Danske heroiske vers, link til Lucan

Anbefales: Niels Felskov (LECTOR), oversætteren og metrikeren

Niels Felskov: Om metrik – i latinske vers (1998), p. 39 med reference til Vergil-citat

Danske heroiske vers er et konsekvent brud med traditionen. De tilbagegiver Vergil-oversættelsen den knaphed og tyngde, der risikerer at gå tabt i mange betonede enstavelsesord og i mange stavelsers lette fyldord. De begrænser antallet af ord og stavelser og fastlægger en hørlig forskel mellem betonede flerstavelsesord "anapæster" i versslutning og betonede flerstavelsesord "spondæer" i enhver cæsur. Flerstavelsesords sidste ubetonede stavelse kan dog erstattes af et ubetonet enstavelsesord, men cæsur efter en betonet stavelse er stik imod dansk heksametertradition så udelukket som på latin. 
To ud af fem vers er delelige i tre uens led, 4 plus 5 plus 6 stavelser. Tre ud af fem vers er delelige i to uens led, 6 eller 7 plus 8 eller 9 stavelser. Første led begynder derfor anderledes end midterste og sidste led, sidste led slutter anderledes end første og midterste led, hvor midterste forekommer. Alle led høres forskelligt, cæsurer høres som cæsurer og vers som vers. Variationerne er i vilkårlig rækkefølge undtagelsesfrit kun disse fem. Stavelserne er 15, 16, 15, 15 eller 14.
	tung spondæer   ïamb spondæer   ïamb anapæster	40 %
	tung anapæst spondæer   ïamb anapæst anapæster	ca. 15 %
	tung spondæ spondæer   ïamb anapæst anapæster	ca. 15 %
	tung anapæst spondæer   ïamb spondæ anapæster	ca. 15 %
	tung spondæ spondæer  ïamb spondæ anapæster	ca. 15 %

Danske heroiske vers, en gængs antik betegnelse på heksametre, er grebet ud af luften af Niels Felskov til oversættelse af dette Vergilfragment og af Lucans Borgerkrigen, hvoraf ti gange så meget foreligger nu. Det er en tyvendedel af det latinske mesterværk, som den seksogtyveårige virtuos efterlod sig ved sin død. Gendigtningen er ganske møjsommelig, idet perfektionismen i modsætning til originalteksterne tillige kræver syntaktisk leddeling i mindst én cæsur i hvert vers og altid retvendt ordstilling. Det tåler at vises ved to ekstra mellemrum.

(Fragmentet blev aldrig fortsat, LECTOR)

De to lydfiler bør springes over og genfindes med ledsagende tekst
udskrevet i dansk oversættelse eller på latin, vælg tekstsider:
601602 (dansk tekst og tale). 246247 (latin, men dansk tale!)

(file n. 246) VERSIO LECTA n. 601 Danske heroiske vers – Lucan. Borgerkrigen 1,1-222
Skrevet og læst med betoninger som af Vergil: ritmo accentuato virgiliano

Modifica file Audio? è possibile (slow/fast! or minimize/download …⬆️)
(file n. 247) VERSIO LECTA n. 602 Danske heroiske vers – Lucan. Borgerkrigen 1,223-465
Skrevet og læst med betoninger som af Vergil: ritmo accentuato virgiliano

Modifica file Audio? è possibile (slow/fast! or minimize/download …⬆️)

Ritorna a INDEX o (Nuova!) HOME PAGE 2O23 LatinaLectio!

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: