File n. 536 – 15:33 minuti – Iuvenalis

Visitate (FAQ?) HOME PAGE link >INDEX >LECTOR >CORPUS !

PgDn n. 536 Decimus Iunius Iuvenalis: Satirer 4, 10,1-187 [Saturae]
Læst som af Vergil: ritmo (imperfetto) virgiliano
⬇ Cerca Ctrl + F (find). Modifica file Audio? è possibile (slow/fast! or minimize/download …⬆️)
= archivio n. 13 - SA2-IUVE                Prossimo file n. 537
Decimus Iunius Iuvenalis: Satirer, 4. bog (Oxford C.T.)          0:00
10. digt.                                   .
 1       Omnibus in terris,  quae sunt a Gadibus usque       [ ]
 2       Auroram et Gangen,  pauci dinoscere possunt        [ ]
 3     uera bona atque illis  multum diuersa, remota        [ ]
 4        erroris nebula.  quid enim ratione timemus       [ ]
 5    aut cupimus?  quid tam dextro  pede concipis ut te      [ ]
 6       conatus  non paeniteat  uotique peracti?        [ ]
 7         euertere domos  totas optantibus ipsis        [ ]
 8      di faciles.  nocitura toga,  nocitura petuntur       [ ]
 9        militia; torrens  dicendi copia multis         [ ]
 10      et sua mortifera est  facundia; uiribus ille        [ ]
 11        confisus periit  admirandisque lacertis;        [ ]
 12        sed pluris nimia  congesta pecunia cura         [ ]
 13   strangulat et  cuncta exuperans  patrimonia census       [ ]!
 14        quanto delphinis  ballaena Britannica maior.      [ ]

Decimus Iunius Iuvenalis: Satirer, 4. bog (Oxford C.T.)          0:+
10. digt.
 15       temporibus  diris igitur  iussuque Neronis        [1]
 16      Longinum et  magnos Senecae  praediuitis hortos      [ ]
 17      clausit et egregias  Lateranorum obsidet aedes       [2]
 18      tota cohors:  rarus uenit in  cenacula miles.       [ ]
 19       pauca licet portes  argenti uascula puri         [ ]
 20     nocte iter ingressus,  gladium contumque timebis       [ ]
 21        et mota ad lunam  trepidabis harundinis umbra:     [ ]
 22       cantabit  uacuus coram  latrone uiator.         [ ]
 23      prima fere  uota et cunctis  notissima templis       [2]
 24      diuitiae,  crescant ut opes,  ut maxima toto        [ ]
 25     nostra sit arca foro.  sed nulla aconita bibuntur      [ ]
 26     fictilibus;  tunc illa time  cum pocula sumes        [ ]
 27        gemmata et lato  Setinum ardebit in auro.       [ ]
 28     iamne igitur  laudas quod de  sapientibus alter       [ ]
 29       ridebat, quotiens  a limine mouerat unum         [1]
 30      protuleratque pedem,  flebat contrarius auctor?       [ ]
 31      sed facilis  cuiuis rigidi  censura cachinni:       [ ]
 32     mirandum est  unde ille oculis  suffecerit umor.       [ ]

Decimus Iunius Iuvenalis: Satirer, 4. bog (Oxford C.T.)          4:00
10. digt.
 33         perpetuo risu  pulmonem agitare solebat       [ ]?
 34      Democritus, quamquam  non essent urbibus illis       [ ]
 35      praetextae, trabeae,  fasces, lectica, tribunal.      [ ]
 36        quid si uidisset  praetorem curribus altis       [ ]
 37       extantem et medii  sublimem puluere circi        [ ]
 38      in tunica  Iouis et pictae  Sarrana ferentem        [ ]
 39       ex umeris  aulaea togae  magnaeque coronae       [ ]
 40     tantum orbem,  quanto ceruix  non sufficit ulla?       [ ]
 41      quippe tenet sudans  hanc publicus et, sibi consul     [ ]
 42      ne placeat,  curru seruus  portatur eodem.        [ ]
 43      da nunc et uolucrem,  sceptro quae surgit eburno,      [ ]
 44       illinc cornicines,  hinc praecedentia longi        [ ]
 45       agminis officia et  niueos ad frena Quirites,       [ ]
 46       defossa in loculos  quos sportula fecit amicos.      [ ]
 47      tum quoque materiam  risus inuenit ad omnis        [ ]
 48       occursus hominum,  cuius prudentia monstrat       [ ]
 49       summos posse uiros  et magna exempla daturos       [ ]
 50       ueruecum in patria  crassoque sub aëre nasci.       [ ]

Decimus Iunius Iuvenalis: Satirer, 4. bog (Oxford C.T.)          4:+
10. digt.
 51        ridebat  curas nec non  et gaudia uolgi,       [ ]
 52     interdum et lacrimas,  cum Fortunae ipse minaci       [ ]
 53        mandaret laqueum  mediumque ostenderet unguem.     [ ]
 54      ergo superuacua aut  quae perniciosa petuntur?       [ ]
 55      propter quae fas est  genua incerare deorum?        [ ]
 56      quosdam praecipitat  subiecta potentia magnae       [ ]
 57        inuidiae, mergit  longa atque insignis honorum     [ ]
 58       pagina. descendunt  statuae restemque secuntur,      [ ]
 59       ipsas deinde rotas  bigarum inpacta securis        [ ]
 60      caedit et inmeritis  franguntur crura caballis.      [ ]
 61      iam strident ignes,  iam follibus atque caminis      [ ]
 62         ardet adoratum  populo caput et crepat ingens     [2]
 63      Seianus,  deinde ex facie  toto orbe secunda        [ ]
 64         fiunt urceoli,  pelues, sartago, matellae.      [ ]
 65       pone domi laurus,  duc in Capitolia magnum        [ ]
 66       cretatumque bouem:  Seianus ducitur unco         [ ]
 67     spectandus,  gaudent omnes.  'quae labra, quis illi     [ ]
 68     uultus erat! numquam,  si quid mihi credis, amaui      [ ]

Decimus Iunius Iuvenalis: Satirer, 4. bog (Oxford C.T.)          4:++
10. digt.
 69    hunc hominem.  sed quo cecidit  sub crimine? quisnam     [ ]
 70      delator  quibus indicibus,  quo teste probauit?'     [ ]
 71       'nil horum; uerbosa et grandis epistula uenit       [ ]!
 72   a Capreis.'  'bene habet, nil plus  interrogo.' sed quid     [ ]
 73      turba Remi? sequitur  fortunam, ut semper, et odit     [ ]
 74        damnatos.  idem populus,  si Nortia Tusco       [ ]?
 75     fauisset,  si oppressa foret  secura senectus        [ ]
 76      principis, hac ipsa  Seianum diceret hora         [ ]?
 77      Augustum.  iam pridem, ex quo  suffragia nulli      [ ]
 78       uendimus, effudit  curas; nam qui dabat olim       [ ]
 79       imperium, fasces,  legiones, omnia nunc se        [ ]
 80      continet atque duas  tantum res anxius optat,       [ ]
 81      panem et circenses.  'perituros audio multos.'       [2]
 82     'nil dubium, magna est  fornacula.' 'pallidulus mi      [ ]
 83      Bruttidius  meus ad Martis  fuit obuius aram;       [ ]
 84       quam timeo, uictus  ne poenas exigat Aiax         [ ]
 85       ut male defensus.  curramus praecipites et,       [ ]
 86       dum iacet in ripa,  calcemus Caesaris hostem.       [ ]

Decimus Iunius Iuvenalis: Satirer, 4. bog (Oxford C.T.)          8:00
10. digt.
 87       sed uideant serui,  ne quis neget et pauidum in ius    [ ]?
 88       ceruice obstricta  dominum trahat.' hi sermones     [ ]
 89        tunc de Seiano,  secreta haec murmura uolgi.      [ ]
 90         uisne salutari  sicut Seianus, habere,        [2]?
 91      tantundem atque illi  summas donare curules,        [ ]
 92       illum exercitibus  praeponere, tutor haberi       [ ]
 93       principis angusta  Caprearum in rupe sedentis      [ ]
 94      cum grege Chaldaeo?  uis certe pila, cohortis,       [ ]
 95        egregios equites  et castra domestica: quidni      [ ]
 96     haec cupias?  et qui nolunt  occidere quemquam       [ ]
 97     posse uolunt. sed quae  praeclara et prospera tanti,     [ ]
 98       ut rebus  laetis par sit  mensura malorum?       [ ]
 99       huius qui trahitur  praetextam sumere mauis        [ ]
100          an Fidenarum  Gabiorumque esse potestas       [ ]?
101         et de mensura  ius dicere, uasa minora        [ ]?
102       frangere pannosus  uacuis aedilis Vlubris?        [ ]
103       ergo quid optandum  foret ignorasse fateris        [ ]
104       Seianum;  nam qui nimios  optabat honores        [ ]

Decimus Iunius Iuvenalis: Satirer, 4. bog (Oxford C.T.)          8:+
10. digt.
105       et nimias  poscebat opes,  numerosa parabat       [ ]
106        excelsae turris  tabulata, unde altior esset      [ ]
107       casus et inpulsae  praeceps inmane ruinae.        [ ]
108    quid Crassos,  quid Pompeios  euertit et illum,        [ ]
109       ad sua qui domitos  deduxit flagra Quirites?       [ ]
110       summus nempe locus  nulla non arte petitus        [ ]?
111       magnaque numinibus  uota exaudita malignis.        [ ]
112       ad generum Cereris  sine caede ac uulnere pauci      [ ]
113        descendunt reges  et sicca morte tyranni.        [ ]
114       eloquium ac famam  Demosthenis aut Ciceronis       [ ]
115       incipit optare et  totis quinquatribus optat       [ ]
116      quisquis adhuc  uno parcam  colit asse Mineruam,      [2]?
117      quem sequitur custos  angustae uernula capsae.       [ ]
118       eloquio  sed uterque perit  orator, utrumque       [1]
119       largus et exundans  leto dedit ingenii fons.       [1]
120       ingenio manus est  et ceruix caesa, nec umquam      [ ]
121       sanguine causidici  maduerunt rostra pusilli.       [ ]
122         'o fortunatam  natam me consule Romam:'       [ ]

Decimus Iunius Iuvenalis: Satirer, 4. bog (Oxford C.T.)          8:++
10. digt.
123        Antoni  gladios potuit  contemnere si sic       [ ]
124        omnia dixisset.  ridenda poemata malo         [ ]
125      quam te, conspicuae  diuina Philippica famae,       [2]
126        uolueris a prima  quae proxima. saeuus et illum     [2]
127        exitus eripuit,  quem mirabantur Athenae        [ ]?
128       torrentem et pleni  moderantem frena theatri.       [ ]?
129       dis ille aduersis  genitus fatoque sinistro,       [ ]
130      quem pater ardentis  massae fuligine lippus        [ ]
131        a carbone et forcipibus gladiosque paranti        [ ]!
132        incude et luteo  Volcano ad rhetora misit.       [ ]
133       bellorum exuuiae,  truncis adfixa tropaeis        [ ]
134        lorica et fracta  de casside buccula pendens      [ ]
135        et curtum  temone iugum  uictaeque triremis      [2]
136      aplustre et  summo tristis  captiuos in arcu       [ ]
137         humanis  maiora bonis  creduntur. ad hoc se     [2]
138         Romanus Graius -que et barbarus induperator      [ ]
139         erexit, causas  discriminis atque laboris       [ ]
140      inde habuit:  tanto maior  famae sitis est quam      [ ]?

Decimus Iunius Iuvenalis: Satirer, 4. bog (Oxford C.T.)          12:00
10. digt.
141      uirtutis. quis enim  uirtutem amplectitur ipsam,      [ ]
142       praemia si tollas?  patriam tamen obruit olim       [ ]
143       gloria paucorum et  laudis titulique cupido        [ ]
144        haesuri  saxis cinerum  custodibus, ad quae      [ ]?
145       discutienda ualent  sterilis mala robora fici,      [ ]
146    quandoquidem  data sunt ipsis  quoque fata sepulcris.     [ ]
147      expende Hannibalem:  quot libras in duce summo       [ ]?
148      inuenies?  hic est quem non  capit Africa Mauro      [ ]
149        percussa oceano  Niloque admota tepenti        [ ]?
150      rursus ad Aethiopum  populos aliosque elephantos.     [ ]
151        additur imperiis  Hispania, Pyrenaeum          [u]
152      transilit. opposuit  natura Alpemque niuemque:       [ ]
153        diducit scopulos  et montem rumpit aceto.        [ ]
154       iam tenet Italiam,  tamen ultra pergere tendit.      [ ]
155   'acti' inquit 'nihil est,  nisi Poeno milite portas       [ ]
156       frangimus et media  uexillum pono Subura.'        [ ]

Decimus Iunius Iuvenalis: Satirer, 4. bog (Oxford C.T.)          12:+
10. digt.
157        o qualis facies  et quali digna tabella,        [ ]
158       cum Gaetula ducem  portaret belua luscum!        [ ]
159     exitus ergo quis est?  o gloria! uincitur idem        [ ]
160      nempe et in exilium  praeceps fugit atque ibi magnus    [ ]
161       mirandusque cliens  sedet ad praetoria regis,       [ ]
162         donec Bithyno  libeat uigilare tyranno.       [ ]?
163     finem animae, quae res  humanas miscuit olim,         [ ]?
164     non gladii,  non saxa dabunt  nec tela, sed ille      [ ]
165        Cannarum uindex  et tanti sanguinis ultor       [ ]
166       anulus. i, demens,  et saeuas curre per Alpes       [2]
167       ut pueris placeas  et declamatio fias.          [ ]?
168          unus Pellaeo  iuueni non sufficit orbis,      [ ]
169        aestuat infelix  angusto limite mundi         [ ]
170      ut Gyarae  clausus scopulis  paruaque Seripho;      [ ]
171      cum tamen a figulis  munitam intrauerit urbem,       [ ]
172      sarcophago  contentus erit.  mors sola fatetur      [ ]
173     quantula sint hominum  corpuscula. creditur olim       [ ]
174       uelificatus Athos  et quidquid Graecia mendax      [ ]

Decimus Iunius Iuvenalis: Satirer, 4. bog (Oxford C.T.)          12:++
10. digt.
175       audet in historia,  constratum classibus isdem      [ ]
176      suppositumque rotis  solidum mare; credimus altos     [ ]
177        defecisse amnes  epotaque flumina Medo         [2]
178     prandente et  madidis cantat  quae Sostratus alis.      [ ]
179      ille tamen  qualis rediit  Salamine relicta,       [ ]
180      in Corum atque Eurum  solitus saeuire flagellis       [ ]
181        barbarus Aeolio  numquam hoc in carcere passos,    [ ]
182        ipsum conpedibus  qui uinxerat Ennosigaeum       [ ]
183        (mitius id sane,  quod non et stigmate dignum      [ ]
184    credidit. huic quisquam  uellet seruire deorum?) -       [ ]
185       sed qualis rediit?  nempe una naue, cruentis       [ ]?
186       fluctibus ac tarda  per densa cadauera prora.       [ ]
187        has totiens optata exegit gloria poenas.         [ ]!

risultati [ ] della versificazione© >>>
Scarica file Word? (> Courier 10) o file PDF è possibile

Prossimo file n. 537
Decimus Iunius Iuvenalis: Satirer 4, 10,188-366 [Saturae]
Ritorna a INDEX o (Nuova!) HOME PAGE 2O23 LatinaLectio!

Rhythmus imperfectus [polisillabi naturâli y normáles], compluribus versibus exceptis
Analyse 2
10. digt.
 55           propter quae fas est   genua incerare deorum?                [ ]
 97         posse uolunt. sed quae   praeclara et prospera tanti,          [ ]
155      ‘acti’ inquit ‘nihil est,   nisi Poeno milite portas              [ ]
163          finem animae, quae res   humanas miscuit olim,                 [ ]?
10. digt.
159          exitus ergo quis est?   o gloria! uincitur idem               [ ]
10. digt.
  5        aut cupimus?   quid tam dextro   pede concipis ut te            [ ]
 72     a Capreis.’   ‘bene habet, nil plus   interrogo.’ sed quid         [ ]
 79              imperium, fasces,   legiones, omnia nunc se               [ ]
123               Antoni   gladios potuit   contemnere si sic              [ ]
137                 humanis   maiora bonis   creduntur. ad hoc se          [2]
140           inde habuit:   tanto maior   famae sitis est quam            [ ]? bis
144                haesuri   saxis cinerum   custodibus, ad quae           [ ]?
10. digt.
 41            quippe tenet sudans   hanc publicus et, sibi consul         [ ]
 62                 ardet adoratum   populo caput et crepat ingens         [2]
 78              uendimus, effudit   curas; nam qui dabat olim             [ ]
147            expende Hannibalem:   quot libras in duce summo             [ ]?
10. digt.
114              eloquium ac famam   Demosthenis aut Ciceronis             [ ]
10. digt.
138                 Romanus Graius  -que et barbarus induperator           [ ]
151               additur imperiis   Hispania, Pyrenaeum                   [u]
182               ipsum conpedibus   qui uinxerat Ennosigaeum              [ ]
Analyse 3
10. digt.
 13      strangulat et   cuncta exuperans   patrimonia census              [ ]!
10. digt.
 82         ‘nil dubium, magna est   fornacula.’ ‘pallidulus mi            [ ]
 85              ut male defensus.   curramus praecipites et,              [ ]
 87             sed uideant serui,   ne quis neget et pauidum-in ius      *[ ]?
119             largus et exundans   leto dedit ingenii fons.              [1]
10. digt.
140           inde habuit:   tanto maior   famae sitis est quam            [ ]?
Analyse 4
10. digt.
 71              ‘nil horum; uerbosa et grandis epistula uenit             [ ]!
187               has totiens optata exegit gloria poenas.                 [ ]!
10. digt.
131               a carbone et forcipibus gladiosque paranti               [ ]!

Data og analyse 2 og 3 og 4 “Romersk fod på daktylisk vers”
(Piede romano sui dattili). Indhold i overbliksbillede

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: