Bundet på hænder og fødder – indhold

Legato mani e piedi (nessun riassunto, no summary)
Niels Felskov, e-book 2019. Ritorna a LECTOR persona e studi

Billedtekst  -/1	Pablo Picasso: Pudenda på venstre hånd og puella på højre, p.p.
Fod og hånd  -/2	Ekstrem binding på hænder og fødder – og den løsslupne digter
Tekst og data -/2	Opsætningen, forfatterskabet, symbolsproget
Listesøgning  -/2	Søgning i alfabetiske verslister B til D, alle i A, E til K

Metrik som tal -/1	Indføring i ordforløb og metrikkens plads til stavelser uden ord
Mulige forløb -/3	142 mulige ordforløb og betoninger, kun 46 i syv stavelser
Reelle forløb -/2	84 anvendte ordforløb og betoninger ud af 142 mulige
Ingen forløb  -/2	58 ubrugte ordforløb og betoninger ud af 142 mulige
Flest forløb  -/3	Hyppigste ordforløb. 12 og 30 (ud af 46), 81 (ud af 142)
Betonede ord  -/5	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. stavelse betonet
Ubetonede ord -/5	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. stavelse ubetonet
Alle stavelser -/1	Antal flerstavelsesord (betonede) og korte ord (ubetonede)
Tallene tolket -/5	Talskemaernes procenter, om monotoni, variation og betoning

Metrik som ord -/1	Indføring i ordlister og metrikkens plads til det latinske sprog
Påvirkede ord -/3	Elision, hiat, enklitiske ord og elision af enklitiske ord
Dækkede ord  -/3	Endelser og enstavelsesord, der er dækket af enklitiske ord
Teksternes ord -/2	Endelser i alle ord. Talt uden elision, enklitiske ord medtalt
Endelser i ord -/4	Flerstavelsesord. Talt uden elision, med dækkede ord tilføjet
Endelse én   -/6	Enstavelsesord. Talt uden elision, med dækkede ord tilføjet
Endelse bagest -/2	Tostavelsesord, versets bageste og bageste før cæsur, endelser
Endelser andre -/2	Alle ord undtagen enstavelses og versets bageste ord, endelser
Gentagelser  -/4	Gentagne halve vers, og gennemsnitlig gentagelse af samme glose
Versenes ord  -/1	Ordforråd i alle ord. Talt som eliderede, men udskrevet som hele
Ordforråd én  -/3	Enstavelsesord i alle stavelser, lang eller kort, også eliderede
Ordforråd to  -/7	Tostavelsesord bagest og midterst, med elideret est og uden
Ordforråd ikke -/5	En- plus trestavelsesord forrest, eller bagest frem til cæsur
Ordforråd småt -/4	En- plus tostavelsesord forrest, eller bagest plus enstavelsesord
Ordforråd fem -/4	Femstavelsesord forrest, med enklitisk ord og uden
Ordforråd fire -/4	Firestavelsesord forrest og bagest
Ordforråd plus -/1	En- plus firestavelsesord forrest, med enklitisk ord og uden
Ordforråd midt -/5	Trestavelsesord midterst, med enklitisk ord og uden
Ordforråd tre -/9	Trestavelsesord forrest og bagest, med enklitisk ord og uden
Ordforråd kort -/9	Tostavelsesord forrest og midterst, med enklitisk ord og uden
Anderledes ord -/2	Ordforråd i alle ord med stavelse lang-lang, og helt forkerte ord
Spondæisk to  -/6	En- plus tostavelsesord forrest, eller bagest, i første halvdel
Spondæisk tre -/5	Trestavelsesord forrest og bagest, i første halvdel
Spondæisk fire -/1	Firestavelsesord bagest, i første halvdel, to formater
Spondæisk rest -/1	Tre- og firestavelsesord midterst, kort endelse - og længste ord
Spondæisk tung -/1	Tostavelsesord, forrest og midterst, forlænget endelse

Ordene tolket -/6	Ordlisternes antal ord, om monotoni, variation og betoning
Stavelser læst -/2	Ordlisternes ord set som metrum, læst som rytme
Store formater -/8	Flerstavelseordenes grammatik som bestemt af endelser
Alligevel lang -/6	Flerstavelsesord med lang endelse endog i sidste halvdel
Cæsuren tolket -/8	Cæsur mellem halvvers set som metrum, læst som rytme
Læs eventuelt -/4	Indføring i en verslæsning og en bogliste med blik for heksametre

Alfabetiske versliste 	A alene	sidste halvdel i alle 5865 syvstavelsesvers
Alfabetiske verslister 	B til D	første halvdel i kun 1628 syvstavelsesvers
Alfabetiske verslister 	E til K	første halvdel i alle 5865 vers, 5 til 7 stavelser
Fortløbende totale versgrundlag	første og sidste halvdel i alle 5865 hele vers
Fortløbende særskilte hele vers	dobbelte ordpar omkring cæsur i 2111 udvalgte vers 

Ritorna a Niels Felskov LECTOR persona e studi
Ritorna a (Nuova!) HOME PAGE 2O23 LatinaLectio!

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: