File n. 526 – 13:49 minuti – Iuvenalis

Visitate (FAQ?) HOME PAGE link >INDEX >LECTOR >CORPUS !

PgDn n. 526 Decimus Iunius Iuvenalis: Satirer 1, 2 [Saturae]
Læst som af Vergil: ritmo (imperfetto) virgiliano
⬇ Cerca Ctrl + F (find). Modifica file Audio? è possibile (slow/fast! or minimize/download …⬆️)
= archivio n. 12 - SA1-IUVE                Prossimo file n. 527
Decimus Iunius Iuvenalis: Satirer, 1. bog (Oxford C.T.)          0:00
2. digt.                                   .
 1        Vltra Sauromatas  fugere hinc libet et glacialem    [ ]
 2      Oceanum,  quotiens aliquid  de moribus audent       [ ]
 3      qui Curios simulant  et Bacchanalia uiuunt.        [ ]
 4        indocti primum,  quamquam plena omnia gypso      [ ]

Decimus Iunius Iuvenalis: Satirer, 1. bog (Oxford C.T.)          0:+
2. digt.
 5      Chrysippi inuenias;  nam perfectissimus horum,       [ ]
 6      si quis Aristotelen  similem uel Pittacon emit       [ ]
 7      et iubet archetypos  pluteum seruare Cleanthas.      [ ]
 8      frontis nulla fides;  quis enim non uicus abundat      [ ]
 9      tristibus obscenis?  castigas turpia, cum sis       [ ]
 10        inter Socraticos  notissima fossa cinaedos?       [ ]
 11    hispida membra quidem et  durae per bracchia saetae       [ ]
 12       promittunt  atrocem animum,  sed podice leui      [1]
 13      caeduntur  tumidae medico  ridente mariscae.       [1]
 14       rarus sermo illis  et magna libido tacendi        [ ]
 15        atque supercilio  breuior coma. uerius ergo       [ ]
 16        et magis ingenue  Peribomius; hunc ego fatis      [ ]
 17       inputo, qui uultu  morbum incessuque fatetur.      [ ]
 18       horum simplicitas  miserabilis, his furor ipse      [ ]
 19     dat ueniam;  sed peiiores,  qui talia uerbis        [ ]
 20       Herculis inuadunt  et de uirtute locuti         [ ]

Decimus Iunius Iuvenalis: Satirer, 1. bog (Oxford C.T.)          0:++
2. digt.
 21    clunem agitant. 'ego te  ceuentem, Sexte, uerebor?'      [2]
 22        infamis  Varillus ait,  'quo deterior te?'      [ ]
 23        loripedem rectus  derideat, Aethiopem albus.      [ ]
 24     quis tulerit Gracchos  de seditione querentes?        [ ]
 25       quis caelum terris  non misceat et mare caelo       [ ]
 26       si fur displiceat  Verri, homicida Miloni,       [ ]
 27        Clodius accuset  moechos, Catilina Cethegum,      [ ]
 28       in tabulam Sullae  si dicant discipuli tres?       [ ]
 29      qualis erat  nuper tragico  pollutus adulter       [ ]
 30     concubitu,  qui tunc leges  reuocabat amaras        [2]
 31      omnibus atque ipsis  Veneri Martique timendas,       [ ]
 32       cum tot abortiuis  fecundam Iulia uuluam         [ ]
 33       solueret et patruo  similes effunderet offas.       [ ]
 34     nonne igitur  iure ac merito  uitia ultima fictos      [ ]
 35       contemnunt Scauros  et castigata remordent?        [ ]
 36      non tulit ex  illis toruum  Laronia quendam        [ ]
 37       clamantem totiens  'ubi nunc, lex Iulia, dormis?'    [ ]

Decimus Iunius Iuvenalis: Satirer, 1. bog (Oxford C.T.)          4:00
2. digt.
 38      atque ita subridens:  'felicia tempora, quae te       [ ]
 39       moribus oppununt.  habeat iam Roma pudorem:       [ ]
 40        tertius e caelo  cecidit Cato. sed tamen unde     [ ]
 41       haec emis, hirsuto  spirant opobalsama collo       [1]?
 42     quae tibi? ne  pudeat dominum  monstrare tabernae.      [ ]
 43        quod si uexantur  leges ac iura, citari         [ ]
 44        ante omnis debet  Scantinia. respice primum       [ ]
 45       et scrutare uiros,  faciunt nam plura; sed illos     [1]
 46        defendit numerus  iunctaeque umbone phalanges.     [ ]
 47       magna inter molles  concordia. non erit ullum       [ ]
 48       exemplum in nostro  tam detestabile sexu.         [ ]
 49        Tedia non lambit  Cluuiam nec Flora Catullam:      [ ]
 50      Hispo subit iuuenes  et morbo pallet utroque.       [ ]
 51       numquid nos agimus  causas, ciuilia iura         [ ]
 52        nouimus aut ullo  strepitu fora uestra mouemus?     [ ]
 53       luctantur paucae,  comedunt coloephia paucae.      [ ]
 54       uos lanam trahitis  calathisque peracta refertis     [ ]
 55       uellera, uos tenui  praegnantem stamine fusum       [ ]

Decimus Iunius Iuvenalis: Satirer, 1. bog (Oxford C.T.)          4:+
2. digt.
 56        Penelope melius,  leuius torquetis Arachne,       [ ]
 57      horrida quale facit  residens in codice paelex.      [ ]
 58       notum est cur solo  tabulas inpleuerit Hister       [ ]?
 59       liberto,  dederit uiuus  cur multa puellae.       [ ]
 60        diues erit magno  quae dormit tertia lecto.       [ ]
 61      tu nube atque tace:  donant arcana cylindros.       [1]
 62      de nobis  post haec tristis  sententia fertur?       [ ]
 63       dat ueniam coruis,  uexat censura columbas.'       [ ]
 64       fugerunt  trepidi uera ac  manifesta canentem      [1]
 65     Stoicidae;  quid enim falsi  Laronia? sed quid        [ ]?
 66       non facient alii,  cum tu multicia sumas,        [ ]
 67    Cretice, et hanc uestem  populo mirante perores        [1]
 68      in Proculas  et Pollittas?  est moecha Fabulla;      [ ]
 69      damnetur,  si uis, etiam  Carfinia: talem         [ ]
 70       non sumet  damnata togam.  'sed Iulius ardet,      [ ]
 71      aestuo.' nudus agas:  minus est insania turpis.       [ ]

Decimus Iunius Iuvenalis: Satirer, 1. bog (Oxford C.T.)          4:++
2. digt.
 72      en habitum  quo te leges  ac iura ferentem        [ ]?
 73      uulneribus  crudis populus  modo uictor et illud     [ ]
 74        montanum positis  audiret uulgus aratris.        [ ]
 75      quid non proclames,  in corpore iudicis ista        [ ]?
 76     si uideas?  quaero an deceant  multicia testem.       [ ]
 77       acer et indomitus  libertatisque magister,        [ ]
 78       Cretice, perluces.  dedit hanc contagio labem       [ ]
 79      et dabit in plures,  sicut grex totus in agris       [ ]
 80         unius  scabie cadit et  porrigine porci       [ ]
 81        uuaque conspecta  liuorem ducit ab uua.         [ ]?
 82      foedius hoc aliquid  quandoque audebis amictu;       [ ]
 83       nemo repente fuit  turpissimus. accipient te       [ ]
 84       paulatim  qui longa domi  redimicula sumunt       [ ]
 85       frontibus et toto  posuere monilia collo         [ ]?
 86     atque bonam  tenerae placant  abdomine porcae        [ ]
 87        et magno  cratere deam.  sed more sinistro       [ ]
 88        exagitata procul  non intrat femina limen:       [ ]

Decimus Iunius Iuvenalis: Satirer, 1. bog (Oxford C.T.)          8:00
2. digt.
 89         solis ara deae  maribus patet. 'ite, profanae,'    [ ]
 90       clamatur,  'nullo gemit hic  tibicina cornu.'      [ ]
 91         talia secreta  coluerunt orgia taeda         [ ]?
 92       Cecropiam  soliti Baptae  lassare Cotyton.        [ ]
 93        ille supercilium  madida fuligine tinctum        [1]
 94        obliqua  producit acu  pingitque trementis      [3]
 95       attollens oculos;  uitreo bibit ille priapo       [ ]
 96       reticulumque comis  auratum ingentibus implet       [ ]
 97        caerulea indutus  scutulata aut galbina rasa      [ ]
 98         et per Iunonem  domini iurante ministro;       [1]
 99      ille tenet speculum,  pathici gestamen Othonis,       [ ]
100        Actoris Aurunci  spolium, quo se ille uidebat     [ ]
101       armatum,  cum iam tolli  uexilla iuberet.        [ ]
102      res memoranda nouis  annalibus atque recenti        [ ]
103       historia, speculum  ciuilis sarcina belli.        [ ]
104        nimirum  summi ducis est  occidere Galbam       [ ]

Decimus Iunius Iuvenalis: Satirer, 1. bog (Oxford C.T.)          8:+
2. digt.
105        et curare cutem,  summi constantia ciuis        [1]
106        Bebriaci campis  solium adfectare Palati        [ ]
107     et pressum in  faciem digitis  extendere panem,       [ ]
108      quod nec in Assyrio  pharetrata Sameramis orbe       [ ]
109       maesta nec Actiaca  fecit Cleopatra carina.        [ ]?
110      hic nullus  uerbis pudor aut  reuerentia mensae,     [ ]
111       hic turpis Cybeles  et fracta uoce loquendi        [ ]
112       libertas  et crine senex  fanaticus albo        [ ]
113       sacrorum antistes,  rarum ac memorabile magni       [ ]
114       gutturis exemplum  conducendusque magister.       [ ]
115     quid tamen expectant,  Phrygio quos tempus erat iam     [ ]
116        more superuacuam  cultris abrumpere carnem?       [ ]
117       quadringenta dedit  Gracchus sestertia dotem       [ ]
118     cornicini,  siue hic recto  cantauerat aere;        [2]
119       signatae tabulae,  dictum 'feliciter,' ingens      [ ]
120      cena sedet,  gremio iacuit  noua nupta mariti.       [ ]
121      o proceres,  censore opus est  an haruspice nobis?    [ ]

Decimus Iunius Iuvenalis: Satirer, 1. bog (Oxford C.T.)          8:++
2. digt.
122       scilicet horreres  maioraque monstra putares,      [2]
123      si mulier  uitulum uel si  bos ederet agnum?       [ ]?
124      segmenta et  longos habitus  et flammea sumit       [ ]
125        arcano  qui sacra ferens  nutantia loro        [2]
126        sudauit clipeis  ancilibus. o pater urbis,       [ ]
127      unde nefas  tantum Latiis  pastoribus? unde        [ ]
128     haec tetigit,  Gradiue, tuos  urtica nepotes?        [ ]
129       traditur ecce uiro  clarus genere atque opibus uir,    [ ]
130       nec galeam quassas  nec terram cuspide pulsas       [ ]
131      nec quereris patri.  uade ergo et cede seueri       [ ]?
132        iugeribus campi,  quem neglegis. 'officium cras     [ ]
133        primo sole mihi  peragendum in ualle Quirini.'     [1]?
134      quae causa officii?  'quid quaeris? nubit amicus      [ ]
135      nec multos adhibet.'  liceat modo uiuere, fient,      [ ]
136       fient ista palam,  cupient et in acta referri.      [ ]
137        interea  tormentum ingens  nubentibus haeret      [ ]
138   quod nequeant  parere et partu  retinere maritos.        [ ]
139     sed melius,  quod nil animis  in corpora iuris        [ ]

Decimus Iunius Iuvenalis: Satirer, 1. bog (Oxford C.T.)          12:00 
2. digt.
140        natura indulget:  steriles moriuntur, et illis     [ ]
141      turgida non prodest  condita pyxide Lyde,         [ ]
142      nec prodest  agili palmas  praebere luperco.       [ ]
143     uicit et hoc monstrum  tunicati fuscina Gracchi,       [2]
144       lustrauitque fuga  mediam gladiator harenam       [ ]
145         et Capitolinis  generosior et Marcellis        [2]
146        et Catuli Pauli -que minoribus et Fabiis et      [ ]
147       omnibus ad podium  spectantibus, his licet ipsum     [ ]
148         admoueas cuius  tunc munere retia misit.       [ ]
149       esse aliquos manes  et subterranea regna,         [ ]
150      Cocytum et  Stygio ranas  in gurgite nigras,       [ ]
151       atque una  transire uadum  tot milia cumba        [2]
152       nec pueri credunt,  nisi qui nondum aere lauantur.    [ ]
153       sed tu uera puta:  Curius quid sentit et ambo      [1]
154     Scipiadae,  quid Fabricius  manesque Camilli,        [ ]
155    quid Cremerae  legio et Cannis  consumpta iuuentus,      [ ]
156      tot bellorum animae,  quotiens hinc talis ad illos     [ ]
157     umbra uenit? cuperent  lustrari, si qua darentur       [ ]?

Decimus Iunius Iuvenalis: Satirer, 1. bog (Oxford C.T.)          12:+
2. digt.
158       sulpura cum taedis  et si foret umida laurus.       [ ]
159        illic heu miseri  traducimur. arma quidem ultra     [1]?
160        litora Iuuernae  promouimus et modo captas       [1]
161       Orcadas ac minima  contentos nocte Britannos,      [ ]
162    sed quae nunc  populis fiunt  uictoris in urbe        [ ]
163        non faciunt illi  quos uicimus. et tamen unus      [ ]
164       Armenius  Zalaces cunctis  narratur ephebis       [ ]
165        mollior ardenti  sese indulsisse tribuno.       [ ]?
166      aspice quid faciant  commercia: uenerat obses,       [ ]
167       hic fiunt homines.  nam si mora longior urbem       [ ]
168      (?)indulsit pueris,  non umquam derit amator.       [ ]
169       mittentur bracae,  cultelli, frena, flagellum:      [ ]
170        sic praetextatos  referunt Artaxata mores.       [ ]

risultati [ ] della versificazione© >>>
Scarica file Word? (> Courier 10) o file PDF è possibile

Prossimo file n. 527
Decimus Iunius Iuvenalis: Satirer 1, 3 [Saturae]
Ritorna a INDEX o (Nuova!) HOME PAGE 2O23 LatinaLectio!

Rhythmus imperfectus [polisillabi naturâli y normáles], compluribus versibus exceptis
Analyse 2
2. digt.
  9            tristibus obscenis?   castigas turpia, cum sis              [ ]
 38           atque ita subridens:   ‘felicia tempora, quae te             [ ]
 65         Stoicidae;   quid enim falsi   Laronia? sed quid               [ ]?
2. digt.
 16               et magis ingenue   Peribomius; hunc ego fatis            [ ]
 18              horum simplicitas   miserabilis, his furor ipse           [ ]
 25             quis caelum terris   non misceat et mare caelo             [ ]
 40                tertius e caelo   cecidit Cato. sed tamen unde          [ ]
 47             magna inter molles   concordia. non erit ullum             [ ]
147              omnibus ad podium   spectantibus, his licet ipsum         [ ]
160                litora Iuuernae   promouimus et modo captas             [1]
163               non faciunt illi   quos uicimus. et tamen unus           [ ]
2. digt.
  1               Vltra Sauromatas   fugere hinc libet et glacialem        [ ]
145                 et Capitolinis   generosior et Marcellis               [2]
Analyse 3
2. digt.
 22                infamis   Varillus ait,   ‘quo deterior te?’            [ ]
 28              in tabulam Sullae   si dicant discipuli tres?             [ ]
 83              nemo repente fuit   turpissimus. accipient te             [ ]
115          quid tamen expectant,   Phrygio quos tempus erat iam          [ ]
129             traditur ecce uiro   clarus genere atque opibus uir,       [ ]
132               iugeribus campi,   quem neglegis. ‘officium cras          [ ]
146                et Catuli Pauli  -que minoribus et Fabiis et            [ ]

Data og analyse 2 og 3 og 4 “Romersk fod på daktylisk vers”
(Piede romano sui dattili). Indhold i overbliksbillede

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: