recites placui recitas pedibus populo Chiones vetula-es Chione facere recipis poterit bibere placeam sparulo cubiti facias fatua-es brevius faciem similes leporem vetulas Glaphyro facias sitio ratio melius Veneris habeo propero leporem facies loqueris Phaethon potui digitus futuit volui togula veniam parere dominam simile-est scierit solio reduci merui biberat futuis fruitur licuit habitat legere genium morere domino redeat taceas futuit dominum dederas facio legitur vitiis facio tunicam futuam sapiam prasinus Procuus futuit Cicero futuat futuat futuat futuat facias cupiam dominae futues sapiat vitium dominus tunicae gemitu sedeas faciem tabula Tatius leporem emitur futuit taceo morere pariat habitas facies stomachum Libycis balano futuant
 
Længere flerstavelsesord før versslutning (578 ord) i pentametre
422 forskellige ord, i alt 578 ord
accipere, accipies, accubuit, addiderat, addideris, admonuit, adnumeres, Adryasin, adulteria, adulterio 3, adulterium 3, adulterium-est, aedificem, aedifico, Aemilia, Aemilio, Aemilius, aequoribus 4, aëreo, Aesonides, Aethiope, Aethiopes, Aethiopis, aggeribus 2, agricola 2, agricolae, agricolam, Alcinoi, Alcinoo, alcyonas, alitibus, alterius 2, amabilior, amaritiem, Amazonicus, Amazonide, ambrosia, amicitia 5, amicitiae 8, amicitias 4, Amphitryoniades, Anchialum, Andragoras, Andromacha, Andromachen 2, Andromedan, Andromede, Anticyra, Antimacho, Antinoo, Antiochum 2, apameibomenos, aphronitrum, Apidano, Apollodotus, Arabiae, arboribus 5, archetypum-est, ardalio, Armenios, Arpocratem 2, arrigere 3, articulis 3, artificem 2, aruspicium, Ascanio, Ascanius, asparagis, aspiciant, assiduus, Assyrios, astrologus, Athamantiadae, Athenagoras 4, Attalicis, attigerit, aucupio, Aufidius, auricula, auriculam 3, auriculas 2, Ausoniae, Ausoniis, auspicio, auxilia, auxiliis, auxilium 3, avaritiae 2, barbaria, barbariae, Battiadae 2, Berecyntiades, blanditia, blanditias, blanditiis, Borysthenidas, Burdigalae, Caecilius, caelicolum, caelitibus, Caesaribus, caesariem, callainas, Callimachi 3, Callimachus, Calliope, canitiem, cardinibus, carminibus 7, carnificis 2, carpatinas, Carpophori, causidice, causidicos, causidicum, causidicus, Chimerinos, chrysolitos, cistifero, coliculis 2, compositam, condicio-est 2, confiteor, coniugibus, coniugio, coniugium, consilio, consilium 2, convaluit, conveniunt, corripere, corticibus, cupidinibus, Cyaneas, Cymothoe, Cytheriacis, Dalmatiae, Danuvium, delicias, desidia, desieris, desinere, deterior, difficile-est, difficilem, difficilest, dimidium 4, discidium 2, discipulis, discrucior, discupere, dispeream, dissoluo, divitiae, divitias, divitibus, divitiis 2, Dulichiae, duritiem, edidicit, efficias, efficies, Egeriae, egregias, eiciunt, elleboro 2, Elysios, endromida 2, Endymion, ephemeridas, epiklinopalen, epistolium, Erichthonium, Erichthonius 2, Eridano, eripiet, erubui, Esquiliae, esurio, euoluam, Eurydice, exapaton, excrucies, excrucior, excubiis, excutitur, exequiae, exequias, exilium, eximiis, exsequiae, exsequiis, exsuperat, exuuiae, exuuiis, exuvias, Fabricii, Ficelias, fictilibus 2, flagitia, flagitio, Flaminio, fluminibus, frigoribus, funeribus, gausapinas 2, Geryonem, grammaticis, gymnasii, Hamadryadas, Hamadryasin, harundinibus 2, Hermionae, Hermione, Hermogenes 8, Hesperidum, Hesperios, hexaphoro 2, hinsidias 2, Hionios, Hippocrates, Hippodame, hippodamos, Hippolyto, Hippolytum, historia 3, historiae 5, historian, horribilis, hospitibus, hospitio 2, Iasidos, iaspidibus, Iliacos, Iliada, Iliadas, Iliade, Illyria, Illyrias, imaginibus 4, imperii, imperium, improbius, Inachidos, inciderit, inciperes, indigetem, indomitus 2, inferias 2, ingemuit, ingeniis 2, ingenio 3, ingenium 5, ingenua, ingenuo, inimicitiae, inperii, inperium, inposuit 2, insidias, instituunt, intereat, inuenies, inveniam, invenies 2, invideam, invidia 9, invidiae, invidiam, Ionio, iudicio 3, iugeribus, lacrimulis, laetitia, laetitiae 3, laetitia-est, laetitias, Lampetie, Lanuvium, Laureolus, legitimam, Leucothoae, Leucothoen, libidinibus 2, liminibus, limitibus, liquefaciens, litoribus 6, luciferis, luminibus 3, luxuria, luxuriae, luxuria-est 2, Lycaoniae, Maeoniden, magisteria, magnanimam, Memnonias, Menoitiaden, Metrophanes 2, militiae 2, militias, militibus, ministerio, muneribus 3, naumachiam, nequitia, nequitiae 3, nobilibus, Oarion, obloquitur, obsequio, obsequium, Oceano 3, Oceanum 3, Oceanus 3, Oechalia, Oedipodas, officiis 3, officio 2, officium 3, olfacere, Olympiadas 3, onocrotali, oplomachus, Ortygia, Otacilium, Otacilius 3, Panaretus, pancratio, Panniculo, papaveribus, Parthenius, Pasiphae, Pasiphaes, patricio, patrocinium, Penelope, perdiderim, perficere, perfidia, perfidia-est, perlegere, perpetitur, peruigilat, peruoluent, Phillyrides, Pieridas, pigritiae, pigritiae, pigritia-est, Pirithoi, Pirithoum, pollicibus, pollicita-es, pollicita-est, possideat, posteritas, principiis, principium, prostituit, pudicitia, pudicitiae 4, Pudicitia-est, puerperium, pumicibus, putidula, pyxidibus, Quintiliae, religio, reppererit, restituam, restituit, rhinoceros, saeuitiae 2, sandapila, sandapila-est, Santonici, saprophageis, Sardinia-est, sardonycha, satisfacere, servitio 2, sesquipede, sideribus, simpliciter, simplicius, sodalicium, sollicitae, sollicitus, sordidius, supercilia 2, supercilio, supercilium 3, superuehitur, supplicibus, supplicium, supposita, surripiam, sutilibus, synthesibus, Tantalidos, Telegoni, temporibus 5, Terpsichore, terribilis, textilibus, Thermopylis, Thessalia, Thyniasin, Tyndaridas, uberibus 2, uirgineam, uirginibus, undecies, utilitas, uulturio, verberibus, Vergiliis, Vergilio 2, verticibus, virginitas
 
Trestavelsesord før versslutning (292 ord) i pentametre
222 forskellige ord, i alt 292 ord
alia, aliquid 2, anima, animam, animi 2, asino, asinus, auia, balano, barathro, barathrum, biberat, bibere, brevius, Bromius, Calais, calamo, calamos, calathis, calathos, calice, calices, capite 3, capiti, chalybe, cheragra-est, Chione, Chiones, Cicero, Cilicas, cinere, cinerem, cineres, cubiti, cubitum, cucumis, cupiam, cupido, dederas, didicit, digitus, docuit, domina, dominae 3, dominam 2, domini, domino, dominum, dominus, dubita, egeat, emitur, facere, faceret, facias 5, faciat, faciem 2, facient, facies 2, facinus, facio 2, fatua-es, fatuis, folia, foliis, foribus 4, fruitur, fugiunt, futuam, futuant, futuat 4, futues, futui, futuis, futuit 5 , gemitu, genere, generos, genium, Glaphyro, gradibus, gremio 3, gremium 2, habeat, habeo, habitas, habitat, habuit, Helena, Helene, hiemem, hodie, homines, iterum, Ityli, iuerint, iuuenum, lacrimae, lacrimis 6, lapide, lapidis, laqueis, Laribus, latere 3, legere, legitur, leporem 3, leuior, leuiter, Libycis, liceat, licuit, loqueris, loquitur 2, manibus 8, maria 2, medicus, medium, melior, melius 2, memores, merui, miserum-est, morere 2, moritur, mulier, nequeo, numeros, obitus, oculis 4, oculum, opere, parere, pariat, pathicus, patriae, patruus, pedibus 5, pereat, Phaethon, Pharia, placeam, placui, pluvias, podagra, populi, populo, posuit, poterat, poterit 2, potui, potuit 2, prasinus, Proculus, properem, propero, proprie, ratibus 2, ratio, recipis, recitas, recitent, recites, redeat, redeo, reduci, refugit, sapiam, sapiat, sceleris 2, scierit, sedeas, sedeat, Selius, sequitur, simile-est, similes, Sipylo, sitio, sociis, solea 2, solio, sparulo, speculae, statua, stomachum, strophio, studium, tabula, tabulas, tabulis, taceas 2, taceo, Tatius, tegeret, tenuit, thalamo 3, tineas, togula, tumulo, tunica 2, tunicae, tunicam 2, tunicas, tunicis 2, uenio, ueteris, uideat, umero, Venere 2, Venerem, Veneres, Veneris 3, veniam, vetula-es, vetulas, video, vidua, vitiis, vitium, volui, Zephyro

Ritorna a Romersk fod på daktylisk vers, 3

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: