Romersk fod på daktylisk vers, 5

Studi da pubblicare, capitolo quinto (ultimo)
Ritorna a LECTOR “Romersk fod på daktylisk vers, 1 til 5
Piede romano sui dattili (nessun riassunto, no summary)

Epilog allersidst: ubekvemme betoninger undgået
i enstavelsesord, før enklitiske ord og i eliderede ord
_______________________________________________________

Tabeller med kommentering, men uden verslister.
Halvverslister, alfabetiske, som bilag med separate link.

INDFØRING I TABELLER OG (uskrevne) VERSLISTER, 5 (uskrevne)
LINK FRA (uskrevne) VERSLISTER TIL KOMMENTEREDE HALVVERSLISTER I BILAG 5
________________________________________________________________________________

Indføring i tabeller og verslister gennemgår hvert ubekvemt ordformat forud for en eller flere tabeller (søg Ctrl + F # og #) og for de ubegrænset lange, fuldstændige verslister med alle forekomster. Kolonneoverskrifter er sammenknebne efter behov og noteres med præcis samme ordlyd i indføringerne. Understreget overskrift betegner, at der udskrives i en versliste. En tabelkolonne uden understregning ses altså kun ved overblik. Verslisterne, på 17609 vers, er udskrevet, men kun udgivet i bilag som halvverslister. Vergil—Statius og Tibul—Ovid er tre fjerdedele. Resten er i tabeller med kursiv. Epilog - enklitisk sidst! NB! 
________________________________________________________________________________
 
DAKTYLISK OG SPONDÆISK UDLYDENDE ORD I FØRSTE TIL FJERDE FOD
________________________________________________________________________________

Den indledende tabel (#) i dette afsnit tjener til overblik over diæreser, som håndteres fod for fod i de fire afsluttende tabeller. Den omfatter sammentællinger af enhver ordslutning uden elision sidst i første, anden, tredje, fjerde fod og lægger op til verslister (her halvverslister) med ubekvemme ord. I tre kolonner optælles det meget betydelige antal diæreser, omkring halvt så mange som antallet af vers, og de fordeles på alternativet daktylisk ”normalt” med to korte stavelser ubetonet, spondæisk ”ubekvemt” med lang stavelse ubetonet. (Stavelser let, lette, tung for kort, to korte, lang er her i afsnit 5] et tidligere anvendt alternativ). En kolonne udregner de "ubekvemme" ords indbyrdes andel af dem alle, afrundet til hele procenttal. To kolonner angiver summen af vers uden de sidecæsurer, der altid blokerer for enhver diærese, og udregner hyppigheden af ”ubekvemt” blandt de således begrænsede vers. Pentametrene har fire af de seks kolonner.

Mellem den indledende tabel og de afsluttende tabeller (fod for fod) er indskudt en helt anderledes disponeret sammentælling (#) af alle ubekvemme, spondæisk udlydende ord og præcis de samme ords "genbrug" uden for diærese med mere rimelig udtale i rytmen, heksametre for sig, pentametre for sig. Alt er fordelt på sammenfattede ordklasser. En tilsvarende sammenfatning af alle ubekvemme ords mange endelser er gennemført i 1990’erne, kun i 44.100 heksametre. Det findes, men udgives ikke.

Antallet af ord i diærese er ganske vilkårligt svingende omkring middelhøje tal for forekomster, der aldrig anfægter den rytmiske skandering i eksemplariske vers. Det samme gælder balancen mellem alternativerne daktylisk "normalt" og spondæisk "ubekvemt". Afsnit 5] er helt anderledes en stort anlagt illustration af, at lang, ubetonet slutstavelse, moduleret ubekvemt over to tonehøjder, må have forekommet digterne, alle eller nogle, mindre rimelig end to korte slutstavelser - og mindre rimelig end det samme ords indplacering "naturligt" i en af tre cæsurer - eller som versets sidste ord – eller med slutstavelsen kort foran ord indledt med vokal – eller muligvis betonet foran enklitisk ord - eller elideret! 

Så sandt som sprogrigtighed i metrum og rytme er upåvirket i daktylisk udlydende ord, bliver summen af diæreser kun interessant som konsekvens af de spondæisk udlydende ord. Der skal ikke på forhånd forventes en udskillelse mellem de mange i tre fjerdedele og den tidlige og sene fjerdedel, undtagen muligvis en begrænsning i antallet af ”ubekvemme” ord. Udskillelsen er dog forsøgt i dette overblik.

Summen af diæreser er da henholdsvis 41,7 % og 50,9 %. Bortset fra Vergil-pseudo ligger intet forfatterskab blandt de fleste oppe på niveau med de færreste, og antallet kan være ganske lavt, Vergil 36,7 %, Statius 37,8 %, Tibul kun 28,5 %. Intet forfatterskab blandt fjerdedelen ligger så lavt som hvert eneste af flertallet, generelt fra 46,2 % op til 51,2 %, men enkelte ganske højt, Lucrets 57,2 %, Ennius 62,6 %, Catul 66,5 %. Udsving inden for et forfatterskab er sjældent bemærkelsesværdigt, dog når Catul ekstremt 74,1 % i de to heksameterdigte, Vergil reducerer fra 45,8 %, til 38,8 %, til 35,5 % i de tre værker, Ovid øger ret markant fra 39,9 % i distikadigte til 45,4 % i Forvandlinger. 

Pentametrene, der inddrager første fod efter cæsur, altid daktylisk, afviger meget mindre, de første elegikere ca. 67 %, Ovid og Martial ca. 59 %, med ret høje tal. Pentametrenes daktyliske ord er talrige både som første i verset og første efter cæsur, hvor spondæisk aldrig kan være. De fordeler sig stort set som diæresesummen, fraregnet ganske få procent spondæiske i første vershalvdel.

________________________________________________________________________________

Diæreserne med daktylisk udlydende ord │1.2.3.4.let│ er væsentligst medtaget som reference til spondæisk udlydende ord │1.2.3.4.tng│ og udskrives hverken i verslister eller ordlister som halvvers. Daktylisk afviger de tre fjerdedele og fjerdedelen knap fra hinanden, henholdsvis 23,0 % og 25,6 %. Bortset fra Tibul 11,3 %, Properts 18,3 % og Silius 17,3 % er samtlige forfatterskaber mellem 21 % og 30 %. Daktylisk udlydende ord findes så rigeligt i omkring hver anden 5. fod og behøves kun to til tre gange derudover for hver ti vers. Udsving inden for et forfatterskab når knap til at overskride disse rammer. Vergil aftager bemærkelsesværdigt fra 29,5 %, til 22,7 %, til 19,9 % i de tre værker, Properts udvikler gradvis fra kun 10,2 % til 26,1 % igennem de fire bøger, Ovid går fra 25,2 % i distikadigte til 30,7 % i Forvandlinger, med ret høje tal i flere bøger.

Diæreserne med spondæisk udlydende ord │1.2.3.4.tng│ skønnes umiddelbart at være betænkeligt ubekvemme ved altid at trække en ubetonet slutstavelse påfaldende i langdrag. Dette gælder i den omhyggelige skandering, der lader lyden af fulde 17 stavelser, i pentameteret 14, høre gennem måske 12 til 16 skrevne stavelser. Den rytmiske skandering, der med et fast greb om tre, fire eller fem betoninger har styr på taktdelenes forløb, vil dog i et friere foredrag fint kunne slække på kravet til en slæbende udgang på spondæiske ord. Om de fortjener at blive bemærket eller overhørt, kan for en del bero på, om digterne i spondæernes udbredelse og ordvalg viser nogen tilbøjelighed til at undgå dem - eller måske med en særlig lydeffekt lejlighedsvis at tilstræbe dem.

Kolonnens antal forekomster sættes med tre forskellige procenttal i relation til tre andre kolonner: som ord blandt alle vers, som andel af diæresesummen │%tng│, som ord blandt alle vers uden sidecæsur │tng.%/u│. De kan overskues under et. Alle ord er i forfatterskabernes rækkefølge, format for format, udskrevet i verslister, der ikke er udgivet. I samme omfang indgår de derimod i alfabetiske ordlister som bilag.

De tre fjerdedele begrænser sig med ca. 10 procentpoint fra fjerdedelen. 18,1 % af alle mod 27,0 %, en mindre andel på 43 % spondæiske mod en større på 53 %, kun 25,9 % af alle uden sidecæsur mod 36,3 %. Disse middeltal overskrider nogle til den ene side. Vergil har (ensartet) kun 15,7 %, Ovid (ensartet) kun 14,7 %, Statius kun 13,2 %, hvad der giver disse tre de sjældneste forekomster i vers uden sidecæsur (Vergil 23,6 % blandt mange sidecæsurer, Ovid 19,2 % blandt få, Statius 19,4 %). Deres fravalg af spondæiske ord til fordel for daktyliske ses hos Vergil med 43 %, men hos Ovid med 37 % faldende til 32 %, hos Statius med 35 %. Middeltallene overskrides modsat af andre. Ennius har 32,8 %, Lucrets 30,9 %, Catul 41,2 %, i de to heksameterdigte 46,4 %, hvad der giver disse tre de hyppigste forekomster i vers uden sidecæsur (Ennius 56,2 %, Lucrets 42,3 %, Catul 51,3 %). En påfaldende høj andel på 62 % spondæiske ord ses dog kun hos Catul.

At Vergil distancerer sig fra Ennius og Lucrets i fravalg af spondæisk udlydende ord i diærese og derpå overgås af Ovid og Statius, må man erkende. Men de mange øvrige forfatterskaber viser skiftende tendenser. Lucan og Silius, der har fuldt så mange sidecæsurer som Vergil, levner derfor plads til ret få ord i diærese, men indpasser dog dér spondæisk udlydende ord i 34,3 % og 35,2 % af dem. Den spondæiske tyngde når i bøger af Lucan op mod en andel på 60 %, hos Silius ofte endnu højere end hos Catul. Det nærmer sig i deres genre et begreb om ”romersk (spondæisk) fod på daktylisk vers”. Overraskende lige så højt ligger Tibul og Properts, med en andel på 60 %, Properts markant faldende gennem fire bøger fra 76 %, til 66 %, til 54 %, til 46 % med tilsvarende bratte ændringer i andre procenttal. Anderledes lavere ligger de sene Martial og Juvenal med andele på 45 % og 44 % (svarende til kun 28,5 % og 29,6 % af vers uden sidecæsurer).

Af tallene for Horats kan læseren lade sig fornøje og belære (delectando, monendo) om, at han blandt de uregerlige holder den gyldne middelvej med 27,4 % af det samlede antal vers (med 36,3 % af vers uden sidecæsurer), med 55 % i andelen af spondæiske ord. Vist så, men som Properts beskriver han bratte fald i alle procenttal læst fra Satirer til Ars Poetica: fra 30,7 % til 19,4 % (fra 40,3 % til 26,0 %), fra en andel på 55 % til 42 %. Også Horats blev en af dem, der nedtonede spondæerne.

Heksametre #  Vers│Diæresesum│1.2.3.4.let│1.2.3.4.tng│%tng│uden sidec│tng.%/u│    
 overblik
Alle digtere*) 83793│36883 44,0│ 19814 23,6│ 17069 20,4│46 %│   59599│=28,6/u│

kun før Vergil 13314│ 7383 55,5│ 3355 25,2│ 4027 30,2│55 %│   9900│=40,7/u│
kun fra Vergil 70479│29500 41,9│ 16459 23,4│ 13042 18,5│44 %│   49699│=26,2/u│

Vergil-Statius 62533│26067 41,7│ 14379 23,0│ 11329 18,1│43 %│   43807│=25,9/u│
men alle andre 21260│10815 50,9│ 5435 25,6│ 5740 27,0│53 %│   15792│=36,3/u│

Ennius      390│ 244 62,6│  116 29,7│  128 32,8│52 %│    292│=56,2/u│

Lucilius     602│ 308 51,2│  149 24,8│  159 26,4│52 %│    464│=34,3/u│

Lucrets     7375│ 4220 57,2│ 1944 26,4│ 2276 30,9│54 %│   5376│=42,3/u│
Verdens natur 1 1102│ 652 59,2│  273 24,8│  379 34,4│58 %│    805│=47,1/u│
Verdens natur 2 1173│ 681 58,1│  314 26,8│  367 31,3│54 %│    864│=42,5/u│
Verdens natur 3 1091│ 607 55,6│  287 26,3│  320 29,3│53 %│    794│=40,3/u│
Verdens natur 4 1276│ 692 54,2│  328 25,7│  364 28,5│53 %│    898│=40,5/u│
Verdens natur 5 1451│ 854 58,9│  384 26,5│  470 32,4│55 %│   1083│=43,4/u│
Verdens natur 6 1282│ 734 57,3│  358 27,9│  376 29,3│51 %│    932│=40,3/u│

Catul      794│ 528 66,5│  201 25,3│  327 41,2│62 %│    637│=51,3/u│
Digte 62 og 64  474│ 351 74,1│  131 27,6│  220 46,4│63 %│    382│=57,6/u│
Distikadigte   320│ 177 55,3│  70 21,9│  107 33,4│61 %│    255│=42,0/u│

Horats*)    4153│ 2083 50,2│  945 22,8│ 1137 27,4│55 %│   3132│=36,3/u│
Satirer 1    1029│ 563 54,7│  246 23,9│  316 30,7│56 %│    784│=40,3/u│
Satirer 2    1083│ 499 46,1│  221 20,4│  278 25,7│56 %│    804│=34,6/u│
Epistler 1   1004│ 488 48,6│  205 20,4│  283 28,2│58 %│    766│=36,9/u│
Epistler 2    486│ 260 53,5│  114 23,5│  146 30,0│56 %│    366│=39,9/u│
Ars poetica   476│ 218 45,8│  126 26,5│  92 19,3│42 %│    353│=26,0/u│

Vergil-pseudo*) 1273│ 662 52,0│  335 26,3│  327 25,7│49 %│    906│=36,1/u│
Myggen      412│ 222 53,9│  119 28,9│  103 25,0│46 %│    291│=35,4/u│
Skarven     538│ 263 48,9│  125 23,2│  138 25,7│53 %│    378│=36,5/u│

Vergil     12860│ 4721 36,7│ 2698 21,0│ 2023 15,7│43 %│   8581│=23,6/u│
Hyrdedigte    830│ 380 45,8│  245 29,5│  135 16,3│36 %│    572│=23,6/u│
Georgica    2187│ 848 38,8│  497 22,7│  351 16,0│41 %│   1453│=24,2/u│
Georgica 1    514│ 210 40,9│  121 23,5│  89 17,3│42 %│    341│=26,1/u│
Georgica 2    542│ 202 37,3│  111 20,5│  91 16,8│45 %│    357│=25,5/u│
Georgica 3    566│ 225 39,8│  146 25,8│  79 14,0│35 %│    378│=20,9/u│
Georgica 4    565│ 211 37,3│  119 21,1│  92 16,3│44 %│    374│=24,6/u│
Æneiden     9843│ 3493 35,5│ 1956 19,9│ 1537 15,6│44 %│   6557│=23,4/u│
Æneiden 1    757│ 235 31,0│  131 17,3│  104 13,7│44 %│    474│=21,9/u│
Æneiden 2    794│ 262 33,0│  157 19,8│  105 13,2│40 %│    534│=19,7/u│
Æneiden 3    711│ 224 31,5│  138 19,4│  86 12,1│38 %│    468│=18,4/u│
Æneiden 4    700│ 267 38,1│  143 20,4│  124 17,7│46 %│    480│=25,8/u│
Æneiden 5    865│ 297 34,3│  163 18,8│  134 15,5│45 %│    561│=23,9/u│
Æneiden 6    899│ 321 35,7│  189 21,0│  132 14,7│41 %│    612│=21,6/u│
Æneiden 7    811│ 306 37,7│  168 20,7│  138 17,0│45 %│    571│=24,2/u│
Æneiden 8    728│ 289 39,7│  149 20,5│  140 19,2│48 %│    513│=27,3/u│
Æneiden 9    812│ 279 34,4│  153 18,8│  126 15,5│45 %│    500│=25,2/u│
Æneiden 10    902│ 350 38,8│  204 22,6│  146 16,2│42 %│    607│=24,1/u│
Æneiden 11    913│ 345 37,8│  195 21,4│  150 16,4│43 %│    629│=23,8/u│
Æneiden 12    951│ 319 33,5│  166 17,5│  153 16,1│48 %│    608│=25,2/u│

Tibul      621│ 177 28,5│  70 11,3│  107 17,2│60 %│    395│=27,1/u│

Properts    2005│ 905 45,1│  366 18,3│  539 26,9│60 %│   1546│=34,9/u│
Elegier 1    353│ 150 42,5│  36 10,2│  114 32,0│76 %│    266│=42,9/u│
Elegier 2    681│ 297 43,6│  101 14,8│  196 28,8│66 %│    512│=38,3/u│
Elegier 3    495│ 230 46,5│  105 21,2│  125 25,3│54 %│    391│=32,0/u│
Elegier 4    476│ 228 47,9│  124 26,1│  104 21,8│46 %│    377│=27,6/u│

*) Kortere end 300 vers, der kun indgår i sammentællinger, se efter Juvenal
 
Heksametre   Vers│Diæresesum│1.2.3.4.let│1.2.3.4.tng│%tng│uden sidec│tng.%/u│    
 overblik
Ovid      21542│ 9255 43,0│ 6098 28,3│ 3157 14,7│34 %│   16447│=19,2/u│
Distikadigte  9550│ 3806 39,9│ 2411 25,2│ 1395 14,6│37 %│   7126│=19,6/u│
Elskovsdigte  1228│ 519 42,3│  294 23,9│  225 18,3│43 %│    918│=24,5/u│
Skønhedsmidler . 50│  29 58,0│  19 38,0│  10 20,0│34 %│    37│=27,0/u│
Elskovskunsten 1164│ 484 41,5│  300 25,8│  184 15,8│38 %│    852│=21,6/u│
Midl.mod elskov 407│ 169 41,5│  95 23,3│  74 18,2│44 %│    300│=24,7/u│
Heltindebreve  531│ 192 36,2│  121 22,8│  71 13,4│37 %│    402│=17,7/u│
Kalenderen 1,2  794│ 352 44,3│  231 29,1│  121 15,2│34 %│    597│=20,3/u│
Kalenderen 3,4  919│ 378 41,1│  260 28,3│  118 12,8│31 %│    674│=17,5/u│
Kalenderen 5,6  773│ 312 40,4│  208 26,9│  105 13,5│33 %│    580│=18,1/u│
Elendighed 1,2  658│ 253 38,4│  173 26,3│  80 12,2│32 %│    501│=16,0/u│
Elendighed3,4,5 1108│ 380 34,3│  261 23,6│  119 10,7│31 %│    817│=14,6/u│
Sortehavet 1,2  764│ 277 36,2│  163 21,3│  113 14,9│41 %│    567│=19,9/u│
Sortehavet 3,4  833│ 337 40,5│  210 25,2│  127 15,2│38 %│    616│=20,8/u│
Ibis       321│ 125 38,9│  76 23,7│  49 15,3│39 %│    265│=18,5/u│
Forvandlinger 11992│ 5449 45,4│ 3687 30,7│ 1762 14,7│32 %│   9321│=18,9/u│
Forvandlinger 1 780│ 370 47,4│  261 33,5│  109 14,0│29 %│    615│=17,7/u│
Forvandlinger 2 875│ 406 46,4│  270 30,9│  136 15,5│33 %│    695│=19,6/u│
Forvandlinger 3 733│ 307 41,9│  202 27,6│  105 14,3│34 %│    560│=18,8/u│
Forvandlinger 4 802│ 397 49,5│  274 34,2│  123 15,3│31 %│    608│=20,2/u│
Forvandlinger 5 678│ 329 48,5│  219 32,3│  110 16,2│33 %│    530│=20,8/u│
Forvandlinger 6 721│ 319 44,2│  213 29,5│  106 14,7│33 %│    556│=19,1/u│
Forvandlinger 7 866│ 392 45,3│  258 29,8│  134 15,5│34 %│    680│=19,7/u│
Forvandlinger 8 887│ 364 41,0│  242 27,3│  122 13,8│34 %│    672│=18,2/u│
Forvandlinger 9 797│ 316 39,6│  204 25,6│  112 14,1│35 %│    612│=18,3/u│
Forvandlinger 10 739│ 354 47,9│  241 32,6│  113 15,3│32 %│    720│=15,7/u│
Forvandlinger 11 795│ 386 48,6│  266 33,5│  120 15,1│31 %│    630│=19,0/u│
Forvandlinger 12 623│ 319 51,2│  213 34,2│  106 17,0│33 %│    495│=21,4/u│
Forvandlinger 13 966│ 419 43,4│  286 29,6│  133 13,8│32 %│    756│=17,6/u│
Forvandlinger 14 851│ 388 45,6│  269 31,6│  119 14,0│31 %│    682│=17,4/u│
Forvandlinger 15 879│ 385 43,8│  269 30,6│  116 13,2│30 %│    660│=17,6/u│

Anonym Ætna   647│ 277 42,8│  155 24,0│  122 18,9│44 %│    423│=28,8/u│

Lucan      8060│ 3483 43,2│ 1722 21,4│ 1761 21,9│51 %│   5136│=34,3/u│
Borgerkrigen 1  695│ 337 48,5│  173 24,9│  164 23,6│49 %│    476│=34,5/u│
Borgerkrigen 2  736│ 313 42,5│  161 21,9│  152 20,7│49 %│    473│=32,1/u│
Borgerkrigen 3  762│ 348 45,7│  151 19,8│  197 25,9│57 %│    502│=39,2/u│
Borgerkrigen 4  824│ 365 44,3│  151 18,3│  214 26,0│59 %│    507│=42,2/u│
Borgerkrigen 5  815│ 297 36,4│  163 20,0│  134 16,4│45 %│    470│=28,5/u│
Borgerkrigen 6  830│ 398 48,0│  201 24,2│  197 23,7│50 %│    545│=36,1/u│
Borgerkrigen 7  872│ 371 42,5│  199 22,8│  172 19,7│46 %│    550│=31,3/u│
Borgerkrigen 8  872│ 333 38,2│  171 19,6│  162 18,6│49 %│    537│=30,2/u│
Borgerkrigen 9 1108│ 503 45,4│  249 22,5│  254 22,9│51 %│    730│=34,8/u│
Borgerkrigen 10 546│ 217 39,7│  103 18,9│  114 20,9│53 %│    346│=32,9/u│

SiliusItalicus 12203│ 4972 40,7│ 2116 17,3│ 2856 23,4│57 %│   8115│=35,2/u│
Puniske krig 1  694│ 286 41,6│  124 17,9│  162 23,3│57 %│    467│=34,7/u│
Puniske krig 2  707│ 287 40,6│  129 18,2│  158 22,3│55 %│    454│=34,8/u│
Puniske krig 3  713│ 294 41,2│  105 14,7│  189 26,5│64 %│    476│=39,7/u│
Puniske krig 4  829│ 336 40,5│  126 15,2│  210 26,3│63 %│    536│=39,2/u│
Puniske krig 5  678│ 278 41,0│  105 15,5│  173 25,5│62 %│    452│=38,3/u│
Puniske krig 6  716│ 293 40,9│  136 19,0│  157 21,9│54 %│    477│=32,9/u│
Puniske krig 7  750│ 301 40,1│  136 18,1│  165 22,0│55 %│    503│=32,8/u│
Puniske krig 8  678│ 249 36,7│  105 15,5│  144 21,2│58 &│    442│=32,6/u│
Puniske krig 9  657│ 276 42,0│  120 18,3│  156 23,7│57 %│    435│=35,9/u│
Puniske krig 10 658│ 273 41,5│  127 19,3│  146 22,2│53 %│    447│=32,7/u│
Puniske krig 11 611│ 231 37,8│  96 15,7│  135 22,1│58 %│    412│=32,8/u│
Puniske krig 12 752│ 295 39,2│  126 16,8│  169 22,5│57 %│    504│=33,5/u│
Puniske krig 13 895│ 351 39,2│  151 16,9│  200 22,3│57 %│    605│=33,1/u│
Puniske krig 14 688│ 294 42,7│  114 16,6│  180 26,2│61 %│    472│=38,1/u│
Puniske krig 15 823│ 347 42,2│  143 17,4│  204 24,8│59 %│    540│=37,8/u│
Puniske krig 16 700│ 319 45,6│  163 23,3│  156 22,3│49 %│    464│=33,4/u│
Puniske krig 17 654│ 262 40,1│  110 16,8│  152 23,2│58 %│    429│=35,4/u│
 
Heksametre   Vers│Diæresesum│1.2.3.4.let│1.2.3.4.tng│%tng│uden sidec│tng.%/u│    
 overblik
Statius     3322│ 1256 37,8│  819 24,7│  437 13,2│35 %│   2258│=19,4/u│
Lejlighedsdigt 1 690│ 253 36,7│  161 23,3│  92 13,3│36 %│    453│=20,3/u│
Lejlighedsdigt 2 638│ 249 39,0│  163 25,5│  86 13,5│35 %│    449│=19,2/u│
Lejlighedsdigt 3 763│ 286 37,5│  189 24,8│  97 12,7│34 %│    515│=18,8/u│
Lejlighedsdigt 4 390│ 156 40,0│  100 25,6│  56 14,4│36 %│    271│=20,7/u│
Lejlighedsdigt 5 841│ 312 37,1│  206 24,5│  106 12,6│34 %│    570│=18,6/u│

Persius     649│ 300 46,2│  137 21,1│  163 25,1│54 %│    517│=31,5/u│

Martial     3351│ 1606 47,9│  879 26,2│  727 21,7│45 %│   2552│=28,5/u│
Spect,epig 13,14 463│ 279 60,3│  166 35,9│  113 24,4│41 %│    367│=30,8/u│
Epigram 1,2,3  651│ 295 45,3│  155 23,8│  140 21,5│48 %│    496│=28,2/u│
Epigram 4,5,6  619│ 290 46,8│  143 23,1│  147 23,7│51 %│    472│=31,1/u│
Epigram 7,8,9  862│ 389 45,1│  206 23,9│  183 21,2│47 %│    637│=28,7/u│
Epigram 10,11,12 756│ 353 46,7│  209 27,6│  144 19,0│41 %│    580│=24,8/u│

Juvenal     3877│ 1864 48,1│ 1043 26,9│  821 21,2│44 %│   2772│=29,6/u│
Satirer 1    990│ 465 47,0│  261 26,4│  204 20,6│44 %│    600│=34,5/u│
Satirer 2    700│ 320 45,7│  191 27,3│  129 18,4│40 %│    492│=26,2/u│
Satirer 3    669│ 336 50,2│  187 28,0│  149 22,3│44 %│    501│=29,7/u│
Satirer 4    703│ 349 49,6│  189 26,9│  160 22,8│46 %│    509│=31,4/u│
Satirer 5    815│ 393 48,2│  215 26,4│  178 21,8│45 %│    580│=30,7/u│

*) Kortere end 300 vers, der kun indgår i sammentællinger:
Sulpicia, sølv  70│  22 31,4│  21 30,0│   1 1,4│ 5 %│    51│= 2,0/u│
*) Horats epoder 75│  55 73,3│  33 44,0│  22 29,3│40 %│    60│=36,7/u│
Vergil-ps Salat. 121│  58 47,9│  32 26,4│  26 21,5│45 %│    83│=31,3/u│
Vergil-ps Forban.183│ 112 61,2│  57 31,1│  55 30,1│49 %│    138│=39,9/u│
Vergil-ps Værts. 19│  7 36,8│   2 10,5│   5 26,3│71 %│    16│=31,3/u│

Pseudonymt, anonymt og middelalderligt, der slet ikke indgår i sammentællinger:
Alle korte digte 382│ 166 43,5│  86 22,5│  80 20,9│48 %│    292│=27,4/u│
App: Mæcenas   89│  41 46,1│  24 27,0│  17 19,1│41 %│    73│=23,3/u│
App: Priapea    2│  0  - │   0 - │   0  - │ - │     1│  -  │
App: Catalepton  63│  33 52,4│  20 31,7│  13 20,6│39 %│    48│=27,1/u│
App: Almendannelse26│  13 50,0│  10 38,5│   3 11,5│23 %│    20│=15,0/u│
App: Morgenroser 25│  16 64,0│  11 44,0│   5 20,0│31 %│    22│=22,7/u│
Ovid: Fiskeri  129│  53 41,1│  21 16,3│  32 24,8│60 %│    89│=36,0/u│
Horats: Oder   48│  20 41,7│  10 20,8│  10 20,8│50 %│    39│=25,6/u│

Petrarca (dele) 1623│ 699 43,1│ 503 31,0│  196 12,1│28 %│   1007│=19,5/u│
Afrikanske krig 1269│ 579 45,6│ 418 32,9│  161 12,7│28 %│    787│=20,5/u│
Hyrdedigte    354│ 120 33,9│  85 24,0│  35 9,9│29 %│    220│=15,9/u│

Pontano (dele)  517│  85 16,4│  52 10,1│  33 6,4│39 %│    211│=15,6/u│

 
Pentametre #  Vers│Diæreser │1.2.4.let│1.2. tg│tung│
 overblik
Alle digtere*) 15821│9608 60,7│9124 57,7│484 3,1│ 5 %│

alle uden Ovid 6274│3890 62,0│3627 57,8│263 4,2│ 7 %│
Ovid alene   9547│5718 59,9│5497 57,6│221 2,3│ 4 %│

Tibul-Ovid   12172│7470 61,4│7151 58,7│319 2,6│ 4 %│
men begge andre 3649│2138 58,6│1973 54,1│165 4,5│ 8 %│

Catul      321│ 212 66,0│ 181 56,3│ 31 9,7│15 %│

Tibul      620│ 418 67,4│ 410 66,1│ 8 1,3│ 2 %│

Properts    2005│1334 66,5│1244 62,0│ 90 4,5│ 7 %│
Elegier 1    353│ 265 75,1│ 258 73,1│ 7 2,0│ 3 %│
Elegier 2    681│ 460 67,5│ 423 62,1│ 37 5,4│ 8 %│
Elegier 3    495│ 272 54,9│ 246 49,7│ 26 5,3│10 %│
Elegier 4    476│ 337 70,8│ 317 66,6│ 20 4,2│ 6 %│

Ovid      9547│5718 59,9│5497 57,6│221 2,3│ 4 %│
Elskovsdigte  1228│ 724 59,0│ 694 56,5│ 30 2,4│ 4 %│
Skønhedsmidler  50│ 35 70,0│ 32 64,0│ 3 6,0│ 9 %│
Elskovskunsten 1164│ 700 60,1│ 677 58,2│ 23 2,0│ 3 %│
Midl.mod elskov 407│ 246 60,4│ 239 58,7│ 7 1,7│ 3 %│
Heltindebreve  531│ 338 63,7│ 329 62,0│ 9 1,7│ 3 %│
Kalenderen 1,2  794│ 525 66,1│ 502 63,2│ 23 2,9│ 4 %│
Kalenderen 3,4  918│ 632 68,8│ 607 66,1│ 25 2,7│ 4 %│
Kalenderen 5,6  773│ 500 64,7│ 477 61,7│ 23 3,0│ 5 %│
Elendighed 1,2  658│ 371 56,4│ 355 54,0│ 16 2,4│ 4 %│
Elendighed3,4,5 1108│ 629 56,8│ 602 54,3│ 27 2,4│ 4 %│
Sortehavet 1,2  763│ 428 56,1│ 406 53,2│ 22 2,9│ 5 %│
Sortehavet 3,4  832│ 421 50,6│ 413 49,6│ 8 1,0│ 2 %│
Ibis       321│ 169 52,6│ 164 51,1│ 5 1,6│ 3 %│

Martial     3307│1915 57,9│1782 53,9│133 4,0│ 7 %│
Spect,epig 13,14 464│ 287 61,9│ 260 56,0│ 27 5,8│ 9 %│
Epigram 1,2,3  638│ 361 56,6│ 333 52,2│ 28 4,4│ 8 %│
Epigram 4,5,6  587│ 342 58,3│ 322 54,9│ 20 3,4│ 6 %│
Epigram 7,8,9  862│ 517 60,0│ 481 55,8│ 36 4,2│ 7 %│
Epigram 10,11,12 756│ 408 54,0│ 386 51,1│ 22 2,9│ 5 %│

*) Få vers, der kun indgår i sammentællinger:
Lucilius (”citat) 2│  0  - │  0  - │ 0 - │ - │
Vergil-ps Værts. 19│ 11 57,9│ 10 52,6│ 1 5,3│ 9 %│
 
Pseudonymt og anonymt, der slet ikke indgår i sammentællinger:
Alle anonyme   178│ 128 71,9│ 115 64,6│ 13 7,3│10 %│
App: Mæcenas   89│ 58 65,2│ 52 58,4│ 6 6,7│10 %│
App: Priapea    2│  3 150%│  2 alle│ 1 50%│33 %│
App: Catalepton  63│ 54 85,7│ 49 77,8│ 5 7,9│ 9 %│
App: Morgenroser 24│ 13 54,2│ 12 50,0│ 1 4,2│ 8 %│

Pontano (dele)  518│ 304 58,7│ 295 56,9│ 9 1,7│ 3 %│

 
SPONDÆISKE ORD I DIÆRESE OG GENBRUGT, OPDELT I ORDKLASSER
________________________________________________________________________________

Den indskudte tabel (#) opsamler, i heksametre og pentametre hver for sig, data fra 17 digteres ord med "normal" betoning, men "ubekvem" slutstavelse. Ordenes fire formater, fra to stavelser øget til tre, til andre tre og fire, skelnes der grundlæggende imellem, men placeringen i fire mulige diæreser, fod for fod, er slået sammen. De ekstremt sjældne i anden og tredje fod, der altid umuliggør cæsur, er medtalt, og kun tostavelsesord kan forekomme udbredt i både første og fjerde fod.

Halvverslisterne i bilag til "verslister", der reelt er alfabetiske ordlister med deres kontekst, er manuelt betegnet ved digternavnets forkortelse til tre bogstaver og ordklassens forkortelse til ét. Ordene har dermed ubesværet kunnet sorteres lodret og fordeles på tre betydelige sammenfatninger af ordklasser, samt en mellemgruppe og en undergruppe. (a) er adverbier, konjunktioner, præpositioner, pronominer og nogle få indeklinable talord. Adskillige er sammensætninger af to ord, der måske kan tillægge den "ubekvemme" slutstavelse en neutral lydværdi, som var den et enstavelsesord. (v) er samtlige verber undtagen en mellemgruppe. (n) er samtlige nominer, både substantiver og adjektiver, undtagen samme mellemgruppe. (p) er den mellemgruppe af samtlige kasus, o/a-stammer og u-stammer, af ord, der i nominativ på -tus, -sus, -xus kunne være perfektum participium, men hyppigt er et verbalsubstantiv. Af gode grunde analyseres det ikke i hvert enkelt tilfælde, om (v) eller (n) var det rette tilhørsforhold for (p). (N) er blandt nominer den undergruppe, der uden undtagelse skrives med stort bogstav som navne, også adjektiviske, og hverken reducerer eller forøger procenttallene i hovedgruppen (n).

Kolonnerne i denne indskudte tabel er i første række vejledende for overvejelser over fordelingen på ordklasser for ord, der med præcis en bestemt endelse og stavemåde faktisk findes i nogen diærese. (u eller v læst som konsonant er med nogen møje sammenført, men en del assimilationer er ikke). Det rækker kun til to kolonner yderst til venstre og to yderst til højre, og en afsluttende samlet optælling, ordformat for ordformat, kan end ikke nå dem alle fire. (1) "diær" tæller ordene, (2) "100%" fordeler dem, (9) "ord" begrænser dem til antal ord, som er forskellige, igen hver endelse regnet for sig, (10) "pct" beregner antal forekomster for hver 100 vers, ikke helt sjældent to i samme vers. Det er således et svar på, hvor ofte man i diærese og altså "ubekvemt" vil møde en bestemt ordklasse med et bestemt format hos en bestemt digter.

Det springende punkt er, at nogle ordklasser i nogle formater hos nogle forfattere er relativt almindelige, andre relativt sjældne. I forhold til hinanden og i forhold til andre forfattere, det kan besvares. Men almindeligt som sådan, og sjældent som sådan, hvordan afgøres det? Hypotesen blev i 1990’erne den, at en "ubekvem" slutstavelse om muligt burde være undgået i en eller flere ordklasser, undskyldt derimod i andre. En formbevidst digter burde kunne flytte et "ubekvemt" ord til mere vellydende placering, hvis det var muligt. Vurdering af syntaks og ordstilling kom ikke på tale, kun metrik og rytme. Versbehandlingsprogrammet blev derfor udviklet til at kunne identificere og optælle samtlige forekomster af præcis samme ord overalt i samme digters heksametre – pentametrene blev sent tilføjet, men isoleret, hvad der hos fem fra Catul til Martial begrænser værdien af det optalte.

Kolonnerne kunne dermed udvides omkring midten for at måle den relative hyppighed. (7) "sum" tæller alle placeringerne, (8) "diær" angiver (1) "diær" som andel af (7) "sum". 
Det bliver svar på, hvor ofte det er i diærese, man vil møde en bestemt ordklasse med et bestemt format hos en bestemt digter. Resten kan så findes andetsteds, i cæsur eller betonet foran enklitisk ord, eller med kort slutstavelse og stadig samme ord (kort vokal plus konsonant), eller elideret (lang vokal eller kort vokal plus m). (4) "ikke" tæller denne rest af ord, (3) "100%" fordeler dem.

Fordelingen mellem ordklasser kan være ens i diærese og uden for diærese, men enten tilfældigheder eller digterens bevidste eller ubevidste valg gør, at der kan være betydelig, måske bredt overensstemmende forskel mellem "100%" i diærese og "100%" ikke i diærese. 
(5) "diæreseandel plus" angiver med plusprocent, at diærese måske er tolereret, mens
(6) "diæreseandel minus" angiver med minusprocent, at diærese måske er undgået, hver ordklasse, hvert format, hver digter for sig.

Til grund for tabellen ligger halvverslisterne med samme opgørelse af genbrug af hvert ord for sig, hvert format for sig, hver af sytten forfatterskaber for sig.

Problemorienteret tilgang til ord i diærese og genbrugt udenfor
________________________________________________________________________________

Det er med adskillige fejlkilder, at ord i genbrug uden for diærese inddrages til at beskrive den relative hyppighed i diærese.
 
Versbehandlingsprogrammet tæller antal vers, hvori et ord forekommer, ikke antal ord, dog gerne begrænset til hvert forfatterskab for sig som søgekriterium. (Det kan ikke umiddelbart gøres i andre søgeprogrammer). Versbehandlingsprogrammet er udviklet til at identificere ord, især flerstavelsesord, uanset, om de er sammenskrevet eller ej med det enklitiske -que/-ve/-ue/-ne, og uanset, om deres betoning dermed, almenfonetisk eller rytmisk, er fastholdt i ordet eller flyttet til en lang slutstavelse nærmest det enklitiske ord. Det bidrager med usikkerhed til tolkning af procenttallene i nogle af forfatterskaberne. En lang slutstavelse kan i ens skrevne ord som nævnt være blevet ændret til kort eller til elideret. Særligt påfaldende kan kasusendelsen langt -a i diærese meget oftere findes som kort endelse -a udenfor. I forhold til den betonede lange stammevokal (lsv) kan ens stavede ord være helt andre med kort vokal og derfor usammenlignelige. Sjældnere kan ubetonet kort vokal før stammevokalen (ksv) være ens stavet med helt andre ord med lang vokal. Forkortelserne vil da i ordlisterne være anført ved de ord, der er kontrolleret for fejlagtige sammenligninger. Enslydende ord kan være af klart forskellige ordklasser, dog ret sjældent i den enkle firedeling.

Den afgørende fejlkilde er selvfølgelig den, at sammenligningen envejs går fra forekomst konstateret i diærese til muligt genbrug udenfor. Det må anses for omsonst blandt 641.000 ord at ville opsøge samtlige, der hver på sit sted i givet fald har stavelser, som svarer til, hvad der kunne findes i diærese, og derfra slutte tilbage for i tæt på alle tilfælde at finde en forekomst på nul ord anvendt dér. Det kommer let til at bero på et skøn, om der af forfatterne er anvendt temmelig mange eller uendelig mange ord, som aldrig kommer til at stå i nogen diærese. Ydermere har især verber, men også nominer og pronominer så talrige endelser, at samme glose kan optræde som et utal af forskellige ord, meget hyppigt med det til følge, at et ord tilfældigvis findes én gang og aldrig genbruges i præcis samme form. Groft sagt: et ordformat skal være et af de to almindeligste, et forfatterskab et af de ni største, for at en sammenligning mellem brug i diærese og genbrug udenfor kan give mening. (Pentametrenes ene format ses i næste tabel).

Hypotesen er, at samme ord brugt i en diærese er sjældnere, udenfor almindeligere. Bekræftelsen er åbenlyst afhængig af forfatterskabets omfang, som set i (8) "diær".

I ordklasserne i alt har de fem store (Lucrets, Vergil, Ovid, Lucan, Silius) hvert tolvte til hvert sjette ord i diærese (16,1 %, 11,7 %, 8,4 %, 13,9 %, 13,3 %) tung-tung. De fire mellemstore (Horats, Statius, Martial, Juvenal) har tæt på hvert fjerde (27,4 %, 23,9 %, 27,9 %, 24,2 %) tung-tung. De otte små (Ennius, Lucilius, Catul, Vergil-pseudo, Tibul, Properts, Anonym:Ætna, Persius) hvert tredje til hvert andet ord, endog seks ud af ti (49,1 %, 52,0 %, 45,1 %, 41,0 %, 38,5 %, 35,5 %, 44,1 %, 59,3 %) tung-tung.

De fem store har dog tæt på hvert andet ord i diærese (52,2 %, 44,2 %, 50,8 %, 50,5 %, 45,5 %) tung-tung-tung. De fire mellemstore har dog syv til otte ud af ti (69,9 %, 81,1 %, 71,1 %, 72,2 %) tung-tung-tung. De otte små har dog omkring otte til ni ud af ti (93,8 %, 89,6 %, 89,7 %, 85,3 %, 86,2 %, 80,8 %, 76,6 %, 90,1 %) tung-tung-tung.

De sytten har med i alt kun 390 ord vilkårligt mellem ingen og samtlige i diærese let-tung-tung, et format, der hører hjemme i versslutningen. De sytten har med i alt 2184 ord mellem tre ud af fem og samtlige i diærese lette-tung-tung, et format, der dårligt kan flyttes og efter Lucrets (med 62,3 %) undgås i versslutningen.

Hypotesen er, at væsentlige ord står påfaldende ubekvemt i diærese, uanselige ord derimod ret ugenert. Væsentligst af alle forventes navne (N) at være, dernæst nominer (n). Uanseligst af alle synes allehånde ordklasser (a), dernæst verber (v), tvivlsomme derimod mellemgruppen (p). Med det stadige forbehold, at et umådeligt antal ord aldrig kommer i diærese og dermed ind i statistikken, kan noget aflæses af procentpoint "diæreseandel minus", forventet i (N) og (n), måske (p), og "diæreseandel plus" forventet i (a) og (v), måske (p). Bekræftelsen søges kun i de to første formater i de store og de mellemstore forfatterskaber.

Problemorienteret tilgang til hver af ordklasserne i diærese og genbrugt udenfor
_______________________________________________________________________________
 
Navne (N) er med i alt kun 259 ord hos de sytten så sjældne, at de kun tilfældigt findes mere eller mindre uden for diærese i formatet tung-tung. (Man tænke sig Caesar med efterslæb på slutstavelsen, hellere moduleret diftongstavelse eller normalt i versslutning eller med kort stavelse foran vokal). Horats sætter andelen 3,4 procentpoint op, Lucan 3,0 ned i diærese, begge med små tal. Navne (N) er med dobbelt så mange ord hos de sytten almindelige nok til at give udslag i formatet tung-tung-tung. (Man tænke sig Aeneas med efterslæb på forstavelsen og slutstavelsen, hellere moduleret betoning af midterstavelsen, naturligt foran cæsur, således som konsekvent i Æneiden). Kun Juvenal sætter andelen 5,4 procentpoint op, Vergil derimod fulde 13,1 ned, Lucan 14,7 ned. De skriver navne i cæsur, ikke i diærese.

Nominer (nN), der medtager navne (N), bliver med 3143 hos de sytten så almindelige, 45,3 % af ordklasserne, at udsving kan være markante uden for diærese i formatet tung-tung. Kun Juvenal sætter andelen 6,2 procentpoint op i diærese, Martial mindre, Vergil 14,8 ned, Ovid 10,2 ned, Lucan 17,2 ned, Silius 22,0 ned. De skriver nominer i alt andet end diærese, hvis de kan, Lucrets og Statius mindre tydeligt. Nominer (nN) bliver med 2269 hos de sytten så gennemsnitlige, 30,0 % af ordklasserne, at udsving vel kan registreres uden for diærese i formatet tung-tung-tung. Ingen sætter andelen op, kun Ovid så lidt som 10,9 procentpoint ned, Statius 12,3 ned, Martial, Juvenal, Vergil, Horats, Silius og Lucrets mellem 16,5 og 20,0 ned, men Lucan 36,9 ned. De skriver trestavelsesnominer i cæsur, men nødig i diærese.

Mellemgruppen (p) er med 400 hos de sytten så ubetydelig, 5,8 %, at udsving bør være uanselige i formatet tung-tung. Det er jo principielt verber, så alle sætter andelen op, dog ikke mere end Martial 3,9 procentpoint, Juvenal 3,9 op. Mellemgruppen (p) er med 1685 hos de sytten så omfattende, at udsving kan slå igennem i formatet tung-tung-tung. Det er typisk verber med forstavelse, så andelen er markant højere i diærese end udenfor. Lucrets sætter den 11,4 procentpoint op, Lucan 11,4 op, Ovid 8,4 op, Vergil 6,8 op, Martial 7,9 op. De skriver perfektum participier og lignende verbalsubstantiver i diærese, mindre påfaldende udenfor.

Verber (v) er med 1069 hos de sytten af beskedent omfang, 15,4 %, i formatet tung-tung. Fuldt så tydeligt som i mellemgruppen (p) sætter alle andelen op. Lucan 8,5 procentpoint op, Statius endda mere, Silius 7,6 op, Horats 7,1 op, Juvenal 6,9 op, Vergil 5,9 op, andre lidt mindre. Verber (v) er derimod med 3457 hos de sytten, 45,6 %, den dominerende ordklasse i formatet tung-tung-tung. Her sætter Lucrets andelen 23,2 procentpoint op, Lucan 25,5 op, Vergil 14,5 op, Silius 13,2 op, kun Ovid igen tøvende bare 6,6 op, men Horats 17,0 op, Statius 15,4 op, Martial 11,8 op, Juvenal 16,6 op. De skriver verber i diærese, ikke mere påtrængende i cæsur.

Andre ordklasser (a) er i formatet tung-tung-tung forsvindende få, men med 2329 er de hos de sytten talrige i formatet tung-tung. I diærese er de tålelige, i cæsur kan de blive påfaldende fremhævet, og i verslutning måske syntaktisk fejlplacerede. Digterne agerer forskelligt. De fem store forfatterskaber forøger deres andel i diærese, Silius 12,4 procentpoint op, Vergil 7,3 op, Lucan 6,3 op, ellers lidt mindre. De fire mellemstore forfatterskaber formindsker deres andel i diærese, Juvenal 17,5 procentpoint ned, Martial 12,2 ned, Horats 7,2 ned, Statius mindre. Disse sammenbragte ordklasser er ikke hovedsagen i fordelingen mellem ord i diærese og de samme ord genbrugt udenfor. De andre er hovedsagen, og summen af alle ordklassers andele skal jo nå de 100 %.
   
De større forfatterskabers "diæreseandel" i de to ordformater, der altid vil kunne genbruges med omvendt betoning, "naturlig" i stedet for "ubekvem", er da overskuet. Mangfoldige data kan udledes af kolonnerne i øvrigt, ordforrådets forskellighed ordklasse for ordklasse kan være et eksempel i (9) "ord". Det omtales i bilag. Problemorienteret er der udpeget en ordklasse af temmelig sjældent anvendte ord, der nok tåles i diærese, men ved genbrug udenfor udgør en væsentligt større andel – det er navnene, det er nominerne, der hellere står "naturligt" op til cæsur – og en ordklasse eller to af hyppigere anvendte ord, der udenfor har mindre andel – det er verberne, det er participierne, der ikke behøves "naturligt" i cæsur – og en restgruppe af ordklasser, der som tostavelsesord håndteres mere vilkårligt. Resultatorienteret er det et bidrag til den helt overordnede konklusion: betoning er jo altafgørende, og de vigtigste ord lyder bedre "naturligt" end "ubekvemt"!Heksametre  #    │tung-tung       diæreseandel
         vers│diær 100% 100% ikke plus/minus    sum diær ord  pct
 ordklasser
Fem store forfatterskaber
Lucrets:     7375│1053 1053 5482 5482         6535 16,1 483 14,28
a:adv,pron.     │ 326 31,0 27,7 1521 +3,3    a:  1847 17,7 104 4,42
v:verber       │ 156 14,8 10,9  599 +3,9    v:  755 20,7 112 2,12
p:pf.ptc o.l.    │ 58 5,5  6,1  337    -0,6 p:  395 14,7  30 0,79
nN:subst,adj.    │ 513 48,7 55,2 3025    -6,5 nN: 3538 14,5 237 6,96
N:heraf navne    │  4 0,4  0,2  12 +0,2    N:   16 25,0  4 0,05

Vergil:     12860│ 831 831 6251 6251         7082 11,7 482 6,46
a:adv,pron.     │ 287 34,5 27,2 1699 +7,3    a:  1986 14,5  87 2,23
v:verber       │ 116 14,0  8,1  504 +5,9    v:  620 18,7  92 0,90
p:pf.ptc o.l.    │ 44 5,3  3,8  238 +1,5    p:  282 15,6  40 0,34
nN:subst,adj.    │ 384 46,2 61,0 3810    -14,8 nN: 4194 9,2 263 2,99
N:heraf navne    │ 45 5,4  4,8  299 +0,6    N:  344 13,1  38 0,35

Ovid:      21542│1073 1073 11745 11745         12818 8,4 612 4,98
a:adv,pron.     │ 403 37,6 31,5 3704 +6,1    a:  4110 9,8 103 1,87
v:verber       │ 122 11,4 11,2 1312 +0,2    v:  1429 8,5 101 0,57
p:pf.ptc o.l.    │ 79 7,4  3,8  443 +3,6    p:  522 15,1  67 0,37
nN:subst,adj.    │ 469 43,7 53,5 6286    -10,2 nN: 6757 6,9 288 2,18
N:heraf navne    │ 32 3,0  1,4  166 +1,6    N:  198 16,2  31 0,14

Lucan:      8060│ 714 714 4430 4430         5144 13,9 476 8,86
a:adv,pron.     │ 202 28,3 22,0  976 +6,3    a:  1178 17,1  79 2,51
v:verber       │ 102 14,3  5,8  257 +8,5    v:  359 28,4  91 1,27
p:pf.ptc o.l.    │ 74 10,4  7,9  348 +2,5    p:  422 17,5  65 0,92
nN:subst,adj.    │ 336 47,1 64,3 2849    -17,2 nN: 3185 10,5 241 4,17
N:heraf navne    │ 35 4,9  7,9  350    -3,0 N:  385 9,1  25 0,45

Silius Italicus:12203│1086 1086 7079 7079         8165 13,3 608 8,90
a:adv,pron.     │ 379 34,9 22,5 1596 +12,4    a:  1975 19,2  61 3,11
v:verber       │ 177 16,3  8,7  614 +7,6    p:  791 22,4 130 1,45
p:pf.ptc o.l.    │ 58 5,3  3,3  233 +2,0    p:  291 19,9  46 0,48
nN:subst,adj.    │ 472 43,5 65,5 4636    -22,0 nN: 5108 9,2 371 3,87
N:heraf navne    │ 54 5,0  5,0  351   =   N:  405 13,3  46 0,44

Fire mellemstore forfatterskaber
Horats:     4153│ 572 572 1517 1517         2089 27,4 446 13,77
a:adv,pron.     │ 138 24,1 31,3  475    -7,2 a:  613 22,5  81 3,32
v:verber       │ 112 19,6 12,5  189 +7,1    v:  301 37,2  97 2,70
p:pf.ptc o.l.    │ 32 5,6  5,0  76 +0,6    p:  108 29,6  27 0,77
nN:subst,adj.    │ 290 50,7 51,2  777    -0,5 nN: 1067 27,2 240 6,98
N:heraf navne    │ 24 4,2  0,8  12 +3,4    N:   36 66,7  19 0,51

Statius:     3322│ 132 132  420  420          552 23,9  95 3,97
a:adv,pron.     │ 58 43,9 49,8  209    -5,9 a:  267 21,7  36 1,75
v:verber       │ 24 18,2  8,1  34 +10,1    v:   58 41,4  21 0,72
p:pf.ptc o.l.    │  2 1,5  1,0   4 +0,5    p:   6 33,3  2 0,06
nN:subst,adj.    │ 48 36,4 41,2  173    -4,8 nN:  221 21,7  36 1,44
N:heraf navne    │  3 2,3  1,4   6 +0,9    N:   9 33,3  3 0,09

Martial:     3351│ 322 322  833  833         1155 27,9 237 9,61
a:adv,pron.     │ 109 33,9 46,1  384    -12,2 a:  493 22,1  61 3,25
v:verber       │ 76 23,6 18,0  150 +5,6    v:  226 33,6  68 2,27
p:pf.ptc o.l.    │ 11 3,4  0,7   6 +2,7    p:   17 64,7  11 0,33
nN:subst,adj.    │ 126 39,1 35,2  293 +3,9    nN:  419 30,1  97 3,76
N:heraf navne    │ 11 3,4  1,1   9 +2,3    N:   20 55,0  11 0,33

Juvenal:     3877│ 391 391 1228 1228         1619 24,2 298 10,09
a:adv,pron.     │ 145 37,1 54,2  665    -17,1 a:  810 17,9  73 3,74
v:verber       │ 59 15,1  8,2  101 +6,9    v:  160 36,9  55 1,52
p:pf.ptc o.l.    │ 24 6,1  2,2  27 +3,9    p:   51 47,1  24 0,62
nN:subst,adj.    │ 163 41,7 35,5  435 +6,2    nN:  598 27,2 146 4,20
N:heraf navne    │ 13 3,3  1,0  12 +2,3    N:   25 52,0  13 0,34
 
Heksametre      │tung-tung       diæreseandel
         vers│diær 100% 100% ikke plus/minus    sum diær ord  pct
 ordklasser
Otte små forfatterskaber
Ennius:      390│ 85  85  88  88          173 49,1  73 21,79
a:adv,pron.     │ 25 29,4 44,3  39    -14,9 a:   64 39,1  19 6,41
v:verber       │ 11 12,9  -   0 +12,9    v:   11 alle  11 2,82
p:pf.ptc o.l.    │  1 1,2  3,4   3    -2,2 p:   4 25,0  1 0,26
nN:subst,adj.    │ 48 56,5 52,3  46 +4,2    nN:  94 51,1  42 12,31
N:heraf navne    │  5 5,9  5,7   5 +0,2    N:   10 50,0  5 1,28

Lucilius:     601│ 96  96  88  88          184 52,0  79 15,97
a:adv,pron.     │ 27 28,1 43,2  38    -15,1 a:   65 41,5  24 4,49
v:verber       │ 14 14,6  2,3   2 +12,3    v:   16 87,5  12 2,33
p:pf.ptc o.l.    │  0  -   -   0   =   p:   0  -   0  - 
nN:subst,adj.    │ 55 57,3 54,5  48 +2,8    nN:  103 53,4  43 9,15
N:heraf navne    │  5 5,2  -   0 +5,2    N:   5 alle  4 0,83

Catul:      794│ 92  92  112  112          204 45,1  75 11,59
a:adv,pron.     │ 40 43,5 46,4  52    -2,9 a:   92 43,5  33 5,04
v:verber       │ 13 14,1 10,7  12 +3,4    v:   25 52,0  13 1,64
p:pf.ptc o.l.    │  3 3,3  -   0 +3,3    p:   3 alle  3 0,38
nN:subst,adj.    │ 36 39,1 42,9  48    -3,8 nN:  84 42,9  26 4,53
N:heraf navne    │ 10 10,9  8,0   9 +2,9    N:   19 52,6  2 1,26

Vergil-pseudo:  1273│ 91  91  131  131          222 41,0  75 7,15
a:adv,pron.     │ 40 44,0 64,1  84    -20,1 a:  124 32,3  27 3,14
v:verber       │ 17 18,7  3,8   5 +14,9    v:   22 77,3  17 1,34
p:pf.ptc o.l.    │  1 1,1  -   0 +1,1    p:   1 alle  1 0,08
nN:subst,adj.    │ 33 36,3 32,1  42 +4,2    nN:  75 44,0  30 2,60
N:heraf navne    │  2 2,2  0,8   1 +0,8    N:   3 66,7  2 0,16

Tibul:      621│ 52  52  83  83          135 38,5  40 8,37
a:adv,pron.     │ 31 59,6 69,9  58    -10,3 a:   89 34,8  19 4,99
v:verber       │  7 13,5 13,3  11 +0,2    v:   18 38,9  7 1,13
p:pf.ptc o.l.    │  0  -   -   0   =   p:   0  -   0  - 
nN:subst,adj.    │ 14 26,9 16,9  14 +10,0    nN:  28 50,0  14 2,25
N:heraf navne    │  0  -   -   0   =   N:   0  -   0  - 

Properts:    2005│ 220 220  399  399          619 35,5 160 10,97
a:adv,pron.     │ 84 38,2 43,9  175    -5,7 a:  259 32,4  42 4,19
v:verber       │ 42 19,1  8,0  32 +11,1    v:   74 56,8  37 2,09
p:pf.ptc o.l.    │  6 2,7  0,5   2 +2,2    p:   8 75,0  6 0,30
nN:subst,adj.    │ 88 40,0 47,6  190    -7,6 nN:  278 31,7  75 4,39
N:heraf navne    │ 11 5,0  1,3   5 +3,7    N:   16 68,8  11 0,55

Anonym Ætna:   647│ 64  64  81  81          145 44,1  58 9,89
a:adv,pron.     │ 25 39,1 39,5  32    -0,4 a:   57 43,9  18 3,86
v:verber       │  8 12,5  1,2   1 +11,3    v:   9 88,9  8 1,24
p:pf.ptc o.l.    │  0  -   -   0   =   p:   0  -   0  - 
nN:subst,adj.    │ 31 48,4 59,3  48    -10,9 nN:  79 39,2  30 4,79
N:heraf navne    │  2 3,1  -   0 +3,1    N:   2 alle  2 0,31

Persius:     649│ 67  67  46  46          113 59,3  64 10,32
a:adv,pron.     │ 11 16,4 28,3  13    -11,9 a:   24 45,8  9 1,69
v:verber       │ 13 19,4 19,6   9    -0,2 v:   22 59,1  13 2,00
p:pf.ptc o.l.    │  7 10,4  4,3   2 +6,1    p:   9 77,8  7 1,08
nN:subst,adj.    │ 36 53,7 47,8  22 +5,9    nN:  58 62,1  35 5,55
N:heraf navne    │  4 6,0  8,7   0    -2,7 N:   4 alle  3 0,62

Alle digtere:  83793│6941 6941 [Samme ord i hele verset, ikke optalt i alt] 8,28
a:adv,pron.     │2329 33,6             a:          2,78
v:verber       │1069 15,4             v:          1,28
p:pf.ptc o.l.    │ 400 5,8             p:          0,48
nN:subst,adj.    │3143 45,3             nN:         3,75
N:heraf navne    │ 259 3,7             N:          0,31
Heksametre      │tung-tung-tung     diæreseandel
         vers│diær 100% 100% ikke plus/minus    sum diær ord  pct
 ordklasser
Fem store forfatterskaber
Lucrets:     7375│ 900 900  824  824         1724 52,2 635 12,20
a:adv,pron.     │ 53 5,9 20,5  169    -14,6 a:  222 23,9  21 0,72
v:verber       │ 373 41,4 18,2  150 +23,2    v:  523 71,3 324 5,06
p:pf.ptc o.l.    │ 154 17,1  5,7  47 +11,4    p:  201 76,6 124 2,09
nN:subst,adj.    │ 320 35,6 55,6  458    -20,0 nN:  778 41,1 166 4,34
N:heraf navne    │ 10 1,1  0,5   4 +0,6    N:   14 71,4  8 0,14

Vergil:     12860│1016 1016 1284 1284         2300 44,2 844 7,90
a:adv,pron.     │ 16 1,6  4,8  62    -3,2 a:   78 20,5  6 0,12
v:verber       │ 488 48,0 33,5  430 +14,5    v:  918 53,2 421 3,79
p:pf.ptc o.l.    │ 242 23,8 17,0  218 +6,8    p:  460 52,6 207 1,88
nN:subst,adj.    │ 270 26,6 44,7  574    -18,1 nN:  844 32,0 210 2,10
N:heraf navne    │ 63 6,2 19,3  248    -13,1 N:  311 20,3  54 0,49

Ovid:      21542│1402 1402 1356 1356         2758 50,8 955 6,53
a:adv,pron.     │ 32 2,3  94  6,9    -4,6 a:  126 25,4  12 0,15
v:verber       │ 526 37,5 30,9  419 +6,6       945 55,7 467 2,44
p:pf.ptc o.l.    │ 369 26,3 17,9  243 +8,4       612 60,3 299 1,71
nN:subst,adj.    │ 475 33,9 44,2  600    -10,9 nN: 1075 44,2 177 2,20
N:heraf navne    │ 114 8,1  8,0  109 +0,1    N:  223 51,1  89 0,53

Lucan:      8060│ 800 800  783  783         1583 50,5 680 9,93
a:adv,pron.     │  8 1,0  0,9   7 +0,1    a:   15 53,3  7 0,10
v:verber       │ 370 46,3 20,8  163 +25,5    v:  533 69,4 329 4,59
p:pf.ptc o.l.    │ 230 28,8 17,4  136 +11,4    p:  366 62,8 202 2,86
nN:subst,adj.    │ 192 24,0 60,9  477    -36,9 nN:  669 28,7 142 2,38
N:heraf navne    │ 56 7,0 21,7  170    -14,7 N:  226 24,8  36 0,69

Silius Italicus:12203│1333 1333 1594 1594         2927 45,5 1067 10,92
a:adv,pron.     │ 11 0,8  2,1  34    -1,3 a:   45 24,4  3 0,09
v:verber       │ 648 48,6 35,4  565 +13,2    v:  1213 53,4 520 5,31
p:pf.ptc o.l.    │ 353 26,5 19,6  312 +6,9    p:  665 53,1 289 2,89
nN:subst,adj.    │ 321 24,1 42,8  683    -18,7 nN: 1004 31,9 255 2,62
N:heraf navne    │ 93 7,0  9,3 149     -2,3 N:  242 38,0  80 0,75

Fire mellemstore forfatterskaber
Horats:     4153│ 415 415  179  179          594 69,9 383 9,99
a:adv,pron.     │ 13 3,1  3,9   7    -0,8 a:   20 65,0  10 0,31
v:verber       │ 170 41,0 24,0  43 +17,0    v:  213 79,8 165 4,09
p:pf.ptc o.l.    │ 77 18,6 16,2  29 +2,4    p:  106 72,6  75 1,85
nN:subst,adj.    │ 155 37,3 55,9  100    -18,6 nN:  255 60,8 133 3,73
N:heraf navne    │ 41 9,9 13,4  24    -3,5 N:   65 63,1  31 0,99

Statius:     3322│ 231 231  54  54          285 81,1 219 6,95
7:adv,pron.     │  2 0,9  1,9   1    -1,0 a:   3 66,7  2 0,06
v:verber       │ 134 58,0 42,6  23 +15,4    v:  157 85,4 128 4,03
p:pf.ptc o.l.    │ 42 18,2 20,4  11    -2,2 p:   53 79,2  40 1,26
nN:subst,adj.    │ 53 22,9 35,2  19    -12,3 nN:  72 81,9  49 1,59 
N:heraf navne    │ 13 5,6  7,4   4    -1,8 N:   17 76,5  11 0,39

Martial:     3351│ 288 288  117  117          405 71,1 271 8,59
a:adv,pron.     │  3 1,0  4,3   5    -3,3 a:   8 37,5  2 0,09
v:verber       │ 140 48,6 36,8  43 +11,8    v:  183 76,5 131 4,18
p:pf.ptc o.l.    │ 40 13,9  6,0   7 +7,9    p:   47 85,1  39 1,19
nN:subst,adj.    │ 105 36,5 53,0  62    -16,5 nN:  167 62,9  99 3,13
N:heraf navne    │ 30 10,4  7,7   9 +2,7    N:   39 76,9  28 0,90

Juvenal:     3877│ 312 312  120  120          432 72,2 287 8,28
a:adv,pron.     │  7 2,2  4,2   5    -2,0 a:   12 58,3  7 0,18
v:verber       │ 135 43,3 26,7  32 +16,6    v:  167 80,8 128 3,48
p:pf.ptc o.l.    │ 46 14,7 11,7  14 +3,0    p:   60 76,7  39 1,19
nN:subst,adj.    │ 124 39,7 57,5  69    -17,8 nN:  193 64,2 113 3,20
N:heraf navne    │ 27 8,7  3,3   4 +5,4    N:   31 87,1  27 0,70
 
Heksametre      │tung-tung-tung     diæreseandel
         vers│diær 100% 100% ikke plus/minus    sum diær ord  pct
 ordklasser
Otte små forfatterskaber
Ennius:      390│ 30  30   2   2          32 93,8  29 7,69
a:adv,pron.     │  0  -   -   0    =   a:   0  -   0  - 
v:verber       │ 10 33,3 alle   2    -66,7 v:   12 83,3  10 2,56
p:pf.ptc o.l.    │  6 20,0  -   0 +20,0    p:   6 alle  6 1,54
nN:subst,adj.    │ 14 46,7  -   0 +46,7    nN:  14 alle  13 3,59
N:heraf navne    │  6 20,0  -   0 +20,0    N:   6 alle  5 1,54

Lucilius:     601│ 43  43   5   5          48 89,6  43 7,15
a:adv,pron.     │  3 7,0 20,0   1    -13,0 a:   4 75,0  3 0,50
v:verber       │ 10 23,3 20,0   1 +3,3    v:   11 90,9  10 1,66
p:pf.ptc o.l.    │  4 9,3  -   0 +9,3    p:   4 alle  4 0,67
nN:subst,adj.    │ 26 60,5 60,0   3 +0,5    nN:  29 89,7  26 4,33
N:heraf navne    │  5 11,6 20,0   1    -8,4 N:   6 83,3  5 0,83

Catul:      794│ 200 200  23  23          223 89,7 188 25,19
a:adv,pron.     │  5 2,5  4,3   1    -1,8 a:   6 83,3  3 0,63
v:verber       │ 108 54,0 39,1   9 +14,9    v:  117 92,3 104 13,60
p:pf.ptc o.l.    │ 29 14,5 17,4   4    -2,9 p:   33 87,9  27 3,65
nN:subst,adj.    │ 58 29,0 39,1   9    -10,1 nN:  67 86,6  54 7,30
N:heraf navne    │  8 4,0  -   0 +4,0    N:   8 alle  8 1,01

Vergil-pseudo:  1273│ 177 177  28  28          205 86,3 171 13,90
a:adv,pron.     │  4 2,3 28,6   8    -26,3 a:   12 33,3  3 0,31
v:verber       │ 102 57,6 25,0   7 +32,6    v:  109 93,6 100 8,01
p:pf.ptc o.l.    │ 32 18,1 14,3   4 +3,8    p:   36 88,9  32 2,51
nN:subst,adj.    │ 39 22,0 32,1   9    -10,1 nN:  48 81,3  36 3,06
N:heraf navne    │  9 5,1 10,7   3    -5,6 N:   12 75,0  9 0,71

Tibul:      621│ 50  50   8   8          58 86,2  50 8,05
a:adv,pron.     │  1 2,0 37,5   3    -35,5 a:   4 25,0  1 0,16
v:verber       │ 24 48,0  -   0 +48,0    v:   24 alle  24 3,86
p:pf.ptc o.l.    │  8 16,0 25,0   2    -9,0 p:   10 80,0  8 1,29
nN:subst,adj.    │ 17 34,0 37,5   3    -3,5 nN:  20 85,0  17 2,74
N:heraf navne    │  4 8,0 12,5   1    -4,5 N:   5 80,0  4 0,64

Properts:    2005│ 253 253  60  60          313 80,8 490 12,62
a:adv,pron.     │  1 0,4  -   0 +0,4    a:   1 alle  1 0,05
v:verber       │ 156 61,7 33,3  20 +28,4    v:  176 88,6 151 7,78
p:pf.ptc o.l.    │ 34 13,4 10,0   6 +3,4    p:   40 85,0  34 1,70
nN:subst,adj.    │ 62 24,5 56,7  34    -31,2 nN:  96 64,6  59 3,09
N:heraf navne    │ 20 7,9 21,7  13    -13,8 N:   33 60,6  19 1,00

Anonym Ætna:   647│ 49  49  15  15          64 76,6  48 7,57
a:adv,pron.     │  1 2,0  6,7   1    -4,7 a:   2 50,0  1 0,15
v:verber       │ 31 63,3 13,3   2 +50,0    v:   33 93,9  30 4,79
p:pf.ptc o.l.    │  7 14,3  -   0 +14,3    p:   7 alle  7 1,08
nN:subst,adj.    │ 10 20,4 80,0  12    -59,6 nN:  22 45,5  10 1,55
N:heraf navne    │  3 6,1 20,0   3    -13,9 N:   6 50,0  3 0,46

Persius:     649│ 73  73   8   8          81 90,1  70 11,25
a:adv,pron.     │  2 2,7 25,0   2    -22,3 a:   4 50,0  2 0,31
v:verber       │ 33 45,2 37,5   3 +7,7    v:   36 91,7  31 5,08
p:pf.ptc o.l.    │ 12 16,4  -   0 +16,4    p:   12 alle  12 1,85
nN:subst,adj.    │ 26 35,6 37,5   3    -1,9 nN:  29 89,7  25 4,01
N:heraf navne    │  4 5,5  -   0 +5,5    N:   4 alle  4 1,08

Alle digtere:  83793│7573 7573 [Samme ord i hele verset, ikke optalt i alt] 9,04
a:adv,pron.     │ 162 2,1             a:          0,19
v:verber       │3457 45,6             v:          4,13
p:pf.ptc o.l.    │1685 22,3             p:          2,01
nN:subst,adj.    │2269 30,0             nN:         2,71
N:heraf navne    │ 507 6,7             N:          0,61
Heksametre      │let-tung-tung     diæreseandel
         vers│diær 100% 100% ikke plus/minus    sum diær ord  pct
 ordklasser
Fem store forfatterskaber
Lucrets:     7375│ 102 102  550  550          652 15,6  73 1,38
a:adv,pron.     │ 15 14,7  9,5  52 +5,2    a:   67 22,4  4 0,20
v:verber       │ 34 33,3 51,8  285    -18,5 v:  319 10,7  28 0,46
p:pf.ptc o.l.    │ 12 11,8  3,6  20 +8,2    p:   32 37,5  10 0,16
nN:subst,adj.    │ 41 40,2 35,1  193 +5,1    nN:  234 17,5  31 0,56
N:heraf navne    │  1 1,0  -   0 +1,0    N:   1 alle  1 0,01

Vergil:     12860│ 23  23  57  57          80 28,8  18 0,18
a:adv,pron.     │  0  -   -   0    =   a:   0  -   0  - 
v:verber       │ 10 43,5 14,0   8 +29,5    v:   18 55,6  8 0,08
p:pf.ptc o.l.    │  2 8,7 19,3  11    -10,6 p:   13 15,4  2 0,02
nN:subst,adj.    │ 11 47,8 66,7  38    -18,9 nN:  49 22,4  8 0,09
N:heraf navne    │  2 8,7 10,5   6    -1,8 N:   8 25,0  2 0,02

Ovid:      21542│ 107 107  261  261          368 29,1  75 0,50
a:adv.pron.     │  9 8,4 12,3  32    -3,9 a:   41 22,0  3 0,01
v:verber       │ 15 14,0 29,5  77    -15,5 v:   92 16,3  14 0,12
p:pf.ptc o.l.    │ 26 24,3 10,7  28 +13,6    p:   54 48,1  14 0,12
nN:subst,adj.    │ 57 53,3 47,5  124 +5,8    nN:  181 31,5  41 0,19
N:heraf navne    │  3 2,8  6,5  17    -3,7 N:   20 15,0  3 0,01
                              
Lucan:      8060│ 18  18   9   9          27 66,7  18 0,22
a:adv,pron.     │  0  -   -   0    =   a:   0  -   0  - 
v:verber       │  6 33,3 22,2   2 +11,1    v:   8 75,0  6 0,07
p:pf.ptc o.l.    │  6 33,3 66,7   6    -33,4 p:   12 50,0  6 0,07
nN:subst,adj.    │  6 33,3 11,1   1 +22,2    nN:   7 85,7  6 0,07
N:heraf navne    │  0  -   -   0    =   N:   0  -   0  - 

Silius Italicus:12203│ 17  17  38  38          55 30,9  16 0,14
a:adv,pron.     │  0  -          =   a:   0  -   0  - 
v:verber       │  6 35,3 31,6  12 +3,7    v:   18 33,3  6 0,05
p:pf.ptc o.l.    │  4 23,5 39,5  15    -16,0 p:   19 21,1  4 0,03
nN:subst,adj.    │  7 41,2 28,9  11 +12,3    nN:  18 38,9  6 0,06
N:heraf navne    │  0  -      0    =   N:   0  -   0  - 

Fire mellemstore forfatterskaber
Horats:     4153│ 55  55  53  55          108 50,9  52 1,32
a:adv,pron.     │  2 3,6  1,9   1 +1,7    a:   3 66,7  2 0,05
v:verber       │ 22 40,0 13,2   7 +26,8    v:   29 75,9  22 0,53
p:pf.ptc o.l.    │  9 16,4 17,0   9    -0,6 p:   18 50,0  9 0,22
nN:subst,adj.    │ 22 40,0 67,9  36    -27,9 nN:  58 37,9  19 0,53
N:heraf navne    │  2 3,6  5,7   3    -2,1 N:   5 40,0  2 0,05

Statius:     3322│ 10  10   9   9          19 52,6  10 0,30
a:adv,pron.     │  1 10,0 11,1   1    -1,1 a:   2 50,0  1 0,03
v:verber       │  3 30,0 33,3   3    -3,3 v:   6 50,0  3 0,09
p:pf.ptc o.l.    │  3 30,0 22,2   2 +7,8    p:   5 60,0  3 0,09
nN:subst,adj.    │  3 30,0 33,3   3    -3,3 nN:   6 50,0  3 0,09
N:heraf navne    │  0  -   -   0     - N:   0  -   0  -

Martial:     3351│ 20  20  12  12          32 62,5  19 0,60
a:adv,pron.     │  1 5,0  -   0 +5,0    a:   1 alle  1 0,03
v:verber       │  4 20,0  -   0 +20,0    v:   4 alle  4 0,12
p:pf.ptc o.l.    │  4 20,0 16,7   2 +3,3    p:   6 66,7  3 0,12
nN:subst,adj.    │ 11 55,0 83,3  10    -28,3 nN:  21 52,4  11 0,33
N:heraf navne    │  1 5,0 25,0   3    -20,0 N:   4 25,0  1 0,03

Juvenal:     3877│ 12  12   6   6          18 66,7  11 0,28
a:adv,pron.     │  3 25,0 16,7   1 +8,3    a:   4 75,0  2 0,08
v:verber       │  1 8,3  -   0 +8,3    v:   1 alle  1 0,03
p:pf.ptc o.l.    │  2 16,6  -   0 +16,6    p:   2 alle  2 0,05
nN:subst,adj.    │  6 50,0 83,3   5    -33,3 nN:  11 54,5  6 0,15
N:heraf navne    │  1 8,3  -   0 +8,3    N:   1 alle  1 0,03
 
Heksametre      │let-tung-tung     diæreseandel
         vers│diær 100% 100% ikke plus/minus    sum diær ord  pct
 ordklasser
Otte små forfatterskaber
Ennius:      390│  4  4   1   1           5 80,0  4 1,03
a:adv,pron.     │  1 25,0  -   0 +25,0    a:   1 alle  1 0,26
v:verber       │  0  -   -   0    =   v:   0  -   0  - 
p:pf.ptc o.l.    │  0  -   -   0    =   p:   0  -   0  - 
nN:subst,adj.    │  3 75,0 alle   1    -25,0 nN:   4 75,0  3 0,77
N:heraf navne    │  1 25,0  -   0 +25,0    N:   1 alle  1 0,26

Lucilius:     601│  7  7   2   2           9 77,8  7 1,16
a:adv,pron.     │  0  -   -   0    =   a:   0  -   0  - 
v:verber       │  0  -   -   0    =   v:   0  -   0  - 
p:pf.ptc o.l.    │  0  -   -   0    =   p:   0  -   0  - 
nN:subst,adj.    │  7 alle alle   2    =   nN:   9 77,8  7 1,16
N:heraf navne    │  1 14,3  -   0 +14,3    N:   1 alle  1 0,17

Catul:      794│  2  2   0   0           2 alle  2 0,25
a:adv,pron.     │  0  -   -   0    =   a:   0  -   0  - 
v:verber       │  2 alle  -   0 alle    v:   2 alle  2 0,25
p:pf.ptc o.l.    │  0  -   -   0    =   p:   0  -   0  - 
nN:subst,adj.    │  0  -   -   0    =   nN:   0  -   0  - 
N:heraf navne    │  0  -   -   0    =   N:   0  -   0  - 

Tibul:      621│  0  0   0   0           0  -   0  - 
a:adv,pron.     │  0  -   -   0    =   a:   0  -   0  - 
v:verber       │  0  -   -   0    =   v:   0  -   0  - 
p:pf.ptc o.l.    │  0  -   -   0    =   p:   0  -   0  - 
nN:subst,adj.    │  0  -   -   0    =   nN:   0  -   0  - 
N:heraf navne    │  0  -   -   0    =   N:   0  -   0  - 

Properts:    2005│  6  6   13  13          19 31,6  6 0,30
a:adv,pron.     │  0  -   -   0    =   a:   0  -   0  - 
v:verber       │  1 16,7  38,5  5    -21,8 v:   6 16,7  1 0,05
p:pf.ptc o.l.    │  1 16,7  -   0 +16,7    p:   1 alle  1 0,05
nN:subst,adj.    │  4 66,7  61,5  8 +5,2    nN:  12 33,3  4 0,20
N:heraf navne    │  0  -   -   0    =   N:   0 -   0  - 

Vergil-pseudo:  1273│  3  3   0   0           3 alle  3 0,24
a:adv,pron.     │  0  -   -   0    =   a:   0  -   0  - 
v:verber       │  2 66,7  -   0 +66,7    v:   2 alle  2 0,16
p:pf.ptc o.l.    │  0  -   -   0    =   p:   0  -   0  - 
nN:subst,adj.    │  1 33,3  -   0 +33,3    nN:   1 alle  1 0,08
N:heraf navne    │  0  -   -   0    =   N:   0  -   0  - 

Anonym Ætna:   647│  1  1   0   0           1 alle  1 0,15
a:adv,pron.     │  0  -   -   0    =   a:   0  -   0  - 
v:verber       │  0  -   -   0    =   v:   0  -   0  - 
p:pf.ptc o.l.    │  0  -   -   0    =   p:   0  -   0  - 
nN:subst,adj.    │  1 alle  -   0 alle    nN:   1 alle  1 0,15
N:heraf navne    │  0  -   -   0    =   N:   0  -   0  - 

Persius:     649│  3  3   0   0           3 alle  3 0,46
a:adv,pron.     │  0  -   -   0    =   a:   0  -   0  - 
v:verber       │  0  -   -   0    =   v:   0  -   0  - 
p:pf.ptc o.l.    │  1 33,3  -   0 +33,3    p:   1 alle  1 0,15
nN:subst,adj.    │  2 66,7  -   0 +66,7    nN:   2 alle  2 0,31
N:heraf navne    │  0  -   -   0    =   N:   0  -   0  - 

Alle digtere:  83793│ 390 390 [Samme ord i hele verset, ikke optalt i alt] 0,47
a:adv,pron.     │ 32 8,2                       0,04
v:verber       │ 106 27,2                       0,13
p:pf.ptc o.l.    │ 70 17,9                       0,08
nN:subst,adj.    │ 182 46,7                       0,22
N:heraf navne    │ 12 3,1                       0,01
Heksametre      │lette-tung-tung    diæreseandel
         vers│diær 100% 100% ikke plus/minus    sum diær ord  pct
 ordklasser
Fem store forfatterskaber
Lucrets:     7375│ 223 223  135  135          358 62,3 145 3,02
a:adv,pron.     │ 13 5,8  1,5   2 +4,3    a:   15 86,7  5 0,18
v:verber       │ 102 45,7 46,7  63    -1,0 v:  165 61,8  76 1,38
p:pf.ptc o.l.    │  9 4,0  -   0 +4,0    p:   9 alle  8 0,12
nN:subst,adj.    │ 99 44,4 51,9  70    -7,5 nN:  169 58,6  56 1,34
N:heraf navne    │  3 1,3  -   0 +1,3    N:   3 alle  3 0,04

Vergil:     12860│ 155 155  54  54          209 74,2 138 1,21
a:adv,pron.     │  2 1,3  -   0 +1,3    a:   2 alle  2 0,02
v:verber       │ 95 61,3 38,9  21 +22,4    v:  116 81,9  84 0,74
p:pf.ptc o.l.    │ 25 16,1 29,6  16    -13,5 p:   41 61,0  22 0,19
nN:subst,adj.    │ 33 21,3 31,5  17    -10,2 nN:  50 66,0  30 0,26
N:heraf navne    │ 12 7,7 14,8   8    -7,1 N:   20 60,0  9 0,09

Ovid:      21542│ 584 584  151  151          735 79,5 450 2,71
a:adv,pron.     │ 22 3,8  9,9  15    -6,1 a:   37 59,5  7 0,03
v:verber       │ 274 46,9 44,4  67 +2,5    v:  341 80,4 218 1,01
p:pf.ptc o.l.    │ 112 19,2 18,5  28 +0,7    p:  140 80,0  94 0,52
nN:subst,adj.    │ 176 30,1 27,2  41 +2,9    nN:  217 81,1 131 0,82
N:heraf navne    │ 26 4,5  2,0   3 +2,5    N:   29 89,7  22 0,12
   
Lucan:      8060│ 228 228  24  24          252 90,5 194 2,83
a:adv,pron.     │  6 2,6  -   0 +2,6    a:   6 alle  3 0,07
v:verber       │ 116 50,9 50,0  12 +0,9    v:  128 90,6 101 1,44
p:pf.ptc o.l.    │ 53 23,2  -   0 +23,2    p:   53 alle  48 0,66
nN:subst,adj.    │ 53 23,2 50,0  12    -26,8 nN:  65 81,5  42 0,66
N:heraf navne    │ 11 4,8  -   0 +4,8    N:   11 alle  9 0,14

Silius Italicus:12203│ 430 430  165  165          585 73,5 373 3,51
a:adv,pron.     │  0  -   -   0    =   a:   0  -   0  - 
v:verber       │ 227 52,8 38,2  63 +14,6    v:  290 78,3 192 1,85
p:pf.ptc o.l.    │ 102 23,7 32,1  53    -8,4 p:  155 65,8  87 0,84
nN:subst,adj.    │ 101 23,5 23,6  39    -0,1 nN:  140 72,1  94 0,83
N:heraf navne    │ 37 8,6  7,9  13 +0,7    N:   50 74,0  27 0,30

Fire mellemstore forfatterskaber
Horats:     4153│ 96  96  18  18          114 84,2  90 2,31
a:adv,pron.     │  2 2,1 11,1   2    -8,4 a:   4 50,0  2 0,05
v:verber       │ 35 36,5  5,6   1 +30,9    v:   36 97,2  33 0,84
p:pf.ptc o.l.    │ 10 10,4  5,6   1 +4,8    p:   11 90,9  10 0,24
nN:subst,adj.    │ 49 51,0 77,8  14    -26,8 nN:  63 77,8  45 1,18
N:heraf navne    │ 13 13,5  -   0 +13,5    N:   13 alle  13 0,31

Statius:     3322│ 62  62  1   1          63 98,4  55 1,87
a:adv,pron.     │  0  -   -   0   =   a:   0  -   0  -
v:verber       │ 38 61,3  -   0 +61,3    v:   38 alle  34 1,14
p:pf.ptc o.l.    │  4 6,5  -   0 +6,5    p:   4 alle  4 0,12
nN:subst,adj.    │ 20 32,3 alle   1    -67,7 nN:  21 95,2  17 0,60
N:heraf navne    │  2 3,2  -   0 +3,2    N:   2 alle  2 0,06

Martial:     3351│ 97  97   4   4          101 96,0  89 2,89
a:adv,pron.     │  1 1,0  -   0 +1,0    a:   1 alle  1 0,03
v:verber       │ 47 48,5 75,0   3    -26,5 v:   50 94,0  40 1,40
p:pf.ptc o.l.    │ 11 11,3  -   0 +11,3    p:   11 alle  11 0,33
nN:subst,adj.    │ 38 39,2 25,0   1 +14,2    nN:  39 97,4  37 1,13
N:heraf navne    │ 16 16,5 25,0   1    -8,5 N:   17 94,1  16 0,48

Juvenal:     3877│ 106 106  12  12          118 89,8  99 2,73
a:adv,pron.     │  0  -   -   0    =   a:   0  -   0  - 
v:verber       │ 46 43,4 16,7   2 +26,7    v:   48 95,8  46 1,19
p:pf.ptc o.l.    │ 12 11,3  -   0 +11,3    p:   12 alle  11 0,31
nN:subst,adj.    │ 48 45,3 83,3  10    -38,0 nN:  58 82,8  42 1,24
N:heraf navne    │ 13 12,3 33,3   4    -21,0 N:   17 76,5  12 0,34
 
Heksametre      │lette-tung-tung    diæreseandel
           │diær 100% 100% ikke plus/minus    sum diær ord  pct
 ordklasser
Otte små forfatterskaber
Ennius:      390│  9  9   1   1          10 90,0  8 2,31
a:adv,pron.     │  0  -   -   0    =   a:   0  -   0  - 
v:verber       │  3 33,3  -   0 +33,3    v:   3 alle  3 0,77
p:pf.ptc o.l.    │  1 11,1  -   0 +11,1    p:   1 alle  1 0,26
nN:subst,adj.    │  5 55,6 alle   1    -44,4 nN:   6 83,3  4 1,03
N:heraf navne    │  1 11,1  -   0 +11,1    N:   1 alle  1 0,26

Lucilius:     601│ 13  13   0   0          13 alle  13 2,16
a:adv,pron.     │  1 7,7  -   0 +7,7    a:   1 alle  1 0,17
v:verber       │  2 15,4  -   0 +15,4    v:   2 alle  2 0,33
p:pf.ptc o.l.    │  0  -   -   0    =   p:   0  -   0  - 
nN:subst,adj.    │ 10 76,9  -   0 +76,9    nN:  10 alle  10 1,66
N:heraf navne    │  2 15,4  -   0 +15,4    N:   2 alle  2 0,33

Catul:      794│ 33  33   0   0          33 alle  31 4,16
a:adv,pron.     │  0  -   -   0    =   a:   0  -   0  - 
v:verber       │ 30 90,9  -   0 +90,9    v:   30 alle  28 3,78
p:pf.ptc o.l.    │  0  -   -   0    =   p:   0  -   0  - 
nN:subst,adj.    │  3 9,1  -   0 +9,1    nN:   3 alle  3 0,38
N:heraf navne    │  0  -   -   0    =   N:   0  -   0  - 

Vergil-pseudo:  1273│ 56  56   4   4          60 93,3  54 4,40
a:adv,pron.     │  0  -   -   0    =   a:   0  -   0  - 
v:verber       │ 47 83,9 50,0   2 +33,9    v:   49 95,9  45 3,69
p:pf.ptc o.l.    │  3 5,4  -   0 +5,4    p:   3 alle  3 0,24
nN:subst,adj.    │  6 10,7 50,0   2    -39,3 nN:   8 75,0  6 0,47
N:heraf navne    │  0  -   -   0    =   N:   0  -   0  - 

Tibul:      621│  6  6   0   0           6 alle  6 0,97
a:adv,pron.     │  0  -   -   0    =   a:   0  -   0  - 
v:verber       │  4 66,7  -   0 +66,7    v:   4 alle  4 0,64
p:pf.ptc o.l.    │  1 16,7  -   0 +16,7    p:   1 alle  1 0,16
nN:subst,adj.    │  1 16,7  -   0 +16,7    nN:   1 alle  1 0,16
N:heraf navne    │  0  -   -   0    =   N:   0  -   0  - 

Properts:    2005│ 58  58   0   0          58 alle    2,89
a:adv,pron.     │  0  -   -   0    =   a:   0  -   0  - 
v:verber       │ 39 67,2  -   0 +67,2    v:   39 alle  35 1,95
p:pf.ptc o.l.    │  7 12,1  -   0 +12,1    p:   7 alle  7 0,35
nN:subst,adj.    │ 12 20,7  -   0 +20,7    nN:  12 alle  11 0,60
N:heraf navne    │  4 0,2  -   0 +0,2    N:   4 alle  4 0,20

Anonym Ætna:   647│  8  8   0   0           8 alle  8 1,24
a:adv,pron.     │  0  -   -   0    =   a:   0  -   0  - 
v:verber       │  4 50,0  -   0 +50,0    v:   4 alle  4 0,62
p:pf.ptc o.l.    │  0  -   -   0    =   p:   0  -   0  - 
nN:subst,adj.    │  4 50,0  -   0 +50,0    nN:   4 alle  4 0,62
N:heraf navne    │  0  -   -   0    =   N:   0  -   0  - 

Persius:     649│ 20  20   0   0          20 alle  20 3,08
a:adv,pron.     │  0  -   -   0    =   a:   0  -   0  - 
v:verber       │  9 45,0  -   0 +45,0    v:   9 alle  9 1,39
p:pf.ptc o.l.    │  2 10,0  -   0 +10,0    p:   2 alle  2 0,31
nN:subst,adj.    │  9 45,0  -   0 +45,0    nN:   9 alle  9 1,39
N:heraf navne    │  0  -   -   0       N:   0  -   0  -

Alle digtere:  83793│2184 2184 [Samme ord i hele verset, ikke optalt i alt] 2,61
a:adv,pron.     │ 47 2,2                       0,06
v:verber       │1117 51,1                       1,33
p:pf.ptc o.l.    │ 352 16,1                       0,42
nN:subst,adj.    │ 668 30,6                       0,80
N:heraf navne    │ 162 7,4                       0,19
Pentametre # ses kun│tung-tung       diæreseandel
ikke efter cæsur.vers│diær 100% 100% ikke plus/minus    sum diær ord  pct
 ordklasser
Catul:      321│ 31  31  14  14          45 68,9  29 9,66
a:adv,pron.     │ 12 38,7 78,6  11    -39,9 a:   23 52,2  10 3,74
v:verber       │  7 22,6  -   0 +22,6    v:   7 alle  7 2,18
p:pf.ptc o.l.    │  2 6,5  7,1   1    -0,6 p:   3 66,7  2 0,62
nN:subst,adj.    │ 10 32,3 14,3   2 +18,0    nN:  12 83,3  10 3,12
N:heraf navne    │  3 9,7  -   0 +9,7    N:   3 alle  3 0,93

Tibul:      620│  8  8   3   3          11 72,7  11 1,77
a:adv,pron.     │  0  -  -   0   =   a:   0 -   0  - 
v:verber       │  3 37,5 33,3   1 +4,2    v:   4 75,0  3 0,40
p:pf.ptc o.l.    │  0  -  -   0   =   p:   0 -   0  - 
nN:subst,adj.    │  5 62,5 66,7   2    -4,2 nN:   7 71,4  5 0,81
N:heraf navne    │  0  -  -   0   =   N:   0 -   0  - 

Properts:    2005│ 90  90  164  164          254 35,4  82 4,49
a:adv,pron.     │ 23 25,6 62,2  102    -36,6 a:  125 18,4  17 1,15
v:verber       │ 30 33,3 13,4  22 +19,9    v:   52 57,7  29 1,50
p:pf.ptc o.l.    │  1 1,1  0,6   1 +0,5    p:   2 50,0  1 0,05
nN:subst,adj.    │ 36 40,0 23,8  39 +16,2    nN:  75 48,0  35 1,80
N:heraf navne    │  5 5,6  0,6   1 +5,0    N:   6 83,3  5 0,25

Ovid:      9548│ 218 218  961  961         1179 18,5 155 2,28
a:adv,pron.     │ 93 42,5 61,2  588    -18,7 a:  681 13,7  43 0,97
v:verber       │ 77 35,3 16,9  162 +18,4    v:  239 32,2  68 0,80
p:pf.ptc o.l.    │  5 2,3  0,7   7 +1,6    p:   12 15,1  5 0,05
nN:subst,adj.    │ 43 19,7 21,1  203    -0,4 nN:  246 41,7  39 0,45
N:heraf navne    │  3 3,0  0,1   1 +2,9    N:   4 75,0  3 0,03

Martial:     3307│ 133 133  326  326          459 29,0  97 4,02
a:adv,pron.     │ 65 48,9 58,0  189    -9,1 a:  254 25,6  35 1,97
v:verber       │ 36 27,1 14,7  48 +12,4    v:   84 42,9  33 1,09
p:pf.ptc o.l.    │  3 2,3  1,2   4 +1,1    p:   7 42,9  3 0,09
nN:subst,adj.    │ 29 21,8 26,1  85    -4,3 nN:  114 25,4  26 0,79
N:heraf navne    │  3 2,3  7,1  23    -4,8 N:   26 11,5  3 0,09

Alle digtere:  15821│ 480 480 [Samme ord i hele verset, ikke optalt i alt] 3,03
a:adv,pron.     │ 193 40,2                       1,22
v:verber       │ 153 31,9                       0,97
p:pf.ptc o.l.    │ 11 2,3                       0,07
nN:subst,adj.    │ 123 25,6                       0,78
N:heraf navne    │ 14 2,9                       0,09
INDFØRING I TABELLER OG VERSLISTER. INDFØRING I ORDLISTER: BILAG 5
________________________________________________________________________________

De afsluttende tabeller ligger til grund for den indledende. Der skelnes fortsat mellem daktyliske diæreser som │ 1. lette │, der ikke findes udskrevet i verslister, og spondæisk "ubekvemme" diæreser, der nok findes, men kun udskrives som ordlister alfabetisk i halvvers. De kolonner, der benævnes med understregning som │ 1. tung │, leder til en opsamling og derfra en fordeling på sytten forfatterskabers ordlister, hvori ord fra mere end én fod kan være alfabetisk sammenflettede. Tre kolonner er medtaget i den indledende tabel, men her undladt. Det er diæresesum, andel af spondæiske i procent af summen, samt spondæiske i procent af vers uden sidecæsurer. Tre kolonner er tilføjet i anden, tredje og fjerde fod, spondæiske ord, der fortil er øget med en lang stavelse, en kort eller to korte stavelser som │ 4. --│4.---│4.v--│4.w--│ og selvsagt også de tostavelsesord, der er eneste mulige i første fod. I den tabel indgår summen af tostavelsesord │1.2.3.4--│.

Heksametrene blev i den umiddelbart foregående tabel vurderet groft sagt kun i de to almindeligste ordformater og i de ni største forfatterskaber. Pentametrene, som således skulle begrænses til tostavelsesord i første fod i to forfatterskaber, forblev uomtalt. Den tabel kommer i betragtning her i første fod. Med kun 480 ord hos alle fem digtere, 218 og 133 hos Ovid og Martial, bliver udsving mellem ord i diærese og udenfor ukarakteristisk og ulig samme format i deres heksametre. Verber (v) trækker hos Ovid 18,4 procentpoint op, Martial 12,4 op, andre (a) nær det samme ned, men nominer (n) forbliver med omtrent samme andel i diærese og udenfor.
________________________________________________________________________________

DAKTYLISK OG SPONDÆISK ORD I FØRSTE FOD 
________________________________________________________________________________

Generelt er omfanget af spondæiske tostavelsesord forrest i verset lavt, hos de tre fjerdedele 3,1 % (pentametrene tilsvarende 2,6 %), men stadig en mulig variant i vers uden sidecæsurer. Fjerdedelen har 4,9 %, et tal, der kun overgås lidt af Horats, men hos ham klart faldende fra jævnligt over 8 % til Ars Poetica 2,3 %, ellers markant af Ennius 16,2 % og Lucilius 11,3 %, endog flere end de daktyliske ord. Vergil nærmer sig, med svagt faldende tal de 2,8 %, Properts følger Horats i nedgang fra 9,1 % til 4,4 %. 

Men Ovid bliver den, der rykker kategorien ned til 1,7 %, videre til 1,0 %, spondæiske ord, et niveau, der alment ses at kendetegne alle afvigende og forkerte ord og dårlige vers blandt ellers eksemplariske vers. Ovids daktyliske ord i første fod ligger så højt som ti til tyve gange højere, 17,0 % til 20,9 %, også i pentametrene med 22,4 % mod kun 2,3 %. Det tal overgår godt nok heksametrene, men et spondæisk ord har i pentametre begrænset omplaceringsmulighed med to lange stavelser. Sådan er metrikken. Vergils første skridt og Ovids næste følges kun på vej af Statius 2,1 %, men distancen til langt flere daktyliske ord, fire, fem, seks gange så mange, er fælles for næsten alle. Derimod sætter Lucan med 3,9 %, Silius med 5,4 % anderledes ind med spondæisk første ord, Silius i adskillige bøger kun op til dobbelt så mange daktyliske. Det er ganske langt fra Ovid.
________________________________________________________________________________

DAKTYLISK OG SPONDÆISK ORD I ANDEN FOD 
________________________________________________________________________________

Ord i diærese er før enhver midtercæsur en umulighed i eksemplariske vers. Findes der et, står det "forkert" betonet fulgt af et enstavelsesord før cæsur, som det er optalt i afsnit 3], eller verset er "dårligt" med stedet for midtercæsur overskrevet af flerstavelsesord som i afsnit 4]. I begge tilfælde overskriver det selv sidecæsuren. Vel tæller de sytten 276 daktyliske ord, de tre fjerdedele dog kun 13 af dem. Det bliver 2,0 % hos digterne før Vergil, 0,0 % hos de øvrige. Men spondæisk "ubekvemt" er begrænset til andre 97, de tre fjerdedele med kun 27. Enkelte ord i pentametre er medtalt. Lucrets tegner sig for de 54 (og for hovedparten af de daktyliske ord), Vergil for 16, Ovid for syv og de øvrige for ganske enkelte. Summen er godt nok 0,1 %, men afrunding til 0,0 % skulle ske, hvis de 66 af 97 ord blev fraregnet, som er inter, helt naturligt udtalt i intér-se, som var det ét ord. Femten ord er længere end de to stavelser, hos Ennius og Lucrets.
________________________________________________________________________________

DAKTYLISK OG SPONDÆISK ORD I TREDJE FOD 
________________________________________________________________________________

Ord i diærese er før enhver sidecæsur en umulighed i eksemplariske vers. Findes der et, står det "forkert" betonet fulgt af et enstavelsesord før cæsur, som det er optalt i afsnit 3], eller verset er "dårligt" med stedet for sidecæsur overskrevet af flerstavelsesord som i afsnit 4]. Sådanne ord forekommer som ret få undtagelser, hvor diærese i første fod har konsekvenser for den første sidecæsur; men i tredje fod til gene for både midtercæsur og anden sidecæsur er de ekstremt sjældne. Fraregnet otte tilfælde af daktylisk ord har de sytten forfatterskaber i alt 24, hvoraf Lucrets de 19, fire andre hver et eller to. De 0,0 % kan ikke reduceres, men ordet er i 23 af 24 inter, med udtale som i intér-se. Intet ord er længere end to stavelser. 
________________________________________________________________________________

DAKTYLISK OG SPONDÆISK UDLYDENDE ORD I FJERDE FOD
________________________________________________________________________________

"Diærese" er i anden metrisk forskning den påfaldende sjældent anvendte betegnelse på efterfølgelsen til en "cæsur" i versets midte. Her derimod udstrækkes definitionen til enhver ordslutning på to korte stavelser eller en lang i og med en fod, men altid i konfliktområdet med sidecæsurer eller midtercæsur. Den er ikke omtale værd i sjette fod (praktisk taget alle vers), femte fod (omkring halvdelen af alle), anden og tredje fod (praktisk taget ingen vers), men nok første fod (næsten præcis 20.000 af 100.000 vers, altovervejende daktylisk) og nu fjerde fod (næsten præcis 26.000 af 100.000 vers). Pentametrene er medtalt alle steder, men heller ikke her den såkaldte femte fod (kun i to vers forud for et sidste enstavelsesord).

Fraregnes de uomgængelige daktyliske ord i pentametrenes fjerde fod, reduceres heksametrene i fjerde fod til også næsten præcis 20.000 af 100.00 vers. Derefter ophører ligheden med første fod. Efter midtercæsur, eller sjældent efter stedet for en manglende midtercæsur, forsvinder den daktyliske overvægt, og spondæisk udlydende ord får overtaget. Denne overgangsfase mellem cæsurens "naturlige" og versslutningens "normale" betoning er spillerum for ligeværdige, men ikke lige hyppige varianter: dels sidecæsur, der hos alle sytten tælles i 28,9 % dobbelte sidecæsurer, men i vidt omfang desuden lyder i enkelt gentagelse af midtercæsuren, dels daktylisk diærese i 7,3 %, dels spondæisk diærese i 16,7 %. Yderligere er der plads til eliderede ord og korte ord, hvoraf ét er det nødvendige ord mellem sidecæsur i 4. fod og betonet lang stavelse i femte fod, alternativt med en forstavelse eller to på dette sted.

I vurderingen af disse frie varianter er der ikke holdepunkt for at lade en majoritet gælde for eksemplariske, en minoritet for uregelmæssige. Dertil er udsvingene for ujævnt fordelt. Med omtrent samme indbyrdes andel i diæreser, daktyliske mod spondæiske, har de tre fjerdedele dog en vigende mængde, 6,8 % mod 15,0 %, i forhold til fjerdedelen, 8,8 % mod 21,7 %, de spondæiske altså mellem to og tre gange højere end de daktyliske. Som anerkendt eksemplarisk forfatter ses Vergil gennem de tre værker at reducere daktyliske diæreser fra 11,3 % (bukolisk diærese er en talemåde her) til 7,3 %, til 5,0 %. Lucan og Silius og Statius er Æneiden lig. Ovid når med 8,2 %, stigende til 9,8 %, jævnligt op på hyrdedigtenes tal, med samme tendens hos Martial 9,0 % og Juvenal 11,3 %. Knap nogen anden afviger ellers fra det almene gennemsnit. Hvad der i første fod gav langt stærkere udslag i den omvendte modsætning, at et spondæisk ord vel er "ubekvemt" betonet, må om nogen have en modsat begrundelse her. Daktyliske diæreser kan være vellydende, men indskrænkes som identiske med den efterfølgende femte fod. 

Spondæiske diæreser er og bliver "ubekvemt" betonede. De tre fjerdedele har dem som daktylerne i hyrdedigtene eller noget højere. Vergil (stabilt) 12,6 %, Ovid (stabilt) 13,3 %, Statius 11,1 %. Lucan og Silius har begge 18,0 %. Der forblev også Martial og Juvenal med 17,0 %. Men de tidligste skiller sig ud her, hvor Lucrets har 26,4 %, Catul op til 41,6 % og Horats 20,5 %. De utallige tostavelsesord og nok så meget de længere formater, skulle jo finde plads. Og det måtte i moderat omfang blive i fjerde fods diærese, om så det skulle lyde aldrig så "ubekvemt".

________________________________________________________________________________

SPONDÆISK ORD, HER SPONDÆISK UDLYDENDE ORD, I FEMTE FOD
________________________________________________________________________________

Eneste forekomst - medtælles ikke i summen af diæreser i 1.2.3.4. fod.
Quintus Ennius: Annaler, 1. bog (Loeb)
128       Floralemque Falacrem et Pomonalem fecit          [u]!
  
 
Heksametre #  Vers│ 1. lette │ 1. tung │1.2.3.4--│

Alle digtere*) 83793│13218 15,8│2990 3,6│6925 8,3│

kun før Vergil 13314│ 1997 15,0│ 715 5,8│1896 14,2│
kun fra Vergil 70479│11222 15,9│2274 3,2│5028 7,1│

Vergil-Statius 62533│10110 16,2│1948 3,1│4255 6,8│
men alle andre 21260│ 3108 14,6│1042 4,9│2670 12,6│

Ennius      390│  51 13,1│ 63 16,2│ 85 21,8│

Lucilius     602│  64 10,6│ 68 11,3│ 96 15,9│

Lucrets     7375│ 1146 15,5│ 259 3,5│1052 14,3│
Verdens natur 1 1102│ 157 14,2│ 55 5,0│ 189 17,2│
Verdens natur 2 1173│ 173 14,7│ 26 2,2│ 163 13,9│
Verdens natur 3 1091│ 161 14,8│ 36 3,3│ 147 13,5│
Verdens natur 4 1276│ 207 16,2│ 46 3,6│ 180 14,1│
Verdens natur 5 1451│ 221 15,2│ 58 4,0│ 218 15,0│
Verdens natur 6 1282│ 227 17,7│ 38 3,0│ 155 12,1│

Catul      794│ 145 18,3│ 39 4,9│ 92 11,6│
Digte 62 og 64  474│  95 20,0│ 23 4,9│ 41 8,6│
Distikadigte   320│  50 15,6│ 16 5,0│ 51 15,9│

Horats*)    4153│ 591 14,2│ 286 6,9│ 571 13,7│
Satirer 1    1029│ 149 14,5│ 80 7,8│ 152 14,8│
Satirer 2    1083│ 141 13,0│ 62 5,7│ 143 13,2│
Epistler 1   1004│ 126 12,5│ 88 8,8│ 164 16,3│
Epistler 2    486│  73 15,0│ 41 8,4│ 71 14,6│
Ars poetica   476│  83 17,4│ 11 2,3│ 36 7,6│

Vergil-pseudo*) 1273│ 247 19,4│ 58 4,6│ 91 7,1│
Myggen      412│  92 22,3│ 22 5,3│ 32 7,8│
Skarven     538│  87 16,2│ 17 3,2│ 27 5,0│

Vergil     12860│ 1950 15,2│ 382 3,0│ 831 6,5│
Hyrdedigte    830│ 150 18,1│ 34 4,1│ 50 6,0│
Georgica    2187│ 336 15,4│ 71 3,2│ 132 6,0│
Georgica 1    514│  74 14,4│ 19 3,7│ 36 7,0│
Georgica 2    542│  78 14,4│ 16 3,0│ 33 6,1│
Georgica 3    566│ 104 18,4│ 13 2,3│ 26 4,6│
Georgica 4    565│  80 14,2│ 23 4,1│ 37 6,5│
Æneiden     9843│ 1464 14,9│ 277 2,8│ 649 6,6│
Æneiden 1    757│ 104 13,7│ 21 2,8│ 45 5,9│
Æneiden 2    794│ 123 15,5│ 20 2,5│ 51 6,4│
Æneiden 3    711│  87 12,2│ 19 3,0│ 29 4,1│
Æneiden 4    700│ 104 14,9│ 24 3,4│ 57 8,1│
Æneiden 5    865│ 114 13,2│ 17 2,0│ 44 5,1│
Æneiden 6    899│ 151 16,8│ 27 3,0│ 57 6,3│
Æneiden 7    811│ 119 14,7│ 19 2,3│ 48 5,9│
Æneiden 8    728│ 113 15,5│ 23 3,2│ 54 7,4│
Æneiden 9    812│ 118 14,5│ 24 3,0│ 59 7,3│
Æneiden 10    902│ 153 17,0│ 28 3,1│ 73 8,1│
Æneiden 11    913│ 153 16,8│ 27 3,0│ 67 7,3│
Æneiden 12    951│ 125 13,1│ 28 2,9│ 65 6,8│

Tibul      621│  47 7,6│ 25 4,0│ 51 8,2│

Properts    2005│ 225 11,2│ 135 6,7│ 223 11,1│
Elegier 1    353│  19 5,4│ 32 9,1│ 41 11,6│
Elegier 2    681│  57 8,4│ 52 7,6│ 87 12,8│
Elegier 3    495│  66 13,3│ 30 6,1│ 55 11,1│
Elegier 4    476│  83 17,4│ 21 4,4│ 40 8,4│

*) Kortere end 300 vers, der kun indgår i sammentællinger, se efter Juvenal
 
Heksametre   Vers│ 1. lette │ 1. tung │1.2.3.4--│

Ovid      21542│ 4130 19,2│ 276 1,3│1063 4,9│
Distikadigte  9550│ 1625 17,0│ 159 1,7│ 503 5,3│
Elskovsdigte  1228│ 194 15,8│ 36 2,9│ 84 6,8│
Skønhedsmidler  50│  13 26,0│  2 4,0│  5 10,0│
Elskovskunsten 1164│ 207 17,8│ 31 2,7│ 84 7,2│
Midl.mod elskov 407│  73 17,9│  5 1,2│ 25 6,1│
Heltindebreve  531│  80 15,1│ 10 1,9│ 26 4,9│
Kalenderen 1,2  794│ 145 18,3│  9 1,1│ 34 4,3│
Kalenderen 3,4  919│ 184 20,0│ 11 1,2│ 41 4,5│
Kalenderen 5,6  773│ 156 20,2│  6 0,8│ 27 3,5│
Elendighed 1,2  658│ 112 17,0│  7 1,1│ 27 4,3│
Elendighed3,4,5 1108│ 175 15,8│ 16 1,4│ 45 4,1│
Sortehavet 1,2  764│ 104 13,6│  9 1,2│ 43 5,6│
Sortehavet 3,4  833│ 139 16,7│ 14 1,7│ 48 5,8│
Ibis       321│  43 13,4│  3 0,9│ 14 4,4│
Forvandlinger 11992│ 2505 20,9│ 117 1,0│ 560 4,7│
Forvandlinger 1 780│ 181 23,2│ 11 1,4│ 35 4,5│
Forvandlinger 2 875│ 182 20,8│ 14 1,6│ 52 5,9│
Forvandlinger 3 733│ 134 18,3│  7 1,0│ 36 4,9│
Forvandlinger 4 802│ 183 22,8│  5 0,6│ 40 5,0│
Forvandlinger 5 678│ 145 21,4│  8 1,2│ 23 3,4│
Forvandlinger 6 721│ 138 19,1│ 12 1,7│ 37 5,1│
Forvandlinger 7 866│ 163 18,8│  9 1,0│ 43 5,0│
Forvandlinger 8 887│ 177 20,0│  7 0,8│ 40 4,5│
Forvandlinger 9 797│ 145 18,2│  6 0,8│ 26 3,3│
Forvandlinger 10 739│ 154 20,8│  9 1,2│ 35 4,7│
Forvandlinger 11 795│ 190 23,9│ 10 1,3│ 42 5,3│
Forvandlinger 12 623│ 160 25,7│  5 0,8│ 31 5,0│
Forvandlinger 13 966│ 200 20,7│  8 0,8│ 47 4,9│
Forvandlinger 14 851│ 186 21,9│  2 0,2│ 29 3,4│
Forvandlinger 15 879│ 167 19,0│  4 0,5│ 44 5,0│

Anonym Ætna   647│ 112 17,3│ 26 4,0│ 64 9,9│

Lucan      8060│ 1316 16,3│ 312 3,9│ 714 8,9│
Borgerkrigen 1  695│ 131 18,8│ 23 3,3│ 48 6,9│
Borgerkrigen 2  736│ 104 14,1│ 34 4,6│ 50 6,8│
Borgerkrigen 3  762│ 112 14,7│ 32 4,2│ 65 8,5│
Borgerkrigen 4  824│ 121 14,7│ 32 3,9│ 70 8,5│
Borgerkrigen 5  815│ 139 17,1│ 21 2,6│ 59 7,2│
Borgerkrigen 6  830│ 147 17,7│ 31 3,7│ 80 9,6│
Borgerkrigen 7  872│ 151 17,3│ 34 3,9│ 84 9,6│
Borgerkrigen 8  872│ 142 16,3│ 42 4,8│ 89 10,2│
Borgerkrigen 9 1108│ 192 17,3│ 45 4,1│ 117 10,6│
Borgerkrigen 10 546│  77 14,1│ 18 3,3│ 52 9,5│

SiliusItalicus 12203│ 1462 12,0│ 665 5,4│1086 8,9│
Puniske krig 1  694│  70 10,1│ 26 3,7│ 44 6,3│
Puniske krig 2  707│  83 11,7│ 22 3,1│ 40 5,7│
Puniske krig 3  713│  63 8,8│ 39 5,5│ 67 9,4│
Puniske krig 4  829│  91 11,0│ 53 6,4│ 90 10,9│
Puniske krig 5  678│  84 12,4│ 33 4,9│ 61 9,0│
Puniske krig 6  716│  95 13,2│ 41 5,7│ 62 8,7│
Puniske krig 7  750│  91 12,1│ 44 5,9│ 65 8,7│
Puniske krig 8  678│  72 10,6│ 35 5,2│ 59 8,7│
Puniske krig 9  657│  85 12,9│ 36 5,5│ 57 8,7│
Puniske krig 10 658│  97 14,7│ 31 4,7│ 58 8,8│
Puniske krig 11 611│  66 10,8│ 36 5,9│ 65 10,6│
Puniske krig 12 752│  94 12,5│ 44 5,9│ 73 9,7│
Puniske krig 13 895│ 112 12,5│ 45 5,0│ 78 8,7│
Puniske krig 14 688│  69 10,0│ 48 7,0│ 71 10,3│
Puniske krig 15 823│  91 11,1│ 61 7,4│ 90 10,9│
Puniske krig 16 700│ 120 17,1│ 36 5,1│ 58 8,3│
Puniske krig 17 654│  79 12,1│ 35 5,4│ 48 7,3│
 
Heksametre   Vers│ 1. lette │ 1. tung │1.2.3.4--│

Statius     3322│ 621 18,7│ 69 2,1│ 132 4,0│
Lejlighedsdigt 1 690│ 123 17,8│ 20 2,9│ 31 4,5│
Lejlighedsdigt 2 638│ 133 20,8│  5 0,8│ 24 3,8│
Lejlighedsdigt 3 763│ 137 18,0│ 17 2,2│ 30 3,9│
Lejlighedsdigt 4 390│  69 17,7│ 10 2,6│ 18 4,6│
Lejlighedsdigt 5 841│ 159 18,9│ 17 2,0│ 29 3,4│

Persius     649│  98 15,1│ 11 1,7│ 67 10,3│

Martial     3351│ 577 17,2│ 155 4,6│ 322 9,6│
Spect,epig 13,14 463│ 120 25,9│ 12 2,6│ 38 8,2│
Epigram 1,2,3  651│  98 15,1│ 39 6,0│ 74 11,4│
Epigram 4,5,6  619│  92 14,9│ 37 6,0│ 67 10,8│
Epigram 7,8,9  862│ 132 15,3│ 38 4,4│ 80 9,3│
Epigram 10,11,12 756│ 135 17,9│ 29 3,8│ 63 8,3│

Juvenal     3877│ 604 15,6│ 161 4,2│ 391 10,1│
Satirer 1    990│ 156 15,8│ 46 4,6│ 102 10,3│
Satirer 2    700│ 120 17,1│ 21 3,0│ 57 8,1│
Satirer 3    669│ 104 15,5│ 32 4,8│ 65 9,7│
Satirer 4    703│ 113 16,1│ 34 4,8│ 87 12,4│
Satirer 5    815│ 111 13,6│ 28 3,4│ 80 9,8│

*) Kortere end 300 vers, der kun indgår i sammentællinger
Sulpicia, sølv  70│  14 20,0│  0  - │  0  - │
*) Horats epoder 75│  19 25,3│  4 5,3│  5 6,7│
Vergil-ps Salat. 121│  23 19,0│  5 4,1│  9 7,4│
Vergil-ps Forban.183│  44 24,0│ 14 7,7│ 21 11,5│
Vergil-ps Værts. 19│  1 5,3│  0  - │  2 10,5│

Pseudonymt, anonymt og middelalderligt, der slet ikke indgår i sammentællinger:
Alle korte digte 382│  69 18,1│ 22 5,8│ 41 10,7│
App: Mæcenas   89│  21 23,6│  4 4,5│  9 10,1│
App: Priapea    2│  0  - │  0  - │  0  - │
App: Catalepton  63│  13 20,6│  2 3,2│  3 4,8│
App: Almendannelse26│  5 19,2│  1 3,8│  1 3,8│
App: Morgenroser 25│  4 16,0│  2 8,0│  3 12,0│
Ovid: Fiskeri  129│  17 13,2│  7 5,4│ 15 11,6│
Horats: Oder   48│  9 18,8│  6 12,5│ 10 20,8│

Petrarca (dele) 1623│ 414 25,5│ 18 1,1│ 62 3,8│
Afrikanske krig 1269│ 351 27,7│ 13 1,0│ 50 3,9│
Hyrdedigte    354│  63 17,8│  5 1,4│ 12 3,4│

Pontano (dele)  517│  35 6,8│ 15 2,9│ 22 4,3│

 
Pentametre #  Vers│ 1. lette│1. tung
Alle digtere*) 15821│3255 20,6│486 3,1│

alle uden Ovid 6274│1121 17,9│267 4,3│
Ovid alene   9547│2134 22,4│219 2,3│

Tibul–Ovid   12172│2663 21,9│317 2,6│
men begge andre 3649│ 592 16,2│169 4,6│

Catul      321│ 37 11,5│ 28 8,7│
      
Tibul      620│ 150 24,2│ 8 1,3│
 
Properts    2005│ 379 18,9│ 90 4,5│
Elegier 1    353│ 70 19,8│ 7 2,0│
Elegier 2    681│ 128 18,8│ 37 5,4│
Elegier 3    495│ 79 16,0│ 26 5,3│
Elegier 4    476│ 102 21,4│ 20 4,2│
      
Ovid      9547│2134 22,4│219 2,3│
Elskovsdigte  1228│ 277 22,6│ 30 2,4│
Skønhedsmidler  50│  9 18,0│ 3 6,0│
Elskovskunsten 1164│ 264 22,7│ 22 1,9│
Midl.mod elskov 407│ 78 19,2│ 7 1,7│
Heltindebreve  531│ 127 23,9│ 9 1,7│
Kalenderen 1,2  794│ 201 25,3│ 23 2,9│
Kalenderen 3,4  918│ 247 26,9│ 25 2,7│
Kalenderen 5,6  773│ 196 25,4│ 23 2,8│
Elendighed 1,2  658│ 136 20,7│ 16 2,4│
Elendighed3,4,5 1108│ 229 20,7│ 26 2,3│
Sortehavet 1,2  763│ 154 20,2│ 22 2,9│
Sortehavet 3,4  832│ 150 18,0│ 8 1,0│
Ibis       321│ 66 20,6│ 5 1,6│

Martial     3307│ 552 16,7│140 4,2│
Spect,epig 13,14 464│ 76 16,4│ 27 5,8│
Epigram 1,2,3  638│ 93 14,6│ 28 4,4│
Epigram 4,5,6  587│ 101 17,2│ 27 4,6│
Epigram 7,8,9  862│ 161 18,7│ 36 4,2│
Epigram 10,11,12 756│ 121 16,0│ 22 2,9│

*) Få vers, der kun indgår i sammentællinger:
Lucilius (”citat) 2│  0  - │ 0 - │
Vergil-ps Værts. 19│  3 15,8│ 1 5,3│

Pseudonymt og anonymt, der slet ikke indgår i sammentællinger:
Alle anonyme   178│ 44 24,7│ 14 7,9│
App: Mæcenas   89│ 22 24,7│ 6 6,7│
App: Priapea    2│  0  - │ 1 ene│
App: Catalepton  63│ 18 28,6│ 6 9,5│
App: Morgenroser 24│  4 16,7│ 1 4,2│

Pontano (dele)  518│ 89 17,2│ 9 1,7│

 
Heksametre #  Vers│2.lette│2.tung│ 2. --│2.---│2.v--│2.w--│

Alle digtere*) 83793│274 0,3│92 0,1│75 0,1│4 0,0│7 0,0│4 0,0│

kun før Vergil 13314│261 2,0│64 0,5│49 0,4│4 0,0│7 0,1│4 0,0│
kun fra Vergil 70479│ 13 0,0│28 0,0│28 0,0│0 - │0 - │0 - │

Vergil-Statius 62533│ 12 0,0│26 0,0│26 0,0│0 - │0 - │0 - │
men alle andre 21260│262 1,2│66 0,3│51 0,2│4 0,0│7 0,0│4 0,0│

Ennius      390│ 11 2,8│ 7 1,8│ 1 0,3│3 0,8│1 0,3│2 0,5│

Lucilius     602│ 30 5,0│ 3 0,5│ 1 0,2│0 - │1 0,2│1 0,2│

Lucrets     7375│169 2,3│54 0,7│47 0,6│1 0,0│5 0,1│1 0,0│
Verdens natur 1 1102│ 19 1,7│ 9 0,8│ 9 0,8│0 - │0 - │0 - │
Verdens natur 2 1173│ 25 2,1│12 1,0│12 1,0│0 - │0 - │0 - │
Verdens natur 3 1091│ 31 2,8│ 8 0,7│ 5 0,5│1 0,1│1 0,1│1 0,1│
Verdens natur 4 1276│ 24 1,9│ 9 0,7│ 5 0,4│0 - │4 0,3│0 - │
Verdens natur 5 1451│ 38 2,6│14 1,0│14 1,0│0 - │0 - │0 - │
Verdens natur 6 1282│ 32 2,5│ 2 0,2│ 2 0,2│0 - │0 - │0 - │

Catul      794│ 4 0,5│ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Digte 62 og 64  474│ 1 0,2│ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Distikadigte   320│ 3 0,9│ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │

Horats*)    4153│ 47 1,1│ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Satirer 1    1029│ 16 1,6│ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Satirer 2    1083│ 13 1,2│ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Epistler 1   1004│ 6 0,6│ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Epistler 2    486│ 4 0,8│ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Ars poetica   476│ 7 1,5│ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │

Vergil-pseudo*) 1273│ 2 0,2│ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Myggen      412│ 1 0,2│ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Skarven     538│ 1 0,2│ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │

Vergil     12860│ 5 0,0│16 0,1│16 0,1│0 - │0 - │0 - │
Hyrdedigte    830│ 1 0,1│ 2 0,2│ 2 0,2│0 - │0 - │0 - │
Georgica    2187│ 2 0,1│ 3 0,1│ 3 0,1│0 - │0 - │0 - │
Georgica 1    514│ 0 - │ 1 0,2│ 1 0,2│0 - │0 - │0 - │
Georgica 2    542│ 1 0,2│ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Georgica 3    566│ 1 0,2│ 1 0,2│ 1 0,2│0 - │0 - │0 - │
Georgica 4    565│ 0 - │ 1 0,2│ 1 0,2│0 - │0 - │0 - │
Æneiden     9843│ 2 0,0│11 0,1│11 0,1│0 - │0 - │0 - │
Æneiden 1    757│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Æneiden 2    794│ 0 - │ 1 0,1│ 1 0,1│0 - │0 - │0 - │
Æneiden 3    711│ 1 0,1│ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Æneiden 4    700│ 1 0,1│ 2 0,3│ 2 0,3│0 - │0 - │0 - │
Æneiden 5    865│ 0 - │ 1 0,1│ 1 0,1│0 - │0 - │0 - │
Æneiden 6    899│ 0 - │ 1 0,1│ 1 0,1│0 - │0 - │0 - │
Æneiden 7    811│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Æneiden 8    728│ 0 - │ 2 0,3│ 2 0,3│0 - │0 - │0 - │
Æneiden 9    812│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Æneiden 10    902│ 0 - │ 2 0,2│ 2 0,2│0 - │0 - │0 - │
Æneiden 11    913│ 0 - │ 1 0,1│ 1 0,1│0 - │0 - │0 - │
Æneiden 12    951│ 0 - │ 1 0,1│ 1 0,1│0 - │0 - │0 - │

Tibul      621│ 1 0,2│ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │

Properts    2005│ 3 0,1│ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Elegier 1    353│ 1 0,3│ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Elegier 2    681│ 1 0,1│ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Elegier 3    495│ 1 0,2│ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Elegier 4    476│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │

*) Kortere end 300 vers, der kun indgår i sammentællinger, se efter Juvenal
 
Heksametre   Vers│2.lette│2.tung│ 2. --│2.---│2.v--│2.w--│

Ovid      21542│ 1 0,0│ 7 0,0│ 7 0,0│0 - │0 - │0 - │
Distikadigte  9550│ 0 - │ 4 0,0│ 4 0,0│0 - │0 - │0 - │
Elskovsdigte  1228│ 0 - │ 1 0,1│ 1 0,1│0 - │0 - │0 - │
Skønhedsmidler  50│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Elskovskunsten 1164│ 0 - │ 1 0,1│ 1 0,1│0 - │0 - │0 - │
Midl.mod elskov 407│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Heltindebreve  531│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Kalenderen 1,2  794│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Kalenderen 3,4  919│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Kalenderen 5,6  773│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Elendighed 1,2  658│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Elendighed3,4,5 1108│ 0 - │ 1 0,1│ 1 0,1│0 - │0 - │0 - │
Sortehavet 1,2  764│ 0 - │ 1 0,1│ 1 0,1│0 - │0 - │0 - │
Sortehavet 3,4  833│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Ibis       321│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Forvandlinger 11992│ 1 0,0│ 3 0,0│ 3 0,0│0 - │0 - │0 - │
Forvandlinger 1 780│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Forvandlinger 2 875│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Forvandlinger 3 733│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Forvandlinger 4 802│ 0 - │ 1 0,1│ 1 0,1│0 - │0 - │0 - │
Forvandlinger 5 678│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Forvandlinger 6 721│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Forvandlinger 7 866│ 1 0,1│ 1 0,1│ 1 0,1│0 - │0 - │0 - │
Forvandlinger 8 887│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Forvandlinger 9 797│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Forvandlinger 10 739│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Forvandlinger 11 795│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Forvandlinger 12 623│ 0 - │ 1 0,2│ 1 0,2│0 - │0 - │0 - │
Forvandlinger 13 966│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Forvandlinger 14 851│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Forvandlinger 15 879│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │

Anonym Ætna   647│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │

Lucan      8060│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Borgerkrigen 1  695│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Borgerkrigen 2  736│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Borgerkrigen 3  762│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Borgerkrigen 4  824│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Borgerkrigen 5  815│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Borgerkrigen 6  830│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Borgerkrigen 7  872│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Borgerkrigen 8  872│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Borgerkrigen 9 1108│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Borgerkrigen 10 546│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │

SiliusItalicus 12203│ 0 - │ 3 0,0│ 3 0,0│0 - │0 - │0 - │
Puniske krig 1  694│ 0 - │ 1 0,1│ 1 0,1│0 - │0 - │0 - │
Puniske krig 2  707│ 0 - │ 1 0,1│ 1 0,1│0 - │0 - │0 - │
Puniske krig 3  713│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Puniske krig 4  829│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Puniske krig 5  678│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Puniske krig 6  716│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Puniske krig 7  750│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Puniske krig 8  678│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Puniske krig 9  657│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Puniske krig 10 658│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Puniske krig 11 611│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Puniske krig 12 752│ 0 - │ 1 0,1│ 1 0,1│0 - │0 - │0 - │
Puniske krig 13 895│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Puniske krig 14 688│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Puniske krig 15 823│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Puniske krig 16 700│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Puniske krig 17 654│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
 
Heksametre   Vers│2.lette│2.tung│ 2. --│2.---│2.v--│2.w--│

Statius     3322│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Lejlighedsdigt 1 690│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Lejlighedsdigt 2 638│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Lejlighedsdigt 3 763│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Lejlighedsdigt 4 390│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Lejlighedsdigt 5 841│ 0  │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │

Persius     649│ 1 0,2│ 1 0,2│ 1 0,2│0 - │0 - │0 - │

Martial     3351│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Spect,epig 13,14 463│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Epigram 1,2,3  651│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Epigram 4,5,6  619│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Epigram 7,8,9  862│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Epigram 10,11,12 756│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │

Juvenal     3877│ 0 - │ 1 0,0│ 1 0,0│0 - │0 - │0 - │
Satirer 1    990│ 0 - │ 1 0,1│ 1 0,1│0 - │0 - │0 - │
Satirer 2    700│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Satirer 3    669│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Satirer 4    703│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Satirer 5    815│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │

*) Kortere end 300 vers, der kun indgår i sammentællinger
Sulpicia, sølv  70│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
*) Horats epoder 75│ 1 1,3│ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Vergil-ps Salat. 121│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Vergil-ps Forban.183│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Vergil-ps Værts. 19│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │

Pseudonymt, anonymt og middelalderligt, der slet ikke indgår i sammentællinger:
Alle korte digte 382│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
App: Mæcenas   89│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
App: Priapea    2│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
App: Catalepton  63│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
App: Almendannelse26│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
App: Morgenroser 25│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Ovid: Fiskeri  129│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Horats: Oder   48│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │

Petrarca (dele) 1623│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Afrikanske krig 1269│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Hyrdedigte    354│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │

Pontano (dele)  517│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │

 
Pentametre #  Vers│2.let│2.tng
Alle digtere*) 15821│2 0,0│5 0,0│

alle uden Ovid 6274│2 0,0│3 0,0│
Ovid alene   9547│0 - │2 0,0│

Tibul–Ovid   12172│1 0,0│2 0,0│
men begge andre 3649│1 0,0│3 0,1│

Catul      321│1 0,3│3 0,9│
      
Tibul      620│0 - │0 - │
 
Properts    2005│1 0,0│0 - │
Elegier 1    353│0 - │0 - │
Elegier 2    681│1 0,1│0 - │
Elegier 3    495│0 - │0 - │
Elegier 4    476│0 - │0 - │
      
Ovid      9547│0 - │2 0,0│
Elskovsdigte  1228│0 - │0 - │
Skønhedsmidler  50│0 - │0 - │
Elskovskunsten 1164│0 - │1 0,1│
Midl.mod elskov 407│0 - │0 - │
Heltindebreve  531│0 - │0 - │
Kalenderen 1,2  794│0 - │0 - │
Kalenderen 3,4  918│0 - │0 - │
Kalenderen 5,6  773│0 - │0 - │
Elendighed 1,2  658│0 - │0 - │
Elendighed3,4,5 1108│0 - │1 0,1│
Sortehavet 1,2  763│0 - │0 - │
Sortehavet 3,4  832│0 - │0 - │
Ibis       321│0 - │0 - │

Martial     3307│0 - │0 - │
Spect,epig 13,14 464│0 - │0 - │
Epigram 1,2,3  638│0 - │0 - │
Epigram 4,5,6  587│0 - │0 - │
Epigram 7,8,9  862│0 - │0 - │
Epigram 10,11,12 756│0 - │0 - │

*) Få vers, der kun indgår i sammentællinger:
Lucilius (”citat) 2│0 - │0 - │
Vergil-ps Værts. 19│0 - │0 - │

Pseudonymt og anonymt, der slet ikke indgår i sammentællinger:
Alle anonyme   178│0 - │0 - │
App: Mæcenas   89│0 - │0 - │
App: Priapea    2│0 - │0 - │
App: Catalepton  63│0 - │0 - │
App: Morgenroser 24│0 - │0 - │

Pontano (dele)  518│0 - │0 - │


Heksametre #  Vers│3.lette│3.tung│ 3. --│3.---│3.v--│3.w--│

Alle digtere*) 83793│ 8 0,0│24 0,0│24 0,0│0 - │0 - │0 - │

kun før Vergil 13314│ 8 0,1│21 0,2│21 0,2│0 - │0 - │0 - │
kun fra Vergil 70479│ 0 - │ 3 0,0│ 3 0,0│0 - │0 - │0 - │

Vergil-Statius 62533│ 0 - │ 4 0,0│ 4 0,0│0 - │0 - │0 - │
men alle andre 21260│ 8 0,0│20 0,1│20 0,1│0 - │0 - │0 - │

Ennius      390│ 2 0,5│ 1 0,3│ 1 0,3│0 - │0 - │0 - │

Lucilius     602│ 3 0,5│ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │

Lucrets     7375│ 2 0,0│19 0,3│19 0,3│0 - │0 - │0 - │
Verdens natur 1 1102│ 1 0,1│ 2 0,2│ 2 0,2│0 - │0 - │0 - │
Verdens natur 2 1173│ 0 - │ 8 0,7│ 8 0,7│0 - │0 - │0 - │
Verdens natur 3 1091│ 0 - │ 3 0,3│ 3 0,3│0 - │0 - │0 - │
Verdens natur 4 1276│ 1 0,1│ 2 0,2│ 2 0,2│0 - │0 - │0 - │
Verdens natur 5 1451│ 0 - │ 3 0,2│ 3 0,2│0 - │0 - │0 - │
Verdens natur 6 1282│ 0 - │ 1 0,1│ 1 0,1│0 - │0 - │0 - │

Catul      794│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Digte 62 og 64  474│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Distikadigte   320│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │

Horats*)    4153│ 1 0,0│ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Satirer 1    1029│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Satirer 2    1083│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Epistler 1   1004│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Epistler 2    486│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Ars poetica   476│ 1 0,2│ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │

Vergil-pseudo*) 1273│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Myggen      412│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Skarven     538│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │

Vergil     12860│ 0 - │ 1 0,0│ 1 0,0│0 - │0 - │0 - │
Hyrdedigte    830│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Georgica    2187│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Georgica 1    514│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Georgica 2    542│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Georgica 3    566│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Georgica 4    565│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Æneiden     9843│ 0 - │ 1 0,0│ 1 0,0│0 - │0 - │0 - │
Æneiden 1    757│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Æneiden 2    794│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Æneiden 3    711│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Æneiden 4    700│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Æneiden 5    865│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Æneiden 6    899│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Æneiden 7    811│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Æneiden 8    728│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Æneiden 9    812│ 0 - │ 1 0,1│ 1 0,1│0 - │0 - │0 - │
Æneiden 10    902│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Æneiden 11    913│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Æneiden 12    951│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │

Tibul      621│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │

Properts    2005│ 0 - │ 1 0,0│ 1 0,0│0 - │0 - │0 - │
Elegier 1    353│ 0 - │ 1 0,3│ 1 0,3│0 - │0 - │0 - │
Elegier 2    681│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Elegier 3    495│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Elegier 4    476│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │

*) Kortere end 300 vers, der kun indgår i sammentællinger, se efter Juvenal
 
Heksametre   Vers│3.lette│3.tung│ 3. --│3.---│3.v--│3.w--│

Ovid      21542│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Distikadigte  9550│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Elskovsdigte  1228│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Skønhedsmidler . 50│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Elskovskunsten 1164│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Midl.mod elskov 407│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Heltindebreve  531│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Kalenderen 1,2  794│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Kalenderen 3,4  919│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Kalenderen 5,6  773│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Elendighed 1,2  658│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Elendighed3,4,5 1108│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Sortehavet 1,2  764│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Sortehavet 3,4  833│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Ibis       321│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Forvandlinger 11992│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Forvandlinger 1 780│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Forvandlinger 2 875│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Forvandlinger 3 733│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Forvandlinger 4 802│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Forvandlinger 5 678│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Forvandlinger 6 721│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Forvandlinger 7 866│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Forvandlinger 8 887│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Forvandlinger 9 797│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Forvandlinger 10 739│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Forvandlinger 11 795│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Forvandlinger 12 623│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Forvandlinger 13 966│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Forvandlinger 14 851│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Forvandlinger 15 879│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │

Anonym Ætna   647│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │

Lucan      8060│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Borgerkrigen 1  695│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Borgerkrigen 2  736│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Borgerkrigen 3  762│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Borgerkrigen 4  824│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Borgerkrigen 5  815│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Borgerkrigen 6  830│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Borgerkrigen 7  872│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Borgerkrigen 8  872│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Borgerkrigen 9 1108│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Borgerkrigen 10 546│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │

SiliusItalicus 12203│ 0 - │ 2 0,0│ 2 0,0│0 - │0 - │0 - │
Puniske krig 1  694│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Puniske krig 2  707│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Puniske krig 3  713│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Puniske krig 4  829│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Puniske krig 5  678│ 0 - │ 1 0,1│ 1 0,1│0 - │0 - │0 - │
Puniske krig 6  716│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Puniske krig 7  750│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Puniske krig 8  678│ 0 - │ 1 0,1│ 1 0,1│0 - │0 - │0 - │
Puniske krig 9  657│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Puniske krig 10 658│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Puniske krig 11 611│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Puniske krig 12 752│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Puniske krig 13 895│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Puniske krig 14 688│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Puniske krig 15 823│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Puniske krig 16 700│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Puniske krig 17 654│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │

Heksametre   Vers│3.lette│3.tung│ 3. --│3.---│3.v--│3.w--│

Statius     3322│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Lejlighedsdigt 1 690│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Lejlighedsdigt 2 638│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Lejlighedsdigt 3 763│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Lejlighedsdigt 4 390│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Lejlighedsdigt 5 841│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │

Persius     649│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │

Martial     3351│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Spect,epig 13,14 463│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Epigram 1,2,3  651│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Epigram 4,5,6  619│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Epigram 7,8,9  862│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Epigram 10,11,12 756│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │

Juvenal     3877│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Satirer 1    990│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Satirer 2    700│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Satirer 3    669│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Satirer 4    703│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Satirer 5    815│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │

*) Kortere end 300 vers, der kun indgår i sammentællinger
Sulpicia, sølv  70│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
*) Horats epoder 75│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Vergil-ps Salat. 121│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Vergil-ps Forban.183│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Vergil-ps Værts. 19│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │

Pseudonymt, anonymt og middelalderligt, der slet ikke indgår i sammentællinger:
Alle korte digte 382│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
App: Mæcenas   89│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
App: Priapea    2│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
App: Catalepton  63│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
App: Almendannelse26│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
App: Morgenroser 25│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Ovid: Fiskeri  129│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Horats: Oder   48│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │

Petrarca (dele) 1623│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Afrikanske krig 1269│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │
Hyrdedigte    354│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │

Pontano (dele)  517│ 0 - │ 0 - │ 0 - │0 - │0 - │0 - │

 
Heksametre #  Vers│ 4. lette│ 4. tung │ 4.  --│ 4.  ---│ 4. v--│ 4. vv--│

Alle digtere*) 83793│6126 7,3│13972 16,7│3842 4,6│7575 9,0│379 0,5│2176 2,6│

kun før Vergil 13314│1089 8,2│ 3228 24,2│1112 8,4│1583 11,9│163 1,2│ 370 2,8│
kun fra Vergil 70479│5037 7,1│10744 15,2│2730 3,9│5992 8,5│216 0,3│1806 2,6│

Vergil-Statius 62533│4249 6,8│ 9361 15,0│2281 3,6│5318 8,5│174 0,3│1581 2,2│
men alle andre 21260│1877 8,8│ 4611 21,7│1561 7,3│2257 10,6│198 0,9│ 595 2,8│

Ennius      390│ 52 13,3│  57 14,6│ 20 5,1│ 27 6,9│ 3 0,8│  7 1,8│

Lucilius     602│ 52 8,6│  88 14,6│ 27 4,5│ 43 7,1│ 6 1,0│ 12 2,0│

Lucrets     7375│ 627 8,5│ 1944 26,4│ 727 9,9│ 898 12,2│ 97 1,3│ 222 3,0│
Verdens natur 1 1102│ 96 8,7│ 313 28,4│ 123 11,2│ 143 13,0│ 19 1,7│ 28 2,5│
Verdens natur 2 1173│ 116 9,9│ 321 27,4│ 117 10,0│ 148 12,6│ 15 1,3│ 41 3,5│
Verdens natur 3 1091│ 95 8,7│ 273 25,0│ 103 9,4│ 134 12,3│ 12 1,1│ 24 2,2│
Verdens natur 4 1276│ 96 7,5│ 307 24,1│ 127 10,0│ 125 9,8│ 13 1,0│ 42 3,3│
Verdens natur 5 1451│ 125 8,6│ 395 27,2│ 143 9,9│ 184 12,7│ 17 1,2│ 51 3,5│
Verdens natur 6 1282│ 99 7,7│ 335 26,1│ 114 8,9│ 164 12,8│ 21 1,6│ 36 2,8│

Catul      794│ 52 6,5│ 288 36,3│ 53 6,7│ 200 25,2│ 2 0,3│ 33 4,2│
Digte 62 og 64  474│ 35 7,4│ 197 41,6│ 18 3,8│ 156 32,9│ 1 0,2│ 22 4,6│
Distikadigte   320│ 17 5,3│  91 28,4│ 35 10,9│ 44 13,8│ 1 0,3│ 11 3,4│

Horats*)    4153│ 306 7,4│ 851 20,5│ 285 6,9│ 415 10,0│ 55 1,3│ 96 2,3│
Satirer 1    1029│ 81 7,9│ 236 22,9│ 72 7,0│ 125 12,1│ 8 0,8│ 31 3,0│
Satirer 2    1083│ 67 6,2│ 216 19,9│ 81 7,5│ 100 9,2│ 9 1,7│ 26 2,4│
Epistler 1   1004│ 73 7,3│ 195 19,4│ 76 7,6│ 82 8,2│ 16 1,6│ 21 2,1│
Epistler 2    486│ 37 7,6│ 105 21,6│ 30 6,2│ 56 11,5│ 12 2,5│  7 1,4│
Ars poetica   476│ 35 7,4│  81 17,0│ 25 5,3│ 40 8,4│ 10 2,1│  6 1,3│

Vergil-pseudo*) 1273│ 86 6,8│ 269 21,1│ 33 2,6│ 177 13,9│ 3 0,2│ 56 4,4│
Myggen      412│ 26 6,3│  81 19,7│ 10 2,4│ 48 11,7│ 0 - │ 23 5,6│
Skarven     538│ 37 6,9│ 121 22,5│ 10 1,9│ 90 16,7│ 1 0,2│ 20 3,7│

Vergil     12860│ 743 5,8│ 1626 12,6│ 432 3,4│1016 7,9│ 23 0,2│ 155 1,2│
Hyrdedigte    830│ 94 11,3│  99 11,9│ 14 1,7│ 74 8,9│ 1 0,1│ 10 1,2│
Georgica    2187│ 159 7,3│ 277 12,7│ 58 2,7│ 173 7,9│ 12 0,5│ 34 1,6│
Georgica 1    514│ 47 9,1│  69 13,4│ 16 3,1│ 40 7,8│ 3 0,6│ 10 1,9│
Georgica 2    542│ 32 5,9│  75 13,8│ 17 3,1│ 49 9,0│ 2 0,4│  7 1,3│
Georgica 3    566│ 41 7,2│  65 11,5│ 12 2,1│ 41 7,2│ 2 0,4│ 10 2,1│
Georgica 4    565│ 39 6,9│  68 12,0│ 13 2,3│ 43 7,6│ 5 0,9│  7 1,2│
Æneiden     9843│ 490 5,0│ 1250 12,7│ 360 3,7│ 769 7,8│ 10 0,1│ 111 1,1│
Æneiden 1    757│ 27 3,6│  83 11,0│ 24 3,2│ 53 7,0│ 0 - │  6 0,8│
Æneiden 2    794│ 34 4,3│ 104 10,6│ 30 3,8│ 46 5,8│ 0 - │  8 1,0│
Æneiden 3    711│ 50 7,0│  67 9,4│ 10 1,4│ 49 6,9│ 0 - │  8 1,1│
Æneiden 4    700│ 38 5,4│  98 14,0│ 31 4,4│ 54 7,7│ 0 - │ 13 1,9│
Æneiden 5    865│ 49 5,7│ 116 13,4│ 26 3,0│ 82 9,5│ 1 0,1│  7 0,8│
Æneiden 6    899│ 38 4,2│ 104 11,6│ 29 3,2│ 63 7,0│ 0 - │ 12 1,3│
Æneiden 7    811│ 49 6,0│ 119 14,7│ 29 3,6│ 83 10,2│ 1 0,1│  6 0,7│
Æneiden 8    728│ 36 4,9│ 115 15,8│ 29 4,0│ 76 10,4│ 2 0,3│  8 1,1│
Æneiden 9    812│ 35 4,3│ 102 12,6│ 34 4,2│ 62 7,6│ 1 0,1│  5 0,6│
Æneiden 10    902│ 51 5,7│ 116 12,9│ 43 4,8│ 56 6,2│ 1 0,1│ 16 1,8│
Æneiden 11    913│ 42 4,6│ 122 13,4│ 39 4,3│ 69 7,6│ 2 0,2│ 12 1,3│
Æneiden 12    951│ 41 4,3│ 124 13,0│ 36 3,8│ 76 8,0│ 2 0,2│ 10 1,1│

Tibul      621│ 22 3,5│  83 13,4│ 27 4,3│ 50 8,1│ 0 - │  6 1,0│

Properts    2005│ 138 6,9│ 402 20,0│ 86 4,3│ 252 12,6│ 7 0,3│ 58 2,9│
Elegier 1    353│ 16 4,5│  81 22,9│  8 2,3│ 59 16,7│ 1 0,3│ 13 3,7│
Elegier 2    681│ 42 6,2│ 144 21,1│ 35 5,1│ 86 12,6│ 4 0,6│ 19 2,8│
Elegier 3    495│ 39 7,9│  94 19,0│ 24 4,8│ 57 11,5│ 0 - │ 13 2,6│
Elegier 4    476│ 41 8,6│  83 17,4│ 19 4,0│ 50 10,5│ 2 0,4│ 13 2,7│

*) Kortere end 300 vers, der kun indgår i sammentællinger, se efter Juvenal
 
Heksametre   Vers│ 4. lette│ 4. tung │ 4.  --│ 4.  ---│ 4. v--│ 4. vv--│

Ovid      21542│1967 9,1│ 2875 13,3│ 780 3,6│1407 6,5│102 0,5│ 583 2,7│
Distikadigte  9550│ 786 8,2│ 1233 12,9│ 340 3,6│ 592 6,2│ 38 0,4│ 261 2,7│
Elskovsdigte  1228│ 100 8,1│ 188 15,3│ 47 3,8│ 89 7,2│ 2 0,2│ 50 4,1│
Skønhedsmidler . 50│  5 10,0│  9 18,0│  3 6,0│  5 10,0│ 0 - │  1 2,0│
Elskovskunsten 1164│ 93 8,0│ 152 13,0│ 52 4,5│ 67 5,8│ 5 0,4│ 28 2,4│
Midl.mod elskov 407│ 22 5,4│  69 17,0│ 20 4,9│ 27 6,6│ 2 0,5│ 20 4,9│
Heltindebreve  531│ 41 7,7│  61 11,5│ 16 3,0│ 27 5,1│ 2 0,4│ 16 3,0│
Kalenderen 1,2  794│ 87 11,0│ 112 14,1│ 25 3,1│ 58 7,3│ 5 0,6│ 24 3,0│
Kalenderen 3,4  919│ 76 8,3│ 107 11,6│ 30 3,3│ 54 5,9│ 3 0,3│ 20 2,2│
Kalenderen 5,6  773│ 52 6,7│  99 12,8│ 21 2,7│ 59 7,6│ 3 0,4│ 16 2,1│
Elendighed 1,2  658│ 61 9,3│  72 10,9│ 20 3,0│ 29 4,4│ 5 0,8│ 18 2,7│
Elendighed3,4,5 1108│ 86 7,8│  98 8,8│ 28 2,5│ 49 4,4│ 2 0,2│ 19 1,7│
Sortehavet 1,2  764│ 59 7,7│ 103 13,5│ 33 4,3│ 49 6,4│ 4 0,5│ 17 2,2│
Sortehavet 3,4  833│ 71 8,5│ 113 13,6│ 34 4,1│ 55 6,6│ 4 0,5│ 20 2,4│
Ibis       321│ 33 10,3│  48 15,0│ 11 3,4│ 24 7,5│ 1 0,3│ 12 3,7│
Forvandlinger 11992│1180 9,8│ 1642 13,7│ 440 3,7│ 815 6,8│ 64 0,5│ 322 2,7│
Forvandlinger 1 780│ 80 10,3│  98 12,6│ 24 3,1│ 50 6,4│ 4 0,5│ 20 2,6│
Forvandlinger 2 875│ 88 10,1│ 122 13,9│ 38 4,3│ 58 6,6│ 4 0,5│ 22 2,5│
Forvandlinger 3 733│ 68 9,3│  98 13,4│ 29 4,0│ 43 5,9│ 6 0,8│ 19 2,6│
Forvandlinger 4 802│ 91 11,3│ 116 14,5│ 34 4,2│ 61 7,6│ 4 0,5│ 17 2,1│
Forvandlinger 5 678│ 74 10,9│ 102 15,0│ 15 2,2│ 62 9,1│ 4 0,6│ 21 3,1│
Forvandlinger 6 721│ 75 10,4│  93 12,9│ 25 3,5│ 45 6,2│ 2 0,3│ 21 2,9│
Forvandlinger 7 866│ 94 10,9│ 124 14,3│ 33 3,8│ 59 6,8│ 2 0,2│ 30 3,5│
Forvandlinger 8 887│ 65 7,3│ 115 13,0│ 33 3,7│ 63 7,1│ 1 0,1│ 18 2,0│
Forvandlinger 9 797│ 59 7,4│ 106 13,3│ 20 2,5│ 56 7,0│ 5 0,6│ 25 3,1│
Forvandlinger 10 739│ 87 11,8│ 104 14,1│ 26 3,5│ 50 6,8│ 6 0,8│ 21 2,8│
Forvandlinger 11 795│ 76 9,4│ 110 14,0│ 32 4,0│ 53 6,7│ 6 0,8│ 19 2,4│
Forvandlinger 12 623│ 52 8,3│ 101 16,2│ 25 4,0│ 52 8,3│ 3 0,5│ 21 3,4│
Forvandlinger 13 966│ 86 8,9│ 125 12,9│ 39 4,0│ 55 5,7│ 7 0,7│ 24 2,5│
Forvandlinger 14 851│ 83 9,8│ 117 13,7│ 27 3,2│ 57 6,7│ 6 0,7│ 27 3,2│
Forvandlinger 15 879│ 102 11,6│ 112 12,7│ 40 4,6│ 51 5,0│ 4 0,5│ 17 1,9│

Anonym Ætna   647│ 43 6,6│  96 14,8│ 38 5,9│ 49 7,6│ 1 0,2│  8 1,2│

Lucan      8060│ 406 5,0│ 1448 18,0│ 402 5,0│ 800 9,9│ 18 0,2│ 228 2,8│
Borgerkrigen 1  695│ 42 6,0│ 141 20,3│ 25 3,6│ 81 11,7│ 3 0,4│ 32 4,6│
Borgerkrigen 2  736│ 57 7,7│ 118 16,0│ 16 2,2│ 80 10,9│ 1 0,1│ 21 2,9│
Borgerkrigen 3  762│ 39 5,1│ 165 21,7│ 33 4,3│ 106 13,9│ 2 0,3│ 24 3,1│
Borgerkrigen 4  824│ 30 3,6│ 182 22,1│ 38 4,6│ 114 13,8│ 1 0,1│ 29 3,5│
Borgerkrigen 5  815│ 24 2,9│ 113 13,9│ 38 4,7│ 57 7,0│ 5 0,6│ 13 1,6│
Borgerkrigen 6  830│ 54 6,5│ 166 20,0│ 49 5,9│ 87 10,5│ 2 0,2│ 28 3,4│
Borgerkrigen 7  872│ 48 5,5│ 138 15,8│ 50 5,7│ 64 7,3│ 1 0,1│ 23 2,6│
Borgerkrigen 8  872│ 29 3,3│ 120 13,8│ 47 5,4│ 59 6,8│ 1 0,1│ 13 1,5│
Borgerkrigen 9 1108│ 57 5,1│ 209 18,9│ 72 6,5│ 99 8,9│ 1 0,1│ 37 3,3│
Borgerkrigen 10 546│ 26 4,8│  96 17,6│ 34 6,2│ 53 9,7│ 1 0,2│  8 1,5│

SiliusItalicus 12203│ 646 5,3│ 2194 18,0│ 418 3,4│1334 10,9│ 17 0,1│ 425 3,5│
Puniske krig 1  694│ 54 7,8│ 135 19,5│ 17 2,4│ 92 13,8│ 0 - │ 26 3,7│
Puniske krig 2  707│ 46 6,5│ 135 19,1│ 17 2,4│ 85 12,0│ 1 0,1│ 32 4,5│
Puniske krig 3  713│ 42 5,9│ 150 21,0│ 28 3,9│ 88 12,3│ 1 0,1│ 33 4,6│
Puniske krig 4  829│ 35 4,2│ 157 18,9│ 37 4,5│ 92 11,1│ 3 0,4│ 25 3,0│
Puniske krig 5  678│ 21 3,1│ 139 20,5│ 28 4,1│ 88 13,0│ 0 - │ 23 3,4│
Puniske krig 6  716│ 33 4,6│ 124 17,3│ 21 2,9│ 77 10,8│ 0 - │ 26 3,6│
Puniske krig 7  750│ 45 6,0│ 121 16,1│ 21 2,8│ 83 11,1│ 1 0,1│ 16 2,1│
Puniske krig 8  678│ 33 4,9│ 108 15,9│ 24 3,5│ 64 9,4│ 3 0,4│ 17 2,5│
Puniske krig 9  657│ 35 5,3│ 120 18,3│ 21 3,2│ 71 10,8│ 1 0,2│ 27 4,1│
Puniske krig 10 658│ 30 4,6│ 115 17,5│ 27 4,1│ 65 9,9│ 1 0,2│ 22 3,3│
Puniske krig 11 611│ 30 4,9│  99 16,2│ 29 4,7│ 54 8,8│ 1 0,2│ 15 2,5│
Puniske krig 12 752│ 32 4,3│ 124 16,5│ 28 3,7│ 70 9,3│ 0 - │ 26 3,5│
Puniske krig 13 895│ 39 4,4│ 155 17,3│ 33 3,7│ 91 10,2│ 1 0,1│ 30 3,4│
Puniske krig 14 688│ 45 6,5│ 132 19,2│ 23 3,3│ 73 10,6│ 1 0,1│ 35 5,1│
Puniske krig 15 823│ 52 6,3│ 143 17,4│ 29 3,5│ 93 11,2│ 0 - │ 21 2,6│
Puniske krig 16 700│ 43 6,1│ 120 17,1│ 22 3,1│ 79 11,3│ 2 0,3│ 17 2,4│
Puniske krig 17 654│ 31 4,7│ 117 17,9│ 13 2,0│ 69 10,6│ 1 0,2│ 34 5,2│
 
Heksametre   Vers│ 4. lette│ 4. tung │ 4.  --│ 4.  ---│ 4. v--│ 4. vv--│

Statius     3322│ 198 6,0│ 368 11,1│ 63 1,9│ 233 7,0│ 10 0,3│ 62 1,9│
Lejlighedsdigt 1 690│ 38 5,5│  72 10,4│ 11 1,6│ 41 5,9│ 4 0,6│ 16 2,3│
Lejlighedsdigt 2 638│ 30 4,7│  81 12,7│ 19 3,0│ 46 7,2│ 2 0,3│ 14 2,2│
Lejlighedsdigt 3 763│ 52 6,8│  80 10,5│ 13 1,7│ 53 6,9│ 1 0,1│ 13 1,7│
Lejlighedsdigt 4 390│ 31 7,9│  46 11,8│  8 2,1│ 29 7,4│ 1 0,3│  8 2,1│
Lejlighedsdigt 5 841│ 47 5,6│  89 10,6│ 12 1,4│ 64 7,9│ 2 0,2│ 11 1,3│

Persius     649│ 38 5,9│ 151 23,3│ 55 8,5│ 73 11,2│ 3 0,5│ 20 3,1│

Martial     3351│ 302 9,0│ 572 17,1│ 167 5,0│ 288 8,6│ 20 0,6│ 97 2,9│
Spect,epig 13,14 463│ 46 9,9│ 101 21,8│ 26 5,6│ 50 10,8│ 3 0,6│ 22 4,8│
Epigram 1,2,3  651│ 57 8,8│ 101 15,5│ 35 5,4│ 48 7,4│ 6 0,9│ 12 1,8│
Epigram 4,5,6  619│ 51 8,2│ 110 17,8│ 30 4,8│ 59 9,5│ 3 0,5│ 18 2,9│
Epigram 7,8,9  862│ 74 8,6│ 145 16,8│ 42 4,9│ 75 8,7│ 4 0,5│ 24 2,8│
Epigram 10,11,12 756│ 74 9,8│ 115 15,2│ 34 4,5│ 56 7,4│ 4 0,5│ 21 2,8│

Juvenal     3877│ 439 11,3│ 659 17,0│ 229 5,9│ 312 8,0│ 12 0,3│ 106 2,7│
Satirer 1    990│ 105 10,6│ 158 16,0│ 55 5,6│ 75 7,6│ 2 0,2│ 26 2,6│
Satirer 2    700│ 71 10,1│ 108 15,4│ 36 5,1│ 51 7,3│ 4 0,6│ 17 2,4│
Satirer 3    669│ 83 12,4│ 117 17,5│ 33 4,9│ 55 8,2│ 1 0,1│ 28 4,2│
Satirer 4    703│ 76 10,8│ 126 17,9│ 53 7,5│ 59 8,4│ 1 0,1│ 13 1,8│
Satirer 5    815│ 104 12,8│ 150 18,4│ 52 6,4│ 72 8,8│ 4 0,5│ 22 2,7│

*) Kortere end 300 vers, der kun indgår i sammentællinger:
Sulpicia, sølv  70│  7 10,0│  1 1,4│  0  - │  1 1,4│ 0 - │  0  - │
*) Horats epoder 75│ 13 17,3│  18 24,0│  1 1,3│ 12 16,0│ 0 - │  5 6,7│
Vergil-ps Salat. 121│  9 7,4│  21 17,4│  4 3,3│ 14 11,5│ 0 - │  3 2,5│
Vergil-ps Forban.183│ 13 7,1│  41 22,4│  7 3,8│ 22 12,0│ 2 1,1│ 10 5,5│
Vergil-ps Værts. 19│  1 5,2│  5 26,3│  2 10,5│  3 15,8│ 0 - │  0  - │

Pseudonymt, anonymt og middelalderligt, der slet ikke indgår i sammentællinger:
Alle korte digte 382│ 27 7,1│  64 16,8│ 19  5,0│ 36 9,4│ 0 - │  9 2,4│
App: Mæcenas   89│  3 3,4│  13 14,6│ 5  5,6│  8 9,0│ 0 - │  0  - │
App: Priapea    2│  0  - │  0  - │ 0  - │  0  - │ 0 - │  0  - │
App: Catalepton  63│  7 11,1│  11 17,5│ 1  1,6│  9 14,3│ 0 - │  1 1,6│
App: Almendannelse26│  5 19,2│  2 7,7│ 0  - │  2 7,7│ 0 - │  0  - │
App: Morgenroser 25│  7 28,0│  3 12,0│ 1  4,0│  1 4,0│ 0 - │  1 4,0│
Ovid: Fiskeri  129│  4 3,1│  25 19,4│ 8  6,2│ 11 8,5│ 0 - │  6 4,6│
Horats: Oder   48│  1 2,1│  10 20,8│ 4  8,3│  5 10,4│ 0 - │  1 2,1│

Petrarca (dele) 1623│ 89 5,5│ 178 11,0│ 44 2,7│ 101 6,2│ 3 0,2│ 30 1,8│
Afrikanske krig 1269│ 67 5,3│ 148 11,7│ 37 2,9│ 81 6,4│ 2 0,2│ 28 2,2│
Hyrdedigte    354│ 22 6,2│  30 8,5│  7 2,0│ 20 5,6│ 1 0,3│  2 0,6│

Pontano (dele)  517│ 17 3,3│  18 3,5│  8 1,5│  8 1,5│ 2 0,4│  0  - │

 
Pentametre #  Vers│ 4. lette│= ord +123

Alle digtere*) 15821│5871 37,1│

alle uden Ovid 6274│2508 40,0│
Ovid alene   9547│3363 35,2│

Tibul–Ovid   12172│4487 36,9│
men begge andre 3649│1384 37,9│

Catul      321│ 143 44,5│
      
Tibul      620│ 260 41,9│
 
Properts    2005│ 864 43,1│
Elegier 1    353│ 188 53,3│
Elegier 2    681│ 294 43,2│
Elegier 3    495│ 167 33,7│
Elegier 4    476│ 215 45,2│
      
Ovid      9547│3363 35,2│
Elskovsdigte  1228│ 417 34,0│
Skønhedsmidler  50│ 23 46,0│
Elskovskunsten 1164│ 413 35,5│
Midl.mod elskov 407│ 161 39,6│
Heltindebreve  531│ 202 38,0│
Kalenderen 1,2  794│ 301 37,9│
Kalenderen 3,4  918│ 360 39,2│
Kalenderen 5,6  773│ 281 36,6│
Elendighed 1,2  658│ 219 33,3│
Elendighed3,4,5 1108│ 373 33,7│
Sortehavet 1,2  763│ 252 33,0│
Sortehavet 3,4  832│ 263 31,6│
Ibis       321│ 98 30,5│

Martial     3307│1230 37,2│
Spect,epig 13,14 464│ 184 39,7│
Epigram 1,2,3  638│ 240 37,6│
Epigram 4,5,6  587│ 221 37,6│
Epigram 7,8,9  862│ 320 37,1│
Epigram 10,11,12 756│ 265 35,1│

*) Få vers, der kun indgår i sammentællinger:
Lucilius (”citat) 2│  0  - │
Vergil-ps Værts. 19│  7 36,8│

Pseudonymt og anonymt, der slet ikke indgår i sammentællinger:
Alle anonyme   178│ 71 39,9│
App: Mæcenas   89│ 30 33,7│
App: Priapea    2│  2 alle│
App: Catalepton  63│ 31 49,2│
App: Morgenroser 24│  8 33,3│

Pontano (dele)  518│ 206 39,8│
LINK FRA (uskrevne) VERSLISTER TIL KOMMENTEREDE HALVVERSLISTER I BILAG 5
________________________________________________________________________________
Denne dobbeltside gentages identisk som eneste indhold af (uskrevne) verslister.
(Forfatterne extra numerum, kun udgivet som verslister: (extra), ikke som ordlister).

Link fra 1. fod, 2. fod, 3. fod, 4. fod samlet her til fordeling blandt ordlister hos Ennius, Lucilius, Lucrets, Catul, Horats, Vergil-pseudo, Vergil, Tibul, Properts, Ovid, Lucan, Anonym:Ætna, Silius Italicus, Statius, Persius, Martial, Juvenal (med ét ord hos Sulpicia). Ordforrådet med "ubekvem" betoning findes her under hvert forfatternavn i en gentagelsesliste, en genbrugsliste og en totaludskrift. En forbudsliste over tusinder af ord, der nok findes i forfatterskabet og kunne bruges, men aldrig er med i diærese, er det håbløst at skrive! 

Tilbage i grundteksten Romersk fod på daktylisk fod, 5] læses diæresernes antal i indledende og afsluttende tabeller. Deres fordeling på ordklasser relateret til genbrug uden for diærese læses i den mellemstående tabel, hvor også ordklasserne kommenteres og, som i bilagene, betegnes ved hvert ord med N, n, p, v, a. I bilagenes noter anskues ordklasserne ved overblik over gentagne ord, der er struktureret efter ords hyppighed.

“Gentagelse i en diærese” af samme ord er anført i firelinjede noter digter for digter:
1. Samlet antal ord i diærese. Fordelt på antal “forskellige” og “gentagelser” af ord 
(med gentagelser udtrykt i procent af de forskellige, fra +6 % til +71%).
2. “Forskellige” ord (uden gentagelser) i forhold til forfatterskabets omfang 
(med frekvens af nyt ord udtrykt i afstand, fra hvert 3. vers til hvert 13. vers).
3. Samlet antal gentagelser. Begrænset til antal “uens ord”, der gentages 
(med frekvens af uens ord udtrykt i procent, fra 21 % til 73 %, ens ord i resten).
4. Samlet antal uens ord i gentagelser 
(ordliste, med antal gentagelser ud over første forekomst, fra 79 gange ned til 1).

Generel kommentar. Forfatterskaber rækker fra nær 300 vers til nær 30000. Det ses.
1. Diæreser findes i forskellig grad, se tabeller. “Gentagelse” af samme ord øger med mellem +6 % og +10 % hos tre, mellem +12 % og +15 % oftest (op til Properts i omfang), mellem +17 % og +21 % hos tre (Horats, Juvenal, Martial – relativt bredt ordforråd), mellem +29 % og +40 % hos tre (Lucan, Silius, Ovid – relativt snævrere ordforråd), mellem +65 % og +71 % hos to (Vergil, Lucrets – relativt snævrest ordforråd gentaget).

2. “Nyt ord” dukker op i diærese i mellem hvert 3. og hvert 4. vers ret ofte (op til Horats i omfang – hyppigt), i mellem hvert 6. og hvert 7. vers oftest (således Vergil – tæt i forhold til hans forfatterskabs omfang), i mellem hvert 8. og hvert 9. vers hos to (Statius, Martial), i mellem hvert 12. og hvert 13. vers hos to (Tibul, Ovid – meget få ord i ubekvem diærese, og spredt i forhold til Ovids forfatterskabs omfang).

3. “Uens ord” findes blandt gentagelserne som mellem 21 % og 36 % hos tre (Vergil, 
Lucrets – udstrakt gentagelse af et relativt lille ordforråd bekræftes – og Persius), 
som mellem 47 % og 50 % hos tre (Ovid, Silius – samme tendens omtrent – og Tibul), som mellem 56 % og 61 % oftest (Properts, Martial, Lucan, Horats, Juvenal), som mellem 
64 % og 73 % i små forfatterskaber (hvor tilfældighed råder) – og hos Statius.

4. Ordlisterne til ”gentagelse” taler for sig selv, men udelukker på forhånd en vældig underskov af ord, der aldrig gentages. Disse må overskues alfabetisk og fordelt på ordklasser i de afsluttende totaludskrifter. Begrænsningen til ord, der overhovedet gentages - med henblik på kommentering af ordklasser i de større forfatterskaber yderligere begrænset til ord med flere gentagelser – koncentrerer opmærksomheden om de ganske få almindeligst udslaggivende ord i ordklasserne. Princippet vil være det hypotetiske: jo højere frekvens, desto hellere tolereret med ”ubekvem” lang sluttavelse.

Hovedtendenser i data fra gentagelseslister og genbrugslister
________________________________________________________________________________

Ordlisterne til ”genbrug” taler mindre tydeligt for sig selv, men udelukker på forhånd en tilsvarende underskov af ord, der nok findes i diærese, men ikke i et antal, der højst udgør en tiendedel af alle ordets forekomster. Med henblik på en sammenfattende kommentering er de 10,0 % sat som det absolutte skæringspunkt, hvorunder alt er taget i betragtning. Dette er naturligvis ganske vilkårligt. Princippet vil være det hypotetiske: jo lavere procent, desto hellere afvist som ”ubekvemt” og henvist til andetsteds med ubesværet rigtig udtale.

Til inspiration for nærlæsning af listerne, med en enkel sammenfatning af data, er en standardiseret kommentar meddelt hvert af de større forfatterskaber. De overskues her, uden data, til sammenligning og iagttagelse af en hovedtendens.

Ennius, Lucilius, Catul, Vergil-pseudo, Tibul, Anonym:Ætna og Persius, alle ens:
Der er intet at konkludere på de få ord i et meget lille forfatterskab.

Lucrets: Tolerance over for nominer - en vis afvisning af nominer.
Nominer (n) er påfaldende hyppige også blandt de mest gentagne ord, verber (p)(v) ikke.
Nominer (n) er påfaldende hyppige blandt ord med mindst brug og mest genbrug, øvrige ord er tilsammen lige så mange.

Horats: En vis tolerance over for nominer - klar afvisning af nominer.
Nominer (n) er temmelig hyppige også blandt de mest gentagne ord, verber (p)(v) ikke.
Nominer (n) er påfaldende hyppige blandt ord med mindst brug og mest genbrug, øvrige ord er tilsammen kun halvt så mange.    

Vergil: En svækket tolerance over for nominer - klar afvisning af nominer.
Nominer (n) er mindre hyppige også blandt de mest gentagne ord, verber (p)(v) slet ikke.
Nominer (n) er påfaldende hyppige blandt ord med mindst brug og mest genbrug (endog N), øvrige ord er tilsammen kun halvt så mange. Person- og stednavne afvises meget tydeligt.

Lucan og Silius Italicus ens: Vag tolerance over for nominer og andre ord - skærpet afvisning af nominer.
Nominer (n) er lige så hyppige blandt de mest gentagne ord, som andre ord (a) er det.
Nominer (n) er påfaldende hyppige blandt ord med mindst brug og mest genbrug (endog N), øvrige ord er tilsammen kun en tredjedel. Person- og stednavne afvises meget tydeligt.

Properts og Statius ens: Tolerance over for andre ord - afvisning af nominer.
Andre ord (a) er påfaldende hyppige blandt de mest gentagne ord, nominer kun få.
Nominer (n) er få, men hyppige blandt ord med mindst brug og mest genbrug, øvrige ord er kun halvt så mange. 

Ovid: Tolerance over for andre ord - en vis afvisning af andre ord og verber.
Andre ord (a) er påfaldende hyppige især blandt de mest gentagne ord, nominer kun få.
Andre ord (a) er påfaldende hyppige blandt ord med mindst brug og mest genbrug, men verber (p)(v) lige så mange. Blandt ret få nominer afvises især person- og stednavne.

Martial og Juvenal ens: Tolerance over for andre ord - afvisning af andre ord.
Andre ord (a) er påfaldende hyppige især blandt de mest gentagne ord, nominer (n) kun få.
Andre ord (a) er lidt mere hyppige blandt ord med mindst brug og mest genbrug, end nominer er det.

Hovedtendensen synes da at være den igennem et langt forløb, at nominer nok kan gentages, men energisk afvises alligevel! Hos de elegiske og de sene satiriske digtere samler opmærksomheden sig om at gentage de andre ord (a) – og afvise dem!
EPILOG – ENKLITISK TIL PROBLEMLØSNING I DET FORANSTÅENDE
________________________________________________________________________________

Lad det være dokumenteret (klart hos de tre fjerdedele, til eksempel for resten), at rytmen er forankret i flerstavelsesord, ved første og afgørende skridt i det mindste i ét ord ”naturligt” betonet før cæsur, ved sidste og afgørende skridt i to ord ”normalt” betonet før versslutning. Det er romersk fod på daktylisk vers. Lad det være det nødvendige og eneste alternativ, at første skridt tages i to ord begge ”naturligt” betonet før dobbelte sidecæsurer. Det er digterens eget valg at nøjes med færre eller tilstræbe flere med den alternative cæsur. Den ene cæsur kan ofte findes plus én, de to kan findes plus én. Digteren kan altså endog tilstræbe tre ord ”naturligt” betonet, men højst tre.

Læseren af romerske digteres daktyliske vers skal under oplæsning eller ligefrem indtaling af tekst altid stilles over for de absolutte krav til regelret rytme, men kan undertiden forholde sig frit til valgmulighed mellem to ligeværdige udtryk. Det gælder enstavelsesord, det gælder enklitiske ord - måske også eliderede ord.

Afsnit 2] har analyseret de par af korte ord, hvert kun en taktdel, der i og for sig er betoningsneutrale, men bør få betoning af det første af to. Således svarer de præcis til flerstavelsesord samme sted, henholdsvis ”naturligt” og ”normalt”. Men uafhængigt af den nødvendige cæsur kan der ikke sjældent findes så at sige et enstavelsesord fulgt af et par, der også kan anskues som et par fulgt af et enstavelsesord. Det ene par passer måske med et ”naturligt” ord, det andet par med et ”normalt” ord, dog altid inden for rammerne af første til fjerde fod, hvor variationer frit forekommer uden om cæsur. Med en ideologisk bestemt begejstring for rækker af ”naturligt” betonede kan den læsende pålægge sig at betone ordpar som sådanne, og ikke modsat. Resultatet vil bidrage til en markant rytme undervejs.

Afsnit 3] har analyseret de meget få tilfælde af ét ord, (næsten) altid en taktdel, der blokerer det foregående flerstavelsesords forventede betoning og ændrer den til sin modsætning. Det må håndteres som sprogets konflikt med rytmen, eller rytmens konflikt med sproget, eller i et muligt kompromis under dobbeltbetoning.

Enklitiske ord, langt oftere -que end -ve/-ue/-ne, er der siden antikken givet modstridende regler for i prosa som i poesi. Det meste kan affærdiges. At -que skulle tiltrække betoningen til sidste stavelse i foranstående flerstavelsesord, kan ikke gælde en kort slutstavelse. Ordene sammenskrives måske, den korte stavelse bliver næstsidste stavelse og derfor uændret kort og ubetonet. To korte slutstavelser skulle måske sammenskrives med -que og trække betoningen til ny næstsidste stavelse eller lade den være uændret, dog på tredjesidste. Men så er -que den tredje korte stavelse i en daktyl og kun mulig, når den er elideret. Et elideret -que synes heller ikke at behøve at tiltrække betoningen til en foregående lang stavelse. Det er jo kun en tilføjet konsonant, med de fordele, den kan indebære, og ikke en stavelse. Dog vil elideret -que være indeholdt i følgende konklusion.

Mistroen til, at ethvert enklitisk ord altid skulle tiltrække betoningen, og den ideologiske begejstring over rytmens mangfoldighed af ”naturligt” betonede ord har undervejs i denne afhandling og under den fortløbende indtaling af alle vers ført til følgende overrumplende konklusion.

På den ene side er enklitiske ord et uforligneligt hjælpemiddel til ubetinget hver gang i femte og sjette fod at tiltrække betoning til en lang slutstavelse, der bliver ”normal” – altså hverken ”forkert” eller ”ubekvem” – og fastholder rytmen.

På den anden side er der intet forgjort ved ubetinget hver gang i første og anden og tredje og fjerde fod at skille det enklitiske ord fra det, det er sammenskrevet med, og betone flerstavelsesordet, som det er i sig selv. Det er nødvendigt i mere end tusind vers for at opnå cæsur. Det har ingen konsekvens for udtalen af ord, der ender på en kort eller to korte stavelser. Det fastholder et meget stort antal flerstavelsesord i den ”naturlige” betoning, som rytmen fortjener.

Men det er et kunstgreb, en raffineret sproglig elegance, der forudsætter vilje og øvelse, for det er og bliver udfordrende i talrige eksempler, at gentagne ord i samme vers, hvert med -que, hvert på sin måde indpasses i rytmen. Lad det ske!

Den sidste mulighed for en betonet stavelse foran en betonet stavelse
________________________________________________________________________________

Et enstavelsesord, hvori eneste stavelse jo også er sidste stavelse, kan i talesproget og i prosatekster selvfølgelig stå med en betydningsbærende betoning umiddelbart foran betonet stavelse i næste ord. Det godtages ikke i en rytmisk skandering (endsige i den traditionelle ”versaccent”). Betoningen forudsættes med mindst en stavelses afstand at rykke tilbage fra den kommende betoning til enten en ”afvigende” betoning af et kort ord eller ”forkert” betoning af et flerstavelsesords slutning. Således set i afsnit 2] og 3]. Enstavelsesordet neutraliseres altså som for kort til egentlig at udtrykke betoningens nødvendighed.

Et enklitisk ord føjet til en lang slutstavelse, som kan hævdes at blive betonet derved, vil i stort tal blive elideret og synes at efterlade denne betonede stavelse sidst i ordet, ofte umiddelbart foran betonet stavelse i næste ord. Den rytmiske skandering kan håndtere problemet ved at løsne ethvert enklitisk ord i første og anden og tredje og fjerde fod fra flerstavelsesordet, som derved beholder sin betoning. Således set i denne epilog, men uden udskrevne verseksempler.

Den sidste mulighed for, at en betonet slutstavelse i et flerstavelsesord skal stå umiddelbart foran betonet stavelse i næste ord, er parallel med det eliderede enklitiske ord, men opstår hvor et flerstavelsesord får elideret ordets egen slutstavelse af næste flerstavelsesord. Problemstillingen er dobbelt i teoretisk og anvendt metrik.
 
1) Teoretisk: om digterne hver med et tydeligt særpræg reagerede åbenbart forskelligt på udfordrende sammenstød af to betonede stavelser, kan måles ved minutiøse iagttagelser, udskrifter og optællinger. De foreligger ikke her. Men en selektiv udskrift og optælling af samtlige elisioner, hvor netop bogstavet R står tilbage i en elideret stavelse før næste ords betonede, registrerer 332 vers, 0,33 % af alle 99.614, og anskueliggør dem blandt versenes ”naturligt” betonede og ”normalt” betonede. R er udvalgt som væsentligt for verbalendelserne -are, -ere, -ire, der ses at være stærkt repræsenteret, og kasusendelser som -arum, -orum med flere, der lader sig elidere. Det antages, at mangfoldigheden af andre konsonanter, eller ingen konsonant, før elisionen ville give sammenlignelige resultater, der skulle opsummeres til mange gange de få promille. Digternes tilbøjelighed til at tåle eller afvise elisioner generelt er slet ikke inddraget.

2) Anvendt: om digterne, oplæserne gennem tiderne og den, der måtte indtale sin oplæsning, skulle bekende sig til nogen fast praksis, får stå hen. Således også i den indtalte LatinaLectio. Der kan efter omstændighederne vælges temmelig frit. Med eksempel i Æneiden, 2. bog, vers 1, kan (elideret) conticuér ómnes betones i et hårdt sammenstød. Det eliderede korte -e kan rimeligt udtales i conticuére og overhøres. Ny tredjesidste stavelse kan som i contícuit betones contícuer-, med utallige erfaringer for accentskift mellem bøjningsendelser og foran enklitisk ord. Den fjerne forstavelse con- med et passende bitryk kan overtage ordets hovedtryk i cónticuer ómnes. Alle stavelser i første ord kan gøres ubetonede og lede op til emfatisk hovedtryk i andet ord, conticuer ómnes, eller andet ord bortledes som ubetonet, conticuér omnes.

Den selektive versliste (elision) (link) har indskrevet optælling og promilleberegning hver digter for sig og anskueliggør fordelingen af eliderede ord på ”normal” og ”naturlig” betoning. Lucrets kan i 1. bog og 3. bog her tjene som eksempel.
 
878         apparere unum  cuius sint plurima mixta       [ ]
939       ut puerorum aetas  improvida ludificetur         [ ]
(Type 2) Med korrekt normal betoning i anden fod findes langt de fleste, gerne foregrebet af bitryk i et langt ord eller af et enstavelsesord forrest i verset. Det eliderende ord fortsætter ”naturligt” frem til cæsur. Det er uproblematisk for rytmen.
 
721        Italiae  terrarum oras  a finibus eius.        [ ]?
(Type 3) Sjældnere fordeles det eliderede og det eliderende mellem dobbelte sidecæsurer, også hvor den ene kan mangle og ingen derfor er markeret i udskriften. Det er rytmisk korrekt. 

________________________________________________________________________________

608      haerere unde queant  nulla ratione revelli.        [ ]
(Type 1) Ganske få vers har i første fod et ”naturligt” betonet elideret ord, fulgt af et passende tonløst ord, to tostavelsesord før cæsur.
 
175         ergo corpoream  naturam animi esse necessest,     [1]
(Type 0) Enkelte vers har efter cæsuren et ”normalt” betonet ord, der uden videre opretholder rytmen.
 
641       scilicet aeternam  sibi naturam abnuit esse.       [2]
(Type 4) Alt andet i sidste vershalvdel er problematisk! Det eliderede ord støder i fjerde fod med en ”naturlig” betoning op til femte fods ”normalt” betonede versslutning, hvad der i afsnit 3] er udlagt som ”forkert”. Dér er de eliderede eksempler dog fraregnet, netop fordi det er underforstået, at de alle må håndteres som ubetonet optakt til femte fod, eventuelt ændre betoning. Ellers består de i et hårdt sammenstød, hvad der er anderledes ”forkert” end ”forkert” betoning. Det er voldsomt!

De minimale promillesatser, indskrevet hver digter for sig i bilaget, skal stadig forventes mangedoblet ved en tænkt inddragele af andre restkonsonsanter end R. En sammenblanding ville være omstændelig og uoverskuelig, og en vejledende paralleloptælling med nogen anden restkonsonant er ikke forsøgt. Det er næppe nødvendigt. I udmærket overensstemmelse med undtagelserne i afsnit 2] og 3] og 4] udviser forfatterskaberne en kronologisk forskellighed. Niveauerne er på det nærmeste en fremadskridende halvering med få tilbagefald. Sammenstød af betoninger iagttages i omkring tolv ud af 1000 vers (Ennius 0, men Lucilius 1,16 %, Lucrets 1,19 %), omkring seks ud af 1000 vers (Catul 0,62 %, Vergil 0,61 % og også Juvenal 0,57 %), lidt over tre ud af 1000 vers (Horats 0,36 % og også Silius 0,37 %), lidt over ét ud af 1000 vers (Tibul 0, men Properts 0,12 %, Ovid 0,13 %, Lucan 0,15 %, således også extra numerum Petrarca 0,18 %, Pontano 0,10 %). Særlig markant ses Vergil at være klart mere arkaisk end Horats, og Martial ses at have elimineret sammenstød af betoninger aldeles (Martial 0,03 %). To forskellige antologier fra appendix har ukarakteristiske samlede tal. 
 
Type 0, diskret efter midtercæsur med god afstand til versslutningens normale, er 2 enslydende hos Lucrets (naturam animi) og eneste vers i Vergils hyrdedigte (pastorum ille), dertil uden cæsur et sæt vanskelige elisioner i 1 vers hos Catul (sepulcrum Asiae Europaeque). Type 1, diskret fra versbegyndelsen med to ord frem til cæsur er 1 vers hos Lucrets (haerere unde), 1 hos Properts (uxorem ille), 3 hos Silius (uictorem ante, Boiorum ante, staturam ante), 3 hos Juvenal (morborum omne, sorbere ante, plorare ergo). Eneste forekomst hos Vergil (tectorum ínter se) er uberettiget medtalt, selv om udtalen som altid må være intér se for at betone korrekt før cæsur. Restsummen af 332 vers er 319. De fordeler sig på type 2 og 3, begge med tåleligt ”normal” lang stavelse før elisionen og næste ord frem til en cæsur, og type 4 med utåleligt ”naturlig” lang stavelse umiddelbart før femte fods betoning.

Type 4 tegner sig for 31 af restsummen på 319, smukt i overensstemmelse mellem de tre fjerdedele, der er eksemplariske, og de få, der ikke er. Anskueligt som (næsten) eneste fremhævelse med fed skrift i sidste vershaLvdel ses hos Lucrets 18 ud af 85, Catul 2 ud af 6, Horats 2 ud af 15, Persius 1 ud af 2, Martial ingen af 2, Juvenal 4 ud af 18. Resten kaldes eksemplariske og har hos Ovid 2 ud af 40 (conlucere ignibus, captivarum agmina) Silius 2 ud af 42 (nescire addere, contexere herbida). Der er ingen utålelige forekomster hos Vergil, heller ikke pseudo, elegikerne, Lucan eller Statius. – En femtedel beror kun på sammenstød med atque eller esse.

Type 2 til midtercæsur og 3 til sidecæsur bliver da 288 tålelige ord at håndtere. Verbalendelsen -re, ikke mindst perfektum for -runt, standardiseres her fra Lucilius 3, Lucrets 40, Catul 1, Horats 3 til Vergil 51, pseudo 1, Properts 4, Ovid 32, Lucan 11, Silius 28, Statius 4, Persius 1, Martial 2, Juvenal 9. Altså kort -e elideret. Resten er dermed kasusendelser, i alt 98, som i -ore, -orum.

Ritorna a LECTOR “Romersk fod på daktylisk vers, 1 til 5

Dette afsluttende kapitel er affattet, efter at det i maj 2021 stort set var tilendebragt at indlæse Lectio poetarum omnium, at oprette hjemmesiden LatinaLectio og at offentliggøre hele Corpus poetarum omnium i 68 arkiver og i 497 lydfiler.
Tabeller og bilag med ordlister har eksisteret siden indskrivning af hver digter.
– Statius, Petrarca og Pontano er fra maj 2021 dokumenteret, Statius indregnet. Den afsluttende versliste er sidst udarbejdet og senest tilføjet som indslag i epilog.

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: